top of page

Antique Sengkelat kris, keris – Pengging era (15th century) – Wilah with 13 luk, Sengkelat dapur and Beras Wutah Mlindjon pamor – Beautiful Yogyakarta Landrang (gandar Iras) warangka and gandar of Pelet Nyamel wood – Gilded Bunton pendok.

(Article number: 1767)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique Sengkelat keris dates from the Pengging era (15th century).

 

The slender wilah is forged to Sengkelat dapur (shape) with no less than 13 luk (waves).

 

A Sengkelat keris looks quite simple, apparently innocent with few decorations, it is like a jet black dragon without a crown. But behind the simplicity, Sengkelat is a keris that chooses to compete and has its own place in the hearts of Tosan Aji lovers. There are many legends that accompany this sengkelat so that it became a very famous kris. Sultan Harto, who won six elections and ruled for 32 years, owned a pusaka with dhapur sengkelat as one of his piandels. It is no wonder that before an election this keris is used by political candidates to become a successful representative of the people. The keris sengkelat story that we can read in the writings of Demak contains high spiritual values. Historically, keris with Sengkelat dapur were reserved for high officials and politicians because a Sengkelat keris gives its owner natural authority. Sengkelat keris possess spiritual powers that enhance the authority and leadership qualities of its owner. In the Javanese version of numerology, thirteen (telulas: Java), telulas las-lasan ing urip, means to eat a meal that has the nuance of an invitation to return to the direction of the spiritual path. Keris Luk 13 also symbolizes a stable and peaceful life.

 

In addition to the special dapur, the wilah is forged with a clear Beras Wutah Mlindjon pamor. I have had the wilah washed again in Indonesia, so that the pamor motif sparkles again. Beras Wiltah is a pamor motif quite well known in the world of kris, the pamor pattern is dominated by white grains resembling scattered rice. It means that it is a non-verbal mantra so that those who have it will not lack food and clothing. Rice has a symbolic meaning for an agricultural society, in addition to preserving life, in a tradition that is inherent from generation to generation. For the Sundanese, rice, the staple food of daily life, has its own religious value. Urang Sunda considers rice to be the incarnation of Nyi Pohaci Sanghyang Sri (Dewi Sri), a symbol of fertility. In everyday life, when eating rice is not done yet, it is considered something that is not good. This is reflected in the expression "ulah sok miceunan sangu bisi ceurik", which means you don't like to waste rice, because the rice may cry. To appreciate rice means to respect life and glorify the giver of life. Beras Wutah possesses spiritual powers which gives serenity, prosperity and abundance of natural resources to its owner. By owning this keris, the owner will promote faster in his career or his own business will flourish. The owner will be able to focus on achieving his goals in life.

 

The keris is housed in a beautiful Yogyakarta Ladrang warangka of the type gandar Iras (warangka and gandar are carved from a solid piece of wood) of the rare Pelet Nyamel wood. A gilded Bunton pendok covers the gandar.

 

The isi of this keris revealed itself as a strong motivator. It gives the owner new insights to come up with successful ideas and possibilities even in economically difficult times. I will be happy to tell you more about this upon request.

 

Characteristics:

Dapur: Sangkelat – 13 luk (turns)

Pamor: Beras Wutah Mlindjon

Tangguh: Pengging (15th century)

Warangka: Yogyakarta Ladrang

Kayu: Pelet Nyamel

 

Dimensions:

Total length: 49cm.

Length of the Keris: 45cm.

Length of the Wilah: 36cm.

 

Antieke Sengkelat krris, keris – Pengging-era (15de eeuw) – Wilah met 13 luk, Sengkelat dapur en Beras Wutah Mlindjon pamor – Prachtige Yogyakarta Landrang (gandar Iras) warangka en gandar van Pelet Nyamel hout – Vergulde Bunton pendok.

 

Deze antieke Sengkelat keris dateert van de Pengging-era (15de eeuw).

