top of page

Antique, spiritual Brojol Dukun keris, kris – Madura Abad XVIII era (18th century) – Brojol wilah (bade) with Kelengan pamor – Rare Madura ladrang warangka – Madura Donoriko hilt.

(Article number: 1339)

 

 This antique Madura Brojol keris dates to the Madura Abad XVIII era (18th century).

 

The warangka is carved from rare Galih Asem wood to an equally rare variation of Madura Ladrang model. The gandar is carved from the chocolate colored Keras wood which contrasts beautifully with the warangka.

 

The top of the keris is adorned with an elaborate Donoriko (uncurling sprout) hilt which is set on a heavy copper selut.

 

The wilah (blade) is forged with Kelengan pamor. Kelengan kerisses belong to the element  earth. The element earth is produced by fire, water and air. Gaia, the Earth, is a living organism, perfected by the spherical shape we can see from space. The Guardians of the Earth are its creators: fire within, water on the surface, and the atmosphere (air) that envelops the planet. The union of the four elements becomes visible outwardly through the earth: the wonderful nature of 'mother earth'. Slow but persistent is the 'earth element', like time which, unlike us humans, is thoughtful and patient when it comes to harmonizing irregularities again.

 

These kerisses absorb negative energy and above all give protection against all negative influences be it persons, spirits, diseases or disasters. They also stand for destruction of the existing so that something new can arise from it. In addition, these keris possess magical powers that will increase the owner's self-confidence, prudence and self-confidence.

 

Besides this powerful pamor the wilah is forged to Brojol dapur. Although Brojol is a fairly simple form, its power is complex. It gives the owner strength to live his life in a pure, peaceful and tranquil way. By living in this way, the owner will be protected and he will be insensitive to stress and distraction which will help him achieve his goals in life.

 

I acquired this keris from an elderly Dukun (shaman) who works as a traditional healer, spirit medium, custom and tradition expert and on occasion he worked as a sorcerer. This keris was part of his vast collection of spiritual and well-kept kerisses.

 

Characteristics:

Dapur: Brojol

Pamor: Kelengan

Tangguh: Madura Abad XVIII era (18th century)

Warangka: Ladrang Madura

Kayu: Galih Asem

 

Dimensions:

Total length: 46cm.

Length of the Keris: 44cm.

Length of the Wilah: 34cm.

 

Antieke, spirituele Brojol Dukun keris, kris – Madura Abad XVIII tijdperk (18e eeuw) – Brojol wilah (bade) met Kelengan pamor – Zeldzame Madura ladrang warangka – Madura Donoriko greep.

 

Deze antieke Madura Brojol keris dateert van het Madura Abad XVIII-tijdperk (18e eeuw).

 

De warangka is gesneden uit zeldzaam Galih Asem-hout naar een even zeldzame variant van het Madura Ladrang-model. De gandar is gesneden uit het chocoladekleurige Keras hout dat mooi contrasteert met de warangka.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een gedetailleerd Donoriko (ontkrullende spruit) greep die op een zware koperen selut is geplaatst.

 

De wilah (kling) is gesmeed met Kelengan pamor. Kelengan kerissen behoren tot het element aarde. Het element aarde wordt geproduceerd door vuur, water en lucht. Gaia, de aarde, is een levend organisme, geperfectioneerd door de bolvorm die we vanuit de ruimte kunnen zien. De ‘Guardians of the Earth’ zijn de makers ervan: vuur van binnen, water aan de oppervlakte en de atmosfeer (lucht) die de planeet omhult. De vereniging van de vier elementen wordt naar buiten door de aarde zichtbaar: de wonderlijke natuur van 'moeder aarde'. Langzaam maar volhardend is het 'aarde-element', zoals de tijd die, in tegenstelling tot ons mensen, bedachtzaam en geduldig is als het gaat om het weer harmoniseren van onregelmatigheden.

 

Deze kerissen absorberen negatieve energie en bieden vooral bescherming tegen alle negatieve invloeden of het nu personen, geesten, ziekten of rampen zijn. Ze staan ​​ook voor vernietiging van het bestaande zodat er iets nieuws uit kan ontstaan. Bovendien beschikken deze kerissen over magische krachten die het zelfvertrouwen, de voorzichtigheid en het zelfvertrouwen van de eigenaar zullen vergroten.

 

Naast deze krachtige pamor is de wilah gesmeed naar Brojol dapur. Hoewel Brojol een vrij eenvoudige vorm is, is de kracht ervan complex. Het geeft de eigenaar kracht om zijn leven puur, vredig en rustig te leven. Door op deze manier te leven, wordt de eigenaar beschermd en zal hij ongevoelig zijn voor stress en afleiding die hem zullen helpen zijn doelen in het leven te bereiken.

 

Ik heb deze keris mogen overnemen van een oudere Dukun (sjamaan) die werkt als een traditionele genezer, geestenmedium, gewoonte- en traditiedeskundige en bij gelegenheid werkte hij als een tovenaar. Deze keris maakte deel uit van zijn uitgebreide collectie spirituele en goed onderhouden kerissen.

 

Kenmerken:

Dapur: Brojoli

Pamor: Kelengan

Tangguh: Madura Abad XVIII-tijdperk (18e eeuw)

Warangka: Ladrang Madura

Kayu: Galih Asem

 

Dimensies:

Totale lengte: 46cm.

Lengte van de Keris: 44cm.

Lengte van de Wilah: 34cm.

 

 

Antique, spiritual Brojol keris, kris – Madura Abad XVIII era (18th century)

€ 275,00Price
    bottom of page