top of page

Sinom Robyong keris, kris – Madura Sepuh era (17th century) - Wilah (blade) with rare Bulu Ayam pamor motif and Sinom Robyong dapur – Warangka of Trembalo wood – Beautiful Putri Kinurung hilt.

(Article number: 1387)

 

 This rare keris dates from the Madura Sepuh era (17th century).

 

The wilah (blade) of this keris is forged with the precious pamor motif Bulu Ayam. Pamor Bulu Ayam is a beautiful and precious pamor because it is very difficult to forge. Not all Empus possess the mastery of forging this pamor motif. Bulu Ayam is similar to pamor blarak sineret, which is believed to be Javanese spirituality for a human purpose, namely authority, perpetuating positions, being respected by superiors and subordinates, neutralizing the negative energy present, preserving evil and disasters and rejecting compromises of the 4 cardinal directions.

 

Pamor Bulu Ayam is classified in the earth element fire. Fire element is the most powerful element of the 5 elements. Fire gives heat, energy and has a transforming effect. A devastating fire can start from a first small flame. It is constantly changing and 'eating' all the fuel it encounters along the way. However, it also has a purifying and creative effect. New living spaces are created after forest fires. The subtler meaning of the element of fire is found in the proverb "on fire." Which means something like being very enthusiastic. Our 'inner fire' consists of our enthusiasm, passion, assertiveness, willpower and energy. When the element of fire is in balance, you feel energy and motivation to take action, to do things. To create.


The wilah is forged to dapur Sinom Robyong. Taken literally, Sinom means hair that is not as thick as regular hair on the head.

However, sinom can also mean young tamarind leaves, which later become ngremboko leaves (lush green). Meanwhile, Robyong itself is essentially a word to describe the same Dhapur but has more complete details. In this case, Sinom Robyong describes a Sinom dhapur that has a more complete detail than the usual Sinom dhapur.

 

In essence, the Sinom Robyong keris depicts the beautiful story of childhood, a time when a person learns new things, seeks self-identity, adapts to his environment and cultivates his talents and creativity. A time full of dreams, ambitions and hopes and looking for knowledge to achieve a goal.

 

For the owner, Dhapur Sinom will remind you how to respond to life with the spirit to keep growing and getting better. Because youth is the period used to spend failures. Therefore, in everything it is necessary to think about it in advance, so that you do not go astray and harm yourself and others as well.

 

At the top of the keris is a beautiful  Putri Kinurung hilt. 

 

The keris is housed in a Ladrang Solo warangka of gold Trembalo wood. A two-piece, slorok pendok covers the gandar.

 

Characteristics:

Dapur: Sinom Robyong

Pamor: Bulu Ayam

Tangguh: Madura Sepuh (17th century)

Warangka: Ladrang Solo

Kayu: Trembalo

Dimensions:

Total length: 51cm.

Length of the Keris: 47,5cm.

Length of the Wilah: 36cm.

 

Sinom Robyong keris, kris – Madura Sepuh era (17de eeuw) - Wilah (kling) met zeldzaam Bulu Ayam pamor motief en Sinom Robyong dapur– Warangka van Trembalo hout – Prachtige Putri Kinurung greep.

 

Deze zeldzame keris stamt van de Madura Sepuh era (17de eeuw).

 

De wilah (kling) van deze keris is gesmeed met het kostbare pamormotief Bulu Ayam. Pamor Bulu Ayam is een fraai en kostbare pamor omdat het zeer moeilijk te smeden is. Niet alle Empu’s bezitten het meesterschap om dit pamormotief te smeden. Bulu Ayam is vergelijkbaar met pamor blarak sineret, waarvan wordt aangenomen dat het Javaanse spiritualiteit is voor een menselijk doel, namelijk autoriteit, het bestendigen van posities, gerespecteerd worden door superieuren en ondergeschikten, het neutraliseren van de aanwezige negatieve energie, het behoden tegen onheil en rampen en het afwijzen van compromissen van de 4 windrichtingen.