 

De ranke wilah is gesmeed naar Sengkelat dapur (vorm) met maar liefst 13 luk (bochten).

 

Een Sengkelat keris oogt vrij eenvoudig, klaarblijkelijk onschuldig met weinig versieringen, het is als een gitzwarte draak zonder kroon. Maar achter de eenvoud is Sengkelat een keris die ervoor kiest om te concurreren en een eigen plaats heeft in de harten van Tosan Aji-liefhebbers te hebben. Er zijn veel legendes die deze sengkelat vergezellen zodat het een zeer beroemde kris werd. Sultan Harto, die zes verkiezingen won en 32 jaar regeerde, bezat een pusaka met dhapur sengkelat als een van zijn piandels. Het is geen wonder dat voor en verkiezing deze keris wordt aangesproken door politieke kandidaten om een succesvolle volksvertegenwoordiger te worden. Het keris sengkelat-verhaal dat we kunnen lezen in de geschriften van Demak bevat hoge spirituele waarden. In de historie waren kerissen met Sengkelat dapur voorbehouden aan hoge ambtenaren en politici omdat een Sengkelat keris de eigenaar natuurlijke autoriteit geeft. Sengkelat kerissen bezitten spirituele krachten die de autoriteit en leiderschapskwaliteiten van de eigenaar versterken.  In de Javaanse versie van de numerologie, dertien (telulas: Java), betekent telulas las-lasan ing urip, een maaltijd nuttigen die de nuance heeft van een uitnodiging om terug te keren naar de richting van het spirituele pad. Keris Luk 13 symboliseert ook een stabiel en rustig leven.

 

Naast het bijzondere dapur is de wilah gesmeed met een heldere Beras Wutah Mlindjon pamor. Ik heb de wilah in Indonesie opnieuw laten wassen waardoor het pamor-motief weer straalt. Beras Wiltah is een pamor-motief dat vrij bekend is in de wereld van de kris, het pamor patroon wordt gedomineerd door witte korrels die lijken op verspreide rijst. Het betekent dat het een non-verbale mantra is, zodat degenen die het hebben geen gebrek hebben aan voedsel en kleding. In het dagelijks leven, wanneer het eten van rijst nog niet klaar is, wordt het beschouwd als iets dat niet goed is. Dit wordt weerspiegeld in de uitdrukking " ulah sok miceunan sangu bisi ceurik", wat betekent dat je niet graag rijst verspilt, omdat de rijst kan huilen. Door rijst te waarderen, betekent het leven respecteren en de gever van het leven te verheerlijken. Beras Wutah bezit spirituele krachten die sereniteit, welvaart en een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen aan de eigenaar geeft. Door het bezitten van deze keris zal de eigenaar sneller promotie maken in zijn carrière of zal zijn eigen onderneming floreren. De eigenaar zal zich kunnen focussen op het behalen van zijn doelstellingen in het leven.

 

De keris huist in een prachtige Yogyakarta Ladrang warangka van het type gandar Iras (warangka en gandar zijn uit een massief stuk hout gesneden) van het zeldzame Pelet Nyamel hout. Een vergulde Bunton pendok bedekt de gandar.

 

De isi van deze keris openbaarde zich als een sterke motivator. Het geeft de eigenaar nieuwe inzichten om zelfs in economische moeilijke tijden succesvolle ideeën en mogelijkheden te bedenken.  Op verzoek vertel ik u hier graag meer over.

 

Kenmerken:

Dapur: Sangkelat – 13 luk (bochten)

Pamor: Beras Wutah Mlindjon

Tangguh: Pengging (15de eeuw)

Warangka: Yogyakarta Ladrang

Kayu: Pelet Nyamel

 

Afmetingen:

Totale lengte: 49cm.

Lengte van de Keris: 45cm.

Lengte van de Wilah: 36cm.

 

Antique Sengkelat kris, keris – Pengging era (15th century) – Wilah with 13 luk

€ 325,00Price
    bottom of page