top of page

Antique Sepokal keris, kris - Wilah (blade) with clear Ngulit Semangka pamor - Sepokal dapur with 11 luk - Mataram Panembahan Senapati era (16th century).

 

The old wilah (blade) of this keris is forged to Sepokal dapur (shape) with 11 luk (turns). A keris with Sepokal dapur can be interpreted as a real fighting keris to defend and guard yourself due to the wide angles with strong arcs and shape of the Wilah. Sepokal keris were among the most powerful pusakas (heirlooms) for self-defense at the time. For this reason, Indonesians usually believe that this sacred type of pusaka is very effective in warding off evil spirits, evil-doers, demons, and jinns. As such, the keris Sepokal is excellent for defending against the dangers of black magic ("guna-guna").

 

Furthermore, the wilah is forged with a beautiful silver Ngulit Semangka pamor motif. The prestigious pamor motif Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and makes him very popular within this network, which will increase his wealth as well as achieve his goals faster and easier. After all, the door of destiny is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere. The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways leading to a direction. It is a message that in this life we ​​should not be discouraged from achieving our dreams and goals. It strengthens the owner's belief to find and use different ways to realize his goals and ideals and to carry on without being discouraged, to keep on struggling and to never give up.

 

At the top of the keris is a Nunggak semi grip from Surakarta with deeply carved patra-patras trimmed with a silver widhengan mendak.

 

The warangka is carved to Solo gayaman shape from the rich and rare Pelet sampir wood.

 

The isi is lively and strong. It has revealed itself as a powerful patron.

 

Characteristics:

Dapur: Sepokal, 11 luk.

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Mataram Panembahan Senapati (16th century)

Warangka: Solo gayaman

Kayu: Pelet Sampir

 

Dimensions:

Total length: 48.5cm.

Length of the Keris: 45cm.

Length of the Wilah: 34.5 cm.

 

Antieke Sepokal keris, kris – Wilah (kling) met heldere Ngulit Semangka pamor – Sepokal dapur met 11 luk - Mataram Panembahan Senapati era (16de eeuw).

 

De oude wilah (kling) van deze keris is gesmeed naar Sepokal dapur (vorm) met 11 luk (bochten).

 

Een keris met Sepokal dapur kan door de brede hoeken met stevige bogen en vorm van de Wilah geïnterpreteerd worden als een echte vechtkeris om jezelf te verdedigen en te bewaken. Magische krachten: weert boze geesten, kwaadwillende personen, demonen en djinns. Zeer geschikt ter verdedigen tegen de gevaren van zwarte magie (‘guna-guna’).

 

Verder is de wilah gesmeed met een prachtig, zilveren Ngulit Semangka pamor motief. Het prestigieuze pamor motief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij zeer geliefd wordt binnen dit netwerk waardoor zowel zijn vermogen zal toenemen als zijn doelen sneller en makkelijker zullen worden behaald. Aan de bovenzijde van de keris prijkt een Nunggak semi greep van Surakarta met diep gesneden patra-patra’s afgezet met een zilveren widhengan mendak.

 

De warangka is gesneden naar Solo gayaman vorm uit het rijke en zeldzame Pelet sampir hout.

 

De isi is levendig en sterk. Het heeft zich geopenbaard als een krachtige beschermheer.

 

Kenmerken:

Dapur: Sepokal, 11 luk.

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Mataram Panembahan Senapati (16de eeuw)

Warangka: Solo gayaman

Kayu: Pelet sampir

 

Afmetingen:

Totale lengte: 48,5cm.

Lengte van de Keris: 45cm.

Lengte van de Wilah: 34,5cm.

 

Antique Sepokal keris, kris - Mataram Panembahan Senapati era (16th century

€ 195,00Price
    bottom of page