top of page

Antique Solo Carabuk keris, kris - Carabuk Mataram Amangkurat wilah with snow-white pamor motif - Beautiful warangka from Timoho wood.

 

The wilah (blade) of this Solo Carabuk keris dates from the Mataram Amangkurat II (1677-1703) era. It is forged to Carabuk dapur (form). Dapur Carubuk means philosophy to always remember the origin, to live and live according to what has been sketched, to surrender everything to the will of the above, and to have an inner attitude that can accept his will in Javanese.

 

This attitude will not tire or discourage us from facing the challenges of life to achieve more, because the efforts and struggles made to get improvement (material or spiritual) are not based only on ambition and ambition, but as a behavior or obligation of people in life.

 

In the Javanese philosophy a keris with 7 Luk (waves) is called "Pitu", which in jarwo can mean body pitutur, piwulang and pitulungan, which is good teaching, guidance or help.

 

The number seven, in the eyes of the Javanese people, is a sacred number meaning peace, happiness, authority and success. The number seven can be compared to the number of heavens to a total of seven, as can the days of the week consisting of 7 days. Whether the child's perfection and salvation in the womb is done by the 7-month count (pitonan), even in the ceremony of death, a warning is performed on the 7th day (dinanan count).

 

The jet black wilah has a beautiful snow white Ngulit Semangka pamor. The prestigious pamor Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and ensures that he is very popular within this network, which will increase his wealth as well as achieve his goals faster and easier. After all, the door of fate is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from anywhere.

 

The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways that lead to a direction. It is a message that in this life we ​​should not be discouraged from achieving our dreams and goals. It reinforces the owner's belief to find and use different ways to achieve his goals and ideals and to continue without being discouraged, struggle and never give up.

 

The gandar is covered with a finely floated bunton pendok with floral motifs.

 

Characteristics:

Dapur: Carabuk

Pamor: Ngulit Smanka

Tangguh: Mataram Amangkurat II (1677-1703)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Timoho

 

Dimensions:

Total length: 50cm.

Length of the Keris: 48cm.

Length of the Wilah: 38cm.

 

 

Antieke Solo Carabuk keris, kris – Carabuk Mataram Amangkurat wilah met hagelwitte pamor motief – Prachtige warangka van Timoho hout.

 

De wilah (kling) van deze Solo Carabuk keris stamt van de Mataram Amangkurat II (1677-1703) era. Het is gesmeed naar Carabuk dapur (vorm). Dapur Carubuk betekent in de Javaanse filosofie om altijd de oorsprong te herinneren, het leven te leven en te leven volgens wat is geschetst, alles over te geven aan de wil van de bovenstaande, en een innerlijke houding te hebben die zijn wil kan accepteren.

 

Deze houding zal ons niet moe of ontmoedigd maken om de uitdagingen van het leven het hoofd te bieden om meer te bereiken, omdat de inspanningen en worstelingen die worden gedaan om verbetering te krijgen (materieel of spiritueel) niet alleen gebaseerd zijn op ambitie en ambitie, maar als een gedrag of verplichting van mensen in het leven.

 

In de Javaanse filosofie van Luk zeven wordt het "Pitu" genoemd, wat in jarwo lichaam pitutur, piwulang en pitulungan kan betekenen, wat een goede leer, leiding of hulp is.

 

Het getal zeven in de ogen van het Javaanse volk, is een heilig getal dat een betekenis heeft van rust, geluk, autoriteit en succes. Het getal zeven kan worden vergeleken met het aantal hemelen tot een totaal van zeven, evenals de dagen van de week bestaande uit 7 dagen. Of de perfectie en redding van het kind in de baarmoeder wordt gedaan door de telling van 7 maanden (pitonan), zelfs in de ceremonie van de dood wordt een waarschuwing uitgevoerd op de 7e dag (telling van dinanan).

 

De gitzwarte wilah heeft een prachtige witte Ngulit Semangka pamor. Het prestigieuze pamor Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij zeer geliefd wordt binnen dit netwerk waardoor zowel zijn vermogen zal toenemen als zijn doelen sneller en makkelijker zullen worden behaald. De deur van het lot gaat immers steeds wijder open staan zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen. 

 

De pamorlijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende manieren die leiden tot een richting. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het geloof van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te benutten om zijn doelstellingen en idealen te realiseren en door te gaan zonder ontmoedigd te worden, te blijven worstelen en om nooit op te geven.

 

De gandar is bedekt met een fijn gedreven bunton pendok met florale motieven.

 

Kenmerken:

Dapur: Carabuk         

Pamor: Ngulit Smanka

Tangguh: Mataram Amangkurat II (1677-1703)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Timoho

 

Afmetingen:

Totale lengte: 50cm.

Lengte van de Keris: 48cm.

Lengte van de Wilah: 38cm.

 

Antique Solo Carabuk keris, kris - Carabuk Mataram Amangkurat wilah

€ 150,00Price
    bottom of page