 

Pamor Bulu Ayam wordt ingedeeld in de aardse element vuur. Element vuur is het krachtigste element van de 5 elementen. Vuur geeft warmte, energie en heeft een transformerende werking. Uit een eerste kleine vlam kan een allesverwoestende brand voortkomen. Het verandert steeds en ‘vreet’ alle brandstof op die het onderweg tegenkomt. Het werkt echter ook zuiverend en scheppend. Na bosbranden ontstaan nieuwe levensruimtes. De subtielere betekenis van element vuur is te vinden in het spreekwoord ‘in vuur en vlam’. Wat zoiets betekent als erg enthousiast zijn. Ons ‘innerlijk vuur’ bestaat uit ons enthousiasme, passie, assertiviteit, wilskracht en energie. Als element vuur in balans is dan voel je energie en motivatie om te ondernemen, dingen te doen. Te creëren.

 

Naast de zeldzame pamor is de keris gesmeed naar Sinom Robyong dapur (vorm). Letterlijk genomen, betekent Sinom haar dat niet zo dik is als gewoon haar op het hoofd. Noem het fijn en zacht haar, maar het kan geen veer worden genoemd. Het bleef rond het voorhoofd zitten. In feite groeit dit haar soms tot rond de slapen. Dus als het haar naar achteren wordt geveegd, zal het de zachte haren van de sinom onthullen. Sinom-haar is een symbool van schoonheid en trots dat Javaanse vrouwen hebben.

 

Sinom kan echter ook jonge tamarindebladeren betekenen, die later ngremboko-bladeren worden (weelderig groen). Ondertussen is Robyong zelf in wezen een woord om dezelfde Dhapur te beschrijven, maar heeft meer volledige details. In dit geval beschrijft Sinom Robyong een Sinom dhapur die een vollediger detail heeft dan de gebruikelijke Sinom dhapur.

 

In het poppenverhaal is tamarindehout een van de kledingaccessoires van Bima. Het hout van deze tamarindeboom wordt gebruikt als haarspeld. Deze haarspeld van tamarindehout is een symbool waar Bima in zijn gedrag altijd graag van geniet of alleen geïnteresseerd is in goede daden. Volgens het Javaanse volk kan er in tamarindezaden mustika zitten die geluk kan brengen.

 

In wezen is de Sinom Robyong keris een afbeelding van het mooie verhaal van de jeugd, een tijd waarin een persoon nieuwe dingen leert kennen, op zoek gaat naar zelfidentiteit, zich aanpast aan zijn omgeving en zijn talenten en creativiteit cultiveert. Een tijd vol dromen, ambities en hoop en op zoek naar kennis om een ​​doel te bereiken.

 

Voor de eigenaar zal Dhapur Sinom je eraan herinneren hoe je op het leven moet reageren met de geest om te blijven groeien en beter te worden. Omdat de jeugd de periode is die wordt gebruikt om mislukkingen door te brengen. Daarom is het bij alles noodzakelijk om ervan tevoren over na te denken, zodat u niet de verkeerde weg inslaat en uzelf en ook anderen kunt schaden.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een prachtige Putri Kinurung greep. 

 

De keris huist in een Ladrang Solo warangka van het goudkleurige Trembalo hout. Een tweedelige, koperen slorok pendok bedekt de gandar. 

 

Kenmerken:

Dapur: Sinom Robyong

Pamor: Bulu Ayam

Tangguh: Madura Sepuh (17de eeuw)

Warangka: Ladrang Solo

Kayu: Trembalo

 

Dimensies:
Totale lengte: 51cm.
Lengte van de Keris: 47,5cm.
Lengte van de Wilah: 36cm.

 

Antique, Sinom Robyong keris, kris - Pamor Ron Genduru - 17th century

€ 495,00Price
    bottom of page