top of page

Majestic Sinom Robyong keris, kris - Nom noman-era (1st half 20th century) - Impressive wilah with the rare pamors Ron Genduru and Wengkon - Complex Sinom Robyong dapur - Solo Ladrang warangka of the precious Jati Gembol wood.

(Article number: 1769)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This majestic Sinom Robyong keris dates from the Nom noman era (1st half of the 20th century).

 

All aspects of this keris show that it was forged by a masterful Empu. To begin with, the wilah is forged with the rare and difficult to forge Ron Genduru pamor framed by pamor Wengkon. I had the wilah ritually and professionally washed in Indonesia so that the pamor sparkles like never before.

 

Pamor Ron Genduru is an expensive and difficult pamor to forge. It is very popular among keris enthusiasts because of its beautiful appearance. It possesses spiritual powers that make its owner a natural leader who will enjoy great authority and respect from his business or private environment. This pamor motif is very suitable for entrepreneurs with many employees and managers. Pamor Ron Genduru is classified to the earthly element of fire. Element fire is the most powerful element of the 5 elements. Fire gives warmth, energy and has a transformative effect. From a first small flame a transforming fire can arise. It also has a purifying and creative effect. New living spaces are created after forest fires. The more subtle meaning of element fire can be found in the proverb 'on fire'. Which means something like being very excited. Our 'inner fire' consists of our enthusiasm, passion, assertiveness, willpower and energy. When element fire is in balance, you feel energy and motivation to undertake, to do things. To create.

 

Pamor wengkon is also sometimes referred to as 'Tepen' or pamor Lis-lisan, which is a 'rekan' type of pamor meaning it was deliberately made by the empu. A keris with Wengkon pamor has mystical powers that protect the owner and his family from disasters, slander and nuisance from wild animals, evil spirits and negative persons.

 

In addition to the rare pamor, the wilah is forged with a complex execution of Sinom Robyong dapur (shape). Essentially, the Sinom Robyong keris is a depiction of the beautiful story of childhood, a time when a person learns new things, seeks self-identity, adapts to his environment, and cultivates his talents and creativity. A time full of dreams, ambitions and hopes and looking for knowledge to reach a goal. For the owner, Dhapur Sinom will remind you how to respond to life with the mind to keep growing and getting better. Because youth is the period used to spend failures. Therefore, in everything it is necessary to think about it in advance, so that you do not go astray and harm yourself, as well as others.

 

The keris is housed in a Solo Gayaman warangka of the precious Jati Gembol wood. In the past, the warangka has been restored from a break. I deliberately chose not to replace it because of the beauty and preciousness of the wood.

 

Characteristics:

Dapur: Sinom Robyong

Pamor: Ron Genduru

Tangguh: Nom noman (1st half 20th century)

Warangka: Solo Ladrang

Kayu: Jati Gembol

 

Dimensions:

Total length: 51cm.

Length of the Keris: 50cm.

Length of the Wilah: 38cm.

 

Majestueuze Sinom Robyong keris, kris - Nom noman-era (1e helft 20ste eeuw) – Indrukwekkende wilah met de zeldzame pamors Ron Genduru en Wengkon – Complexe Sinom Robyong dapur – Solo Ladrang warangka van het kostbare Jati Gembol hout.

 

Deze majestueuze Sinom Robyong keris dateert van de Nom noman-era (1e helft 20ste eeuw).

 

Alle aspecten van deze keris tonen aan dat het door een meesterlijke Empu is gesmeed. Om te beginnen is de wilah gesmeed met het zeldzame en moeilijk te smeden Ron Genduru pamor omlijst door pamor Wengkon. Ik heb de wilah ritueel en professioneel laten wassen in Indonesië zodat de pamor schittert als nooit tevoren.

 

Pamor Ron Genduru is een kostbaar en moeilijk te maken pamor. Het is vanwege het fraaie uiterlijk erg geliefd onder keris liefhebbers. Het bezit spirituele krachten die van de eigenaar een natuurlijke leider maken die veel gezag en respect van zijn zakelijke- of privéomgeving zal genieten. Dit pamormotief is zeer geschikt voor ondernemers met veel medewerkers en leidinggevenden. Pamor Ron Genduru wordt ingedeeld tot de aardse element vuur. Element vuur is het krachtigste element van de 5 elementen. Vuur geeft warmte, energie en heeft een transformerende werking. Uit een eerste kleine vlam kan een transformerende brand voortkomen. Het werkt ook zuiverend en scheppend. Na bosbranden ontstaan nieuwe levensruimtes. De subtielere betekenis van element vuur is te vinden in het spreekwoord ‘in vuur en vlam’. Wat zoiets betekent als erg enthousiast zijn. Ons ‘innerlijk vuur’ bestaat uit ons enthousiasme, passie, assertiviteit, wilskracht en energie. Als element vuur in balans is dan voel je energie en motivatie om te ondernemen, dingen te doen. Te creëren.

 

Pamor wengkon wordt soms ook 'Tepen' of pamor Lis-lisan genoemd, wat een 'rekan' type pamor is, wat betekent dat het opzettelijk door de empu is gemaakt. Een keris met Wengkon pamor heeft mystieke krachten die de eigenaar en zijn gezin beschermen tegen rampen, laster en overlast van wilde dieren, boze geesten en negatieve personen.

 

Naast de zeldzame pamor is de wilah gesmeed met een complexe uitvoering van Sinom Robyong dapur (vorm). In wezen is de Sinom Robyong keris een afbeelding van het mooie verhaal van de jeugd, een tijd waarin een persoon nieuwe dingen leert kennen, op zoek gaat naar zelfidentiteit, zich aanpast aan zijn omgeving en zijn talenten en creativiteit cultiveert. Een tijd vol dromen, ambities en hoop en op zoek naar kennis om een doel te bereiken. Voor de eigenaar zal Dhapur Sinom je eraan herinneren hoe je op het leven moet reageren met de geest om te blijven groeien en beter te worden. Omdat de jeugd de periode is die wordt gebruikt om mislukkingen door te brengen. Daarom is het bij alles noodzakelijk om ervan tevoren over na te denken, zodat u niet de verkeerde weg inslaat en uzelf en ook anderen kunt schaden.

 

De keris huist in een Solo Gayaman warangka van het kostbare Jati Gembol hout. In het verleden is de warangka gerestaureerd van een breuk. Ik heb er bewust voor gekozen om deze niet te vervangen vanwege de pracht en kostbaarheid van de houtsoort.

 

Kenmerken:

Dapur: Sinom Robyong         

Pamor: Ron Genduru

Tangguh: Nom noman (1e helft 20ste eeuw)

Warangka: Solo Ladrang

Kayu: Jati Gembol

 

Afmetingen:

Totale lengte: 51cm.

Lengte van de Keris: 50cm.

Lengte van de Wilah: 38cm.

 

 

Antique Sinom Robyong, Ron Genduru kris, keris - 2 rare pamors - Jati Gembol

€ 550,00Price
    bottom of page