top of page

Antique, spiritual healing Sepaner Robyong keris, kris - Surakarta Mataram abad XIX-era (19th century) - Wilah with 2 rare pamors; Tritik and Biji Timun – Kinatah (gold) decorations - Nunggak semi hilt, set on a Krawangan selut - Bunton krawang templek pendok.

(Article number: 1831)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique Sepaner Robyong keris is from the Surakarta Mataram abad XIX-era (19th century).

 

I was able to take over this keris from a fortune teller and healer from Trenggalek, East Java. This lady has an impressive collection of kerisses that she uses in her practice to help people with health and spiritual problems. This keris therefore possesses spiritual powers that can detect and solve both spiritual and health problems in people.

 

The wilah is forged with two rare and impressive pamors, namely pamor Tritik with pamor Biji Timun in the middle. At the top the wilah is adorned with kinatah (gold) decorations.

 

A keris with Pamor Tritik cannot be owned by just anyone. Only certain people of high position or prominent social status are believed to be able to own a keris with this pamor motif. Pamor Tritik is almost the same as Pamor Untu Walang, which is sharp and includes straight striped motifs, rounded edges and other motifs. There is not only one Pamor Tritik motif, but several. Keris with Pamor Tritik is considered by keris experts to be a strong positive force that gives its owner a natural authority. He will be respected by people in his network and his words will not be doubted. It will also bring dignity and security to its owner.

 

Pamor Biji Timun resembles pamor Uler Lulut, but the motifs are much smaller and more oval. The image resembles a row of cucumber seeds in the middle of the blade. Pamor Biji Timun is sometimes mixed with pamor Beras Wutah. The magical power of pamor Biji Timun has a positive influence on the possessor. There are elements of authority. The owner gets along well with everyone. In addition, the owner is suitable for all kinds of work. This pamor motif is particularly good for businessmen and entrepreneurs. Pamor Biji Timun is a form of pamor Mlumah and Rekan.

 

Besides the two pamors the wilah is forged to the rare Sepaner Robyong dapur (shape). See the grengens on the Kembang Kacang.

 

At the top there is a Nunggak semi handle with deeply carved patra-patras (masks). The handle is set on a Krawangan selut that is decorated with stones and filigree.

 

The keris is housed in a Solo Ladrang warangka of the noble Cendana Wangi. A copper bunton krawang templek pendok with deeply embossed floral motifs covers the gandar.

 

The spiritual power of this keris is great. I am happy to tell you more about this on request.

 

Characteristics:

Dapur: Sepaner Robyong

Pamor: Tritik and Biji Timun

Tangguh: Surakarta Mataram abad XIX (19th century)

Warangka: Solo Ladrang

Kayu: Cendana Wangi

 

Dimensions:

Total length: 52cm.

Length of the Keris: 49cm.

Length of the Wilah: 37cm.

 

Antieke, spiritueel genezende  Sepaner Robyong keris, kris - Surakarta Mataram abad XIX-era (19de eeuw) – Wilah met 2 zeldzame pamors; Tritik en Biji Timun – Kinatah (goud) decoraties - Nunggak semi greep gezet op een Krawangan selut - Bunton krawang templek pendok.

 

Deze antieke Sepaner Robyong keris stamt van de Surakarta Mataram abad XIX-era (19de eeuw).

 

Ik heb deze keris mogen overnemen van een waarzegster en genezer uit Trenggalek, Oost-Java. Deze dame heeft een indrukwekkende collectie kerissen die zij in haar praktijk gebruikt om mensen met gezondheid en spirituele problemen te helpen. Deze keris bezit dan ook spirituele krachten die zowel spirituele als gezondheid problemen bij mensen kan detecteren en oplossen.

 

De wilah is gesmeed met twee zeldzame en indrukwekkende pamors, namelijk pamor Tritik met in het midden pamor Biji Timun. Aan de bovenzijde is de wilah versierd met kinatah (goud) decoraties.

 

Een keris met Pamor Tritik kan niet zomaar eigendom zijn van iemand. Alleen bepaalde mensen met een hoge positie of prominente sociale status worden verondersteld in staat te zijn eigenaar te zijn van een keris met dit pamor-motief. Pamor Tritik is bijna hetzelfde als Pamor Untu Walang, die scherp is en rechte gestreepte motieven omvat, met ronde randen en andere motieven bevat. Er is niet alleen één Pamor Tritik-motief, maar meerdere. Kerissen met Pamor Tritik wordt door keris-experts beschouwd als een sterke positieve kracht die de eigenaar een natuurlijke autoriteit geeft. Hij zal worden gerespecteerd door mensen in zijn netwerk en aan zijn woorden zal niet worden getwijfeld. Het zal de eigenaar ook waardigheid en veiligheid brengen.

 

Pamor Biji Timun lijkt op pamor Uler Lulut, maar de motieven zijn veel kleiner en ovaler. De afbeelding lijkt op een rij komkommerpitten in het midden van de kling gelgen. Pamor Biji Timun is soms gemengd met pamor Beras Wutah.De magische kracht van pamor Biji Timun heeft een positieve invloed op de bezitter. Er zijn elementen voor gezag aanwezig. De bezitter kan goed met iedereen opschieten. Bovendien is de bezitter voor allerlei soorten werkzaamheden geschikt. Dit pamor-motief is in het bijzonder goed voor zakenlieden en ondernemers. Pamor Biji Timun is een vorm van pamor Mlumah en Rekan.

 

Naast de twee pamors is de wilah gesmeed naar het zeldzame Sepaner Robyong dapur (vorm). Let op de grenengs op de Kembang Kacang.

 

Aan de bovenzijde prijkt een Nunggak semi greep met diep gesneden patra-patra’s (maskers). De greep is gezet op een Krawangan selut dat versierd is met steentjes en filigraan.

 

De keris huist in een Solo Ladrang warangka van het edele Cendana Wangi. Een koperen bunton krawang templek pendok met diep gedreven florale motieven bedekt de gandar.

 

De spirituele kracht van deze keris is groot. Op verzoek vertel ik hier graag meer over.

 

Kenmerken:

Dapur: Sepaner Robyong

Pamor: Tritik en Biji Timun

Tangguh: Surakarta Mataram abad XIX (19de eeuw)

Warangka: Solo Ladrang

Kayu: Cendana Wangi

 

Afmetingen:

Totale lengte:  52cm.

Lengte van de Keris: 49cm.

Lengte van de Wilah: 37cm.

 

Antique, spiritual healing Sepaner Robyong keris, kris - 2 rare pamors

€ 375,00Price
    bottom of page