top of page

Singo Kikik keris, kris – Nom Noman era (first half 20th century) – Wilah with the rare Singo Kikik dapur and equally rare Sisik Sewu pamor – Gold plated Krawangan pendok, set with zirconia stones.

(Article number: 2408)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

The wilah is forged with the rare Singo Kikik dapur (shape).  Many also call dapur Singo Kikik, Gana Kikik. The gandik is carved in the shape of an animal resembling a wolf (ajag) or a native Indonesian coyote in a sitting position with its mouth open as if howling, its front legs erect, while its hind legs are bent. Like the Singo Barong kris, Singo Kikik's dhapur is quite popular.  It is said that some years after the blood dried up in Kurusetra because of Bharatayudha, Hastinapura under the leadership of Prabu Parikesit turned into a great nagari. It was then that Yudhisthira felt that his task was accomplished. Yudhisthira decided to leave all attachments of the world (Wanaprasta) to climb the peak of Mahameru. His four younger siblings: Bima, Arjuna, Nakula and Sahadeva gasped. They did not want to be left in the palace and chose to participate in the sacred journey. As he was about to begin the ascent, at the foot of the mountain, a Kikik followed Yudhishthira. Where Yudhisthira walked, the dog followed faithfully. Although the journey was hard and dangerous the Kikik protected and helped him to complete his journey successfully. A Kikik keris posseses spiritual and magical powers which will protect its owner from negative entities and persons and from malicious events and sickness.

 

Furthermore, the wilah is forged with a stunning version of the rare pamor Sisik Sewu. This pamor is rare because not many Empus possess the mastership and spiritual power to forge it. The pamor motif Sisik Sewu possesses spiritual powers that bring good luck to the owner of the keris. It increases the natural authority of the owner in a positive interpersonal sense. In addition, it ensures that the owner becomes popular in both private and business circles. Pamor Sisik Sewu is therefore very suitable for entrepreneurs, managers and other executives. This pamor motif is classified into the element water according to the 5 elements of Shiva. Water is the element of emotion and wisdom, especially the wisdom of age. It represents a time beyond the destruction of livelihood, towards the end of the cycle. Although this is a Java keris, I acquired it in Lombok. The wilah was treated with warangan and then polished, so that the pamor shines.

 

The keris is housed in a Solo Gayaman warangka of dark Trembalo wood. A gold plated Krawangan pendok, set with countless zirconias covers the gandar.

 

The top of the keris is adorned with a detailed Solo Nunggak semi hilt.

 

Characteristics:

Dapur: Singo Kikik

Pamor: Sisik Sewu

Tangguh: Nom Noman (1st half 20th century)

Warangka: Solo Ladrang

Kayu: Trembalo

 

Dimensions:

Total length: 50cm.

Length of the Keris: 47cm.

Length of the Wilah: 36cm.

 

Singo Kikik keris, kris – Nom Noman tijdperk (eerste helft 20e eeuw) – Wilah met de zeldzame Singo Kikik dapur en even zeldzame Sisik Sewu pamor – Goud vergulde Krawangan pendok, bezet met talloze zirkonia's.

 

De wilah is gesmeed met de zeldzame Singo Kikik dapur (vorm). Velen noemen dapur ook Singo Kikik, Gana Kikik. De gandik is gesneden in de vorm van een dier dat lijkt op een wolf (ajag) of een inheemse Indonesische coyote in zittende positie met zijn mond open alsof hij huilt, zijn voorpoten rechtopstaand, terwijl zijn achterpoten gebogen zijn. Net als de Singo Barong kris is de dhapur van Singo Kikik behoorlijk populair. Er wordt gezegd dat enkele jaren nadat het bloed in Kurusetra opdroogde vanwege Bharatayudha, Hastinapura onder leiding van Prabu Parikesit in een grote nagari veranderde. Op dat moment voelde Yudhisthira dat zijn taak volbracht was. Yudhisthira besloot alle gehechtheden van de wereld (Wanaprasta) te verlaten om de top van Mahameru te beklimmen. Zijn vier jongere broers en zussen: Bima, Arjuna, Nakula en Sahadeva snakten naar adem. Ze wilden niet in het paleis achterblijven en kozen ervoor deel te nemen aan de heilige reis. Toen hij op het punt stond aan de beklimming te beginnen, aan de voet van de berg, volgde een Kikik Yudhishthira. Waar Yudhisthira liep, volgde de Kikik trouw. Hoewel de reis zwaar en gevaarlijk was, beschermde de Kikik hem en hielp hem zijn reis met succes te voltooien. Een Kikik keris bezit spirituele en magische krachten die de eigenaar beschermen tegen negatieve entiteiten en personen en tegen kwaadaardige gebeurtenissen en ziekte.

 

Verder is de wilah gesmeed met een prachtige versie van de zeldzame pamor Sisik Sewu. Dit pamor is zeldzaam omdat niet veel Empu's het meesterschap en de spirituele kracht bezitten om het te smeden. Het pamormotief Sisik Sewu bezit spirituele krachten die de eigenaar van de keris geluk brengen. Het vergroot het natuurlijke gezag van de eigenaar in positieve interpersoonlijke zin. Bovendien zorgt het ervoor dat de eigenaar populair wordt in zowel privé- als zakelijke kring. Pamor Sisik Sewu is daarom zeer geschikt voor ondernemers, managers en andere leidinggevenden. Dit pamormotief is ingedeeld in het element water volgens de 5 elementen van Shiva. Water is het element van emotie en wijsheid, vooral de wijsheid van de leeftijd. Het vertegenwoordigt een tijd voorbij de vernietiging van het levensonderhoud, tegen het einde van de cyclus. Hoewel dit een Java-keris is, heb ik hem in Lombok verworven. De wilah is behandeld met warangan en vervolgens gepolijst, zodat de pamor glanst.

 

De keris is huist in een Solo Gayaman warangka van donker Trembalo-hout. Een vergulde Krawangan pendok, bezet met talloze zirkonia's, bedekt de gandar.

 

Op de bovenzijde prijkt een gedetailleerde Solo Nunggak semi greep.

 

Kenmerken:

Dapur: Singo Kikik

Pamor: Sisik Sewu

Tangguh: Nom Noman (1e helft 20e eeuw)

Warangka: Solo Ladrang

Kayu: Trembalo

 

Dimensies:

Totale lengte: 50cm.

Lengte van de Keris: 47cm.

Lengte van de Wilah: 36cm.

 

 

Antique Singo Kikik - Singo Barong kris, keris - Gold Krawangan pendok

€ 325,00Price
    bottom of page