top of page

Antique Sinom Robyong Wulan Wulan keris, kris – Strong financial supportive powers - Yogyakarta Mataram abad XIX-era (19th century) – Wilah with the rare pamor Wulan Wulan and Sinom Robyong dapur (shape) – Yogyakarta Gayaman warangka of Sono Keling wood – Silver bunton pendok – Yogyakarta Nunggak-semi hilt of pellet wood.
(Article number: 2085)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique Sinom Robyong Wulan Wulan keris dates from the Yogyakarta Mataram abad XIX-era (19th century).

 

The isi of this rare keris is lively and powerful. The isi communicates easily and Is glad to share his spiritual knowledge which will lead to wealth and abundance with the owner of the keris. His successes and accomplishments will provide financial security and certainty for the owner of the keris and his/her family. This wealth will go far beyond material comfort, it will have a deeply rooted connection to your lineage, home and community. Furthermore, his powers will increase your interpersonal skills dramatically making it easier for me to enter into lucrative relationships both on personal as business areas. If you would like to read more about its spiritual and magical powers please click on the link further down.

 

The wilah is forged with the rare pamor Wulan Wulan. This pamor is rare because not many Empu’s possess the mastership and spiritual power to forge it Pamor Wulan Wulan looks a lot like pmaor Melati Sinebar. The difference is that the pamor spheres are larger. It possesses magical and spiritual powers that will positively influence the financial sitation of the owner of the keris.

 

Furthermore, the wilah is forged to Sinom Robyong dapur (shape). Taken literally, Sinom means hair that's not as thick as regular hair on the head. Call it fine and soft hair, but it cannot be called a feather. It grows around the forehead. In fact, this hair sometimes grows to around the temples. So, when the hair is swept back it will reveal the soft hair of the sinom. Sinom hair is a symbol of beauty and pride that Javanese women have. In essence, the Sinom Robyong keris is a depiction of the beautiful story of childhood, a time when a person gets to know new things, looks for self-identity, adapts to his environment and cultivates his talents and creativity. A time full of dreams, ambitions and hope and in search of knowledge to achieve a goal. For the owner, Dhapur Sinom will remind you how to respond to life with the mind to keep growing and getting better. Because youth is the period used to spend failure. Therefore, in everything it is necessary to think about it in advance so that you do not go astray and harm yourself and others as well.

 

The keris is housed In a Yogyakarta Gayaman warangka of Sono Keling wood. A silver bunton pendok covers the gandar.

 

CLICK HERE TO READ AND DOWNLOAD THE PRESENTATION OF THIS KERIS, INCLUDING AN EXTENSIVE DISCRIPTION OF THE SPIRITUAL AND MAGICAL POWERS OF THE ISI.

 

Characteristics:

Dapur: Sinom Robyong

Pamor: Wulan Wulan

Tangguh: Yogyakarta Mataram abad XIX (19th century)

Warangka: Yogyakarta Gayaman

Kayu: Sono Keling

 

Dimensions:

Total length: 50cm.

Length of the Keris: 46cm.

Length of the Wilah: 36,5cm.

 

Antieke Sinom Robyong Wulan Wulan keris, kris – Sterke financiële ondersteunende krachten - Yogyakarta Mataram abad XIX-tijdperk (19e eeuw) – Wilah met de zeldzame pamor Wulan Wulan en Sinom Robyong dapur (vorm) – Yogyakarta Gayaman warangka van Sono Keling hout – Zilveren bunton pendok – Yogyakarta Nunggak-semi greep van pellethout.

 

Deze antieke Sinom Robyong Wulan Wulan keris dateert uit het Yogyakarta Mataram abad XIX-tijdperk (19e eeuw).

 

De isi van deze zeldzame keris is levendig en krachtig. De isi communiceert gemakkelijk en deelt graag zijn spirituele kennis, die tot rijkdom en overvloed zal leiden, met de eigenaar van de keris. Zijn successen en prestaties zullen financiële zekerheid bieden voor de eigenaar van de keris en zijn/haar gezin. Deze rijkdom zal veel verder gaan dan materieel comfort; het zal een diepgewortelde verbinding hebben met uw afkomst, huis en gemeenschap. Bovendien zullen zijn krachten uw interpersoonlijke vaardigheden dramatisch vergroten, waardoor het voor u gemakkelijker wordt om lucratieve relaties aan te gaan, zowel op persoonlijk als op zakelijk gebied. Als u meer wilt lezen over de spirituele en magische krachten, klik dan op de link verderop.

 

De wilah is gesmeed met de zeldzame pamor Wulan Wulan. Deze pamor is zeldzaam omdat niet veel Empu's het meesterschap en de spirituele kracht bezitten om deze te smeden. Pamor Wulan Wulan lijkt veel op pmaor Melati Sinebar. Het verschil is dat de pamorbollen groter zijn. Het bezit magische en spirituele krachten die de financiële situatie van de eigenaar van de keris positief zullen beïnvloeden.

 

Verder is de wilah gesmeed naar Sinom Robyong dapur (vorm). Letterlijk genomen betekent Sinom haar dat niet zo dik is als gewoon haar op het hoofd. Noem het fijn en zacht haar, maar een veer kan het niet worden genoemd. Het groeit rond het voorhoofd. In feite groeit dit haar soms tot rond de slapen. Wanneer het haar dus naar achteren wordt geveegd, zal het zachte haar van de sinom zichtbaar worden. Sinomhaar is een symbool van schoonheid en trots die Javaanse vrouwen hebben. In wezen is de Sinom Robyong keris een weergave van het prachtige verhaal van de kindertijd, een tijd waarin iemand nieuwe dingen leert kennen, op zoek gaat naar een eigen identiteit, zich aanpast aan zijn omgeving en zijn talenten en creativiteit cultiveert. Een tijd vol dromen, ambities en hoop en op zoek naar kennis om een doel te bereiken. Voor de eigenaar zal Dhapur Sinom je eraan herinneren hoe je op het leven kunt reageren met de geest om te blijven groeien en beter te worden. Omdat de jeugd de periode is die wordt gebruikt om mislukkingen door te brengen. Daarom is het bij alles nodig om er van tevoren over na te denken, zodat je niet op een dwaalspoor raakt en jezelf en anderen schade toebrengt.

 

De keris is huist in een Yogyakarta Gayaman warangka van Sono Keling-hout. Een zilveren bunton pendok bedekt de gandar.

 

KLIK HIER OM DE PRESENTATIE VAN DEZE KERIS TE LEZEN EN TE DOWNLOADEN, INCLUSIEF EEN UITGEBREIDE BESCHRIJVING VAN DE SPIRITUELE EN MAGISCHE KRACHTEN VAN DE ISI.

 

Kenmerken:

Dapur: Sinom Robyong

Pamor: Wulan Wulan

Tangguh: Yogyakarta Mataram abad XIX (19e eeuw)

Warangka: Yogyakarta Gayaman

Kayu: Sono Keling

 

Dimensies:

Totale lengte: 50cm.

Lengte van de Keris: 46cm.

Lengte van de Wilah: 36,5cm.

 

Antique Sinom Robyong Wulan Wulan keris, kris – Pamor Melati - Wulan Wulan

€ 325,00Price
    bottom of page