top of page

Rare, antique Singo Barong – Kinatah Emas keris, kris - Nom noman Surakarta era (Early 20th century) – Wilah with the rare Singo Barong dapur with Kinatah (gold) and Segoro Muncar pamor – Solo Ladrang warangka with gandar Iras of Cendana Alusan wood – Antique Solo Blewah pendok.

(Article number: 1868)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This rare, antique Singo Barong - Kinatah Emas keris dates from the Nom noman Surakarta era (Early 20th century).

 

I was able to acquire this keris from a fortune teller and healer from Trenggalek, East Java. This lady has an impressive collection of kerisses that she uses in her practice to help people with health and spiritual problems. This keris therefore possesses spiritual powers that can detect and solve both spiritual and health problems in people.

 

The wilah is forged to Singo Barong dapur (shape) with 5 luk (bends). On the gandik is a stylized Singo Barong that is decorated with Kinatah (gold). One of the pusakas of the Indonesian archipelago loved by keris lovers is the Singo Barong Keris. For centuries, this keris with the shape of the Singo Barong dapur (shape) has been sought after by collectors because a Singo Barong keris is esoterically very strong. This male lion dapur will give the owner of this keris a brave and dignified character like a lion full of strength and courage. The stylized shape of the lion on the gandik enhances the owner's leadership qualities. In addition, it is esoterically able to neutralize dangers that come its way from its owner. In Hindu/Buddhist culture, the lion is a symbol of reincarnation (incarnation) that is always there and rather incarnates in the bodies of saints and kings.

 

The ganja is forged to ganja wilut. Usually kerisses have a straight ganja, but this one has a waved ganja.

 

In addition, the wilah is forged with pamor Segoro Muncar. The rare pamor Segoro Muncar possesses spiritual powers that enable its owner to achieve his ideals and goals. To achieve this, the powers of this pamor motif enhance the sincerity, perseverance, vigilance and patience of the owner of the keris. There are no people who are prosperous / suddenly rich, everything has to be gone through from the bottom up. In addition, this pamor brings household peace, career, fortune, facilitating the arrival of livelihood, career success, business, commerce, business, disaster repellent, self-fences and trading places against witchcraft attacks, witchcraft and witchcraft.

 

The top of the keris is adorned with an antique and beautifully carved Nunggak semi handle.

 

The keris is housed in a Solo Ladrang warangka of the gandar Iras type. The warangka and gandar are carved from a solid piece of Cendana Alusan.

 

Characteristics:

Dapur: Singo Barong–Kinatah Emas

Pamor: Segoro Muncar

Tangguh: Nom noman Surakarta (Early 20th century)

Warangka: Solo Ladrang

Kayu: Cendana Alusan

 

Dimensions:

Total length: 50.5 cm.

Length of the Keris: 46.5 cm.

Length of the Wilah: 36cm.

 

Zeldzame, antieke Singo Barong – Kinatah Emas keris, kris - Nom noman Surakarta era (Vroeg 20ste eeuw) – Wilah met het zeldzame Singo Barong dapur met Kinatah (goud) en Segoro Muncar pamor – Solo Ladrang warangka met gandar Iras van Cendana Alusan hout – Antieke Solo Blewah pendok.

 

Deze zeldzame, antieke Singo Barong – Kinatah Emas keris dateert van de Nom noman Surakarta era (Vroeg 20ste eeuw).

 

Ik heb deze keris mogen overnemen van een waarzegster en genezer uit Trenggalek, Oost-Java. Deze dame heeft een indrukwekkende collectie kerissen die zij in haar praktijk gebruikt om mensen met gezondheid en spirituele problemen te helpen. Deze keris bezit dan ook spirituele krachten die zowel spirituele als gezondheid problemen bij mensen kan detecteren en oplossen.

 

De wilah is gesmeed naar Singo Barong dapur (vorm) met 5 luk (bochten). Op de gandik is een gestileerde Singo Barong te bewoneren dat gedecoreerd is met Kinatah (goud). Een van de pusakas van de Indische archipel die geliefd is onder liefhebbers van kerissen, is de Singo Barong Keris. Sinds eeuwen wordt op deze keris met de vorm van de Singo Barong dapur (vorm) gezocht door verzamelaars omdat een Singo Barong keris esoterisch erg sterk is. Deze mannelijke leeuw dapur zal de eigenaar van deze keris een dapper en waardig karakter geven als een leeuw vol kracht en moed. De gestileerde vorm van de leeuw op de gandik versterkt de leiderschapskwaliteiten van de eigenaar. Daarnaast is het esoterisch in staat om gevaren die op de pad van de eigenaar komen te neutraliseren. In de hindoeïstische / boeddhistische cultuur is de leeuw een symbool van reïncarnatie (incarnatie) die er altijd is en eerder incarneert in de lichamen van heiligen en koningen.

 

De ganja is gesmeed naar ganja wilut. Meestal hebben kerissen een rechte ganja maar bij dit exemplaar is de ganja gegolfd.

 

Daarnaast is de wilah gesmeed met pamor Segoro Muncar. Het zeldzame pamor Segoro Muncar bezit spirituele krachten die de eigenaar instaat stelt om zijn idealen en doelen te bereiken om dit te bereiken versterken de krachten van dit pamormotief de oprechtheid, doorzettingsvermogen, waakzaamheid en geduld van de eigenaar van de keris. Er zijn geen mensen die welvarend / plotseling rijk zijn, alles moet van onderaf worden doorlopen. Daarnaast brengt dit pamor huishoudelijke vrede, carrière, fortuin, het vergemakkelijken van de komst van levensonderhoud, carrièresucces, zaken, handel, zaken, rampenafweermiddel, zelfhekken en handelsplaatsen tegen hekserijaanvallen, hekserij en hekserij.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een antieke en mooi gesneden Nunggak semi greep.

 

De keris huist in een Solo Ladrang warangka van het type gandar Iras. De warangka en gandar zijn uit een massief stuk Cendana Alusan gesneden.

 

Kenmerken:

Dapur: Singo Barong – Kinatah Emas

Pamor: Segoro Muncar

Tangguh: Nom noman Surakarta (Vroeg 20ste eeuw)

Warangka: Solo Ladrang

Kayu: Cendana Alusan

 

Afmetingen:

Totale lengte: 50,5cm.

Lengte van de Keris: 46,5cm.

Lengte van de Wilah: 36cm.

 

Antique Singo Barong – Kinatah Emas keris, kris - Singo Barong - Segoro Muncar

€ 485,00Price
    bottom of page