top of page

Antique Solo Gayaman Kagok Bancih keris, kris - Jet black Brojol Wilah (blade) with impressive, snow white pamor - Beautiful Nunggak Semi Ukiran (hilt) from Surakarta.

 

The Wilah of this antique Solo keris is impressive in one word. The snow-white pamor Ngulit Semangka runs along the length of the jet-black Brojol blade.

 

The prestigious pamor motif Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and ensures that he is very popular within this network, which will increase both his capacity and achieve his goals faster and easier. After all, the door of fate is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere.

 

The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways that lead to a direction. It is a message that we should not be discouraged in this life to reach our dreams and goals. It reinforces the owner's faith to find and use different ways to achieve his goals and ideals and to go on without being discouraged, struggling and never giving up.

 

The keris is further forged to Brojol Dapur (form). Although Brojol is a fairly simple form, its power is complex. It gives the owner strength to live his life in a pure, peaceful and peaceful way. By living this way, the owner will be protected and he will be insensitive to stress and distraction which will help him achieve his goals in life better.

 

At the top of the keris is a beautiful Nunggak Semi Ukiran (handle) from Surakarta. Note the stylized silhouette of the squat ancestor and the demonic Patra-Patra masks. Nunggak Semi means the stem that sprouts again, it shows a combination of a guard, an ancestor and a plant. Looking at the side face of the handle, it has the shape of an ancestor in a squat position. The demonic protective aspect is illustrated by the two demonic Patra-Patra masks cut on the front of the handle. The handle is trimmed at the bottom with an authentic copper cup.

 

The keris has a long and thick peksi. A sign that the Isi of the keris is still strongly present. This is confirmed by measurements with a divining rod. The rods react strongly to this powerful keris.

 

That this keris is always well cared for, according to the Jumat Kliwon, is clear from the excellent condition of both the Wilah and the Gandar.

 

Characteristics:

Dapur: Brojol

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Mataram

Warangka: Solo Gayaman Kagok Bancih

Kayu: Cendono Wangi

 

Dimensions:

Total length: 48 cm. / 18.9”

Length of the Keris: 43.5 cm. / 17.13”

Length of the Wilah: 33 cm. / 13”

 

Antieke Solo Gayaman Kagok Bancih keris, kris – Gitzwarte Brojol Wilah (kling) met indrukwekkende, hagelwit pamor – Mooie Nunggak Semi Ukiran(greep) van Surakarta.

 

De Wilah van deze antieke Solo keris is in een woord indrukwekkend. Het hagelwitte pamor Ngulit Semangka loopt in de lengterichting van de gitzwarte Brojol kling.

 

Het prestigieuze pamor motief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij zeer geliefd wordt binnen dit netwerk waardoor zowel zijn vermogen zal toenemen als zijn doelen sneller en makkelijker zullen worden behaald. De deur van het lot gaat immers steeds wijder open staan zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen. 

 

De pamor lijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende manieren die leiden tot een richting. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het geloof van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te benutten om zijn doelstellingen en idealen te realiseren en door te gaan zonder ontmoedigd te worden, te blijven worstelen en om nooit op te geven.

 

De keris is verder gesmeed naar Brojol Dapur (vorm). Hoewel Brojol een vrij eenvoudige vorm is, is de kracht ervan complex. Het geeft de eigenaar kracht om zijn leven op een zuivere, vredige en rustige manier te leven. Door op deze manier te leven, zal de eigenaar worden beschermd en zal hij ongevoelig zijn voor stress en afleiding waardoor hij beter gericht zijn doelen in het leven bereikt.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een prachtige Nunggak Semi Ukiran(greep) van Surakarta. Let op het gestileerde silhouet van de hurkende voorouder en de demonische Patra-Patra-maskers. Nunggak Semi betekent de stam die opnieuw ontspruit, het toont een combinatie van een bewaker, een voorouder en een plant. Als men naar het zijvlak van de greep kijkt, heeft het de vorm van een voorouder in hurkende positie. Het demonische beschermend aspect wordt geïllustreerd door de twee demonische Patra-Patra-maskers, die op de voorkant van de greep zijn gesneden. De greep is aan de onderzijde afgezet met een authentieke koperen cup.

 

De keris heeft een lange en dikke peksi. Een teken dat de Isi van de keris sterk aanwezig is. Dit wordt bevestigd door metingen met een wichelroede. De roedes slaan sterk uit bij deze krachtige keris.

 

Dat deze keris altijd goed, volgens de Jumat Kliwon is verzorgd is goed te zien aan de uitstekende staat van zowel de Wilah als de Gandar.

 

Kenmerken:

Dapur: Brojol

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Mataram

Warangka: Solo Gayaman Kagok Bancih

Kayu: Cendono Wangi

 

Afmetingen:

Totale lengte: 48 cm.

Lengte van de Keris: 43,5 cm.

Lengte van de Wilah: 33 cm.

 

Antique Solo Gayaman Kagok Bancih keris, kris - Amazing Ngulit Semangka pamor

€ 165,00Price
    bottom of page