top of page

Antique Sinom keris, kris - Mataram, Amangkurat IV era (early 18th century) - Jet black Sinom wilah with snow white Bendo Segodo pamor motif - Beautifully carved Taman Ngabehan grip - Silver Yogyakarta Bejen mendak - Silver bunton pendok.
(Article number: 1251)

 

The wilah (blade) of this old keris dates to the Mataram, Amangkurat IV era (early 18th century) and is a feast for the eyes. The snow-white pamor motif Bendo Segodo stands out impressively against the pitch-black wilah.

 

Pamor Bendo Segodo is formed by a series of pamor spheres connected together in groups and arranged over the Wilah from top to bottom. It possesses magical powers that make it easier for its owner to generate income or even become extremely rich. This pamor is therefore very popular with traders and business people.

 

What is the true meaning of bendo? The meaning is bendo as big as a club. Bendo here does not mean the same as 'things' or in Indonesian 'goods', but is the name of a plant or tree. In Sundanese, the benda plant is called cariu (a type of creeper whose fruit resembles a petai but is much larger, the content is used for cooking). Javanese usually call things they consider larger than the average size a segadha. Pamor Bendo Segodo is a form of Pamor Mlumah and Rekan.

 

In addition to the special pamor, the wilah is forged to Sinom dapur (shape). If taken literally, Sinom means young tamarind leaves or hairs on the forehead (bathuk = Java), very smooth and soft. Sinom has traits that are still "enom" (young), like young children just looking for their world. When interacting with others, your tone and intonation should be gentle (kind), kind, smiling, and respectful. This dapur has mystical powers that enhance the communication skills of its owner so that people with whom it communicates, in both private and business capacities, immediately receive and correctly interpret its message.

 

At the top of the keris is a beautifully carved Yogyakarta Taman Ngabehan hilt, which is set on a silver Yogyakarta Bejen mendak.

 

The keris is housed in a Yogyakarta gayaman warangka of Nagasari wood. The gandar is covered with an antique silver Yogyakarta Bejen mendak.

 

I was able to acquire this special keris from the well-known author of books about keris, Jean Greffioz. Jean has, among others, written the book 'The Kris Legendary weapon from Indonesia'.

 

Characteristics:

Dapur: Sinom

Pamor: Bendo Segodo

Tangguh: Mataram, Amangkurat IV – Sunan Prabu (1719-1725)

Warangka: Gayaman Yogyakarta

Kayu: Nagasari

 

Dimensions:

Total length: 45cm.

Length of the Keris: 43.5 cm.

Length of the Wilah: 34cm.

 

Antieke Sinom keris, kris - Mataram, Amangkurat IV era (vroeg 18e eeuw) – Gitzwarte Sinom wilah met hagelwitte Bendo Segodo pamormotief – Mooi gesneden Taman Ngabehan greep – Zilveren Yogyakarta Bejen mendak – Zilveren bunton pendok.

 

De wilah (kling) van deze oude keris stamt van de Mataram, Amangkurat IV era (vroeg 18e eeuw) en is een lust voor het oog. De hagelwitte pamormotief Bendo Segodo steekt op indrukwekkende wijze af tegen de pikzwarte wilah.

 

Pamor Bendo Segodo wordt gevormd voor een reeks pamorbollen die in groepen met elkaar zijn verbonden en van boven naar beneden over de Wilah zijn gerangschikt. Het bezit magische krachten die het voor de eigenaar gemakkelijker maken om inkomen te genereren of zelfs bijzonder rijk te worden. Dit pamor is dan ook erg gewild bij handelaren en zakenmensen.

 

Wat is de ware betekenis van bendo? De betekenis is bendo zo groot als een club. Bendo betekent hier niet hetzelfde als 'dingen' of in het Indonesisch 'goederen', maar is de naam van een plant of boom. In Sundanees wordt de benda-plant cariu genoemd (een soort klimplant waarvan de vrucht lijkt op een petai maar veel groter is, de inhoud wordt gebruikt om te koken). Javanen noemen dingen die ze groter dan de gemiddelde grootte achten meestal een segadha. Pamor Bendo Segodo is een vorm van Pamor Mlumah en Rekan.

 

Naast het bijzondere pamor is de wilah gesmeed naar Sinom dapur (vorm). Als de letterlijke betekenis wordt opgevat, betekent Sinom jonge tamarindeblaadjes of haren op het voorhoofd (bathuk = Java), zeer glad en zacht. Sinom heeft eigenschappen die nog steeds ‘enom’ (jong) zijn, zoals jonge kinderen die gewoon op zoek zijn naar hun wereld. Als u met anderen omgaat, moet uw toon en intonatie zachtaardig (vriendelijk), vriendelijk, glimlachend en respectvol zijn. Deze dapur heeft mystieke krachten die de communicatieve vaardigheden van de eigenaar versterken zodat mensen waarmee hij communiceert, in zowel privé als zakelijke hoedanigheden, zijn boodschap meteen ontvangen en juist interpreteren.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een mooi gesneden Yogyakarta Taman Ngabehan greep dat is afgezet met een zilveren Yogyakarta Bejen mendak.

 

De keris huist in een Yogyakarta gayaman warangka van Nagasari hout. De gandar is bedekt met een antieke, zilveren Yogyakarta Bejen mendak.

 

Ik heb deze bijzondere keris over mogen nemen van de bekende auteur van boeken over kerissen, Jean Greffioz. Jean heeft onder anderen het boek ‘The Kris Legendary weapon from Indonesia’ geschreven.

 

Kenmerken:

Dapur: Sinom

Pamor: Bendo Segodo

Tangguh: Mataram, Amangkurat IV – Sunan Prabu (1719-1725)

Warangka: Gayaman Yogyakarta

Kayu: Nagasari

 

Afmetingen:

Totale lengte: 45cm.

Lengte van de Keris: 43,5cm.

Lengte van de Wilah: 34cm.

 

Antique Sinom keris, kris - Bendo Segodo pamor - Early 18th century

€ 395,00Price
    bottom of page