top of page

Magnificent, antique Sepaner Robyong keris, kris - Paku buwono V-era (1820-1823) – Wilah with the very rare pamor Ron Genduru and Sempaner Robyong dapur – Nunggak-semi Cantheng hilt – Antique Bejen mendak – Warangka and gandar of the noble Gembol Jati wood – Blewah pendok.

(Article number: 2226)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This beautiful, antique Sepaner Robyong keris dates from the Paku buwono V era (1820-1823).

 

Anyone who looks closely at this keris can only conclude that it is a magnificent specimen.

 

The spectacle begins when the keris is pulled from the warangka. The wilah is forged with the very rare pamor Ron Genduru. Pamor Ron Genduru is a popular pamor and is highly demanded by many people, especially because of its beautiful appearance. This pamor is very difficult and expensive to forge, only high Empus possess the mastery and spirituality to forge it. Pamor The pamor motif of pamor Ron Genduru resembles the shape of a genduru leaf. It possesses magical and spiritual powers that make its owner a natural leader who will enjoy great authority and respect from his business or private environment. This pamor motif is very suitable for entrepreneurs with many employees and managers. Pamor Ron Genduru is classified as part of the earthly element fire. Element fire is the most powerful element of the 5 elements. Fire provides warmth, energy and has a transformative effect. When the element fire is in balance, you feel energy and motivation to undertake and do things. To create.

 

In addition, the wilah has been avoided to Sempaner Robyong dapur. Sempaner comes from the word Sempana Bener or Sumpena Bener literally meaning a straight dream that comes true. In a deeper sense, Sempaner Dhapur contains a message of wishful thinking, hope and ideals. And if the desire is based on a correct understanding, it will become a reality. People must match their desires, ideals and goals with their capabilities and potential. In other words, people must be able to measure the limits of their possibilities, not only feel capable, but have sufficient knowledge and skills to realize them. Persistence to achieve things is also essential. Persevering people are not influenced by the temptations and criticisms of others. Perseverance makes you happy and satisfied. People around you who also notice this will also be happy and show respect. A Sempaner keris possesses supernatural powers that will give the owner perseverance so that his goals and ideals are realized.

 

At the top is a beautifully carved, antique Nunggak semi Cantheng hilt placed on a Bejen mendak. The keris is housed in a solo gayaman warangka and gandar of the noble Gembol Jati wood. An equally antique blewah pendok covers the gandar.

 

The spiritual power of the isi is vibrant and very strong. I would be happy to tell you more about this upon request.

 

Characteristics:

Dapur: Sempaner Robyong

Pamor: Ron Genduru

Tangguh: Paku buwono V (1820-1823)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Gembol Jati

 

Dimensions:

Total length: 50.7cm.

Length of the Keris: 50cm.

Length of the Wilah: 39cm.

 

 

Magnifieke, antieke Sepaner Robyong keris, kris - Paku buwono V-era (1820-1823) – Wilah met het zeer zeldzame pamor Ron Genduru en Sempaner Robyong dapur – Nunggak-semi Cantheng greep – Antieke Bejen mendak – Warangka en gandar van het edele Gembol Jati hout – Blewah pendok.

 

Deze agnifieke, antieke Sepaner Robyong keris dateert van de Paku buwono V-era (1820-1823).

 

Wie deze keris goed aanschouwt kan alleen maar concluderen dat het een magnifiek exemplaar betreft.

 

Het schouwspel begint wanneer de keris uit de warangka wordt getrokken. De wilah is namelijk gesmeed met het zeer zeldzame pamor Ron Genduru. Pamor Ron Genduru is een populair pamor en wordt door veel mensen zeer gevraagd, vooral vanwege zijn mooie uiterlijk. Dit pamor is zeer moeilijk en kostbaar om te smeden, alleen hoge Empu’s bezitten de meesterschap en spiritualiteit om het te kunnen smeden. Pamor Het pamor-motief van pamor Ron Genduru lijkt op de vorm van een gendurublad. Het bezit magische en spirituele krachten die van de eigenaar een natuurlijke leider maken die veel gezag en respect van zijn zakelijke- of privéomgeving zal genieten. Dit pamormotief is zeer geschikt voor ondernemers met veel medewerkers en leidinggevenden. Pamor Ron Genduru wordt ingedeeld tot de aardse element vuur. Element vuur is het krachtigste element van de 5 elementen. Vuur geeft warmte, energie en heeft een transformerende werking. Als element vuur in balans is dan voel je energie en motivatie om te ondernemen, dingen te doen. Te creëren.

 

Daarnaast is de wilah gemeed naar Sempaner Robyong dapur. Sempaner komt van het woord Sempana Bener of Sumpena Bener betekent letterlijk een rechte droom dat waarheid wordt. In diepere zin bevat Sempaner Dhapur een boodschap van ‘wishful thinking’, hoop en idealen. En als het verlangen op een juist begrip is gebaseerd, zal het een realiteit worden. Mensen moeten hun verlangens, idealen en doelstellingen afstemmen op hun capaciteiten en potentieel. Beter gezegd mensen moeten in staat zijn om de grenzen van hun mogelijkheden te meten, zich niet alleen in staat voelen, maar voldoende kennis en vaardigheden bezitten om deze te realiseren. Ook is het volharden om dingen te bereiken essentieel. Volhardende mensen worden niet beïnvloed door de verleidingen en kritiek van anderen. Doorzettingsvermogen maakt gelukkig en tevreden. Mensen in je omgeving die dit ook bemerken zullen ook blij zijn en respect tonen. Een Sempaner keris bezit bovennatuurlijke krachten die de eigenaar doorzettingsvermogen zal geven zodat zijn doelstellingen en idealen gerealiseerd worden.

 

Aan de bovenzijde prijkt een prachtig gesneden, antieke Nunggak-semi Cantheng greep gezet op een Bejen mendak. De keris huist in een solo gayaman warangka en gandar van het edele Gembol Jati hout. Een eveneens antieke blewah pendok bedekt de gandar.

 

De spirituele kracht van de isi is levendig en zeer sterk. Op verzoek vertel ik graag hier meer over.

 

Kenmerken:

Dapur: Sempaner Robyong

Pamor: Ron Genduru

Tangguh: Paku buwono V (1820-1823)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Gembol Jati

 

Afmetingen:

Totale lengte: 50,7cm.

Lengte van de Keris: 50cm.

Lengte van de Wilah: 39cm.

 

Antique Sepaner Robyong keris, kris - PB V era - pamor Ron Genduru - Sepaner

€ 495,00Price
    bottom of page