top of page

Antique Sempana Robyong kris, keris - Bali abad XVIII-era (18th century) - Sempana Robyong wilah with 9 luk - Kapu Tarung pamor - Beblatungan sheath of Pelet Ngingrim wood.

(Article number: 1156)

 

This antique Bali Sempana Robyong keris dates from the Bali abad XVIII era (18th century).

 

The old wilah is forged with a silver colored variant of pamor Kapu Tarung. Kapu Tarung means fighting butterflies. The shape of this pamor motif is similar to the wings of a butterfly that develop in a row from the base to the tip of the wilah.

 

Pamor Kapu Tarung possesses spiritual powers that will empower, develop and strengthen the building of the owner's personal and business network. As a result, he will be able to count on a lot of support from this network. After all, networking is about sharing, not about taking. A relationship of trust must be created and the people in the network must help each other in achieving goals. Maintaining regular contact with relations and looking for opportunities to help them further strengthens the bond. This creates a breeding ground for informal collaboration. Because of this, one can claim relations within this network at the moment that you can use help to achieve your goals.

 

In addition, the wilah is forged to Sempana Robyong dapur (shape) with 9 luk (bends). Dapur Sempana is one of the keris forms of a keris with 9 luk (turns). Although the appearance of this dapur is quite simple, it is very popular because historically Sempana keris was reserved for royal servants, senior government officials and nobles. Sempana literally means 'true dreams' or dreams that come true. Sempana in a deeper sense is a message, wishful thinking, hopes, ideals and desires when they are based on a true understanding that they become reality. The Kembang Kacang under the Ganja symbolizes an elephant's trunk. In the old Indonesian folklore the god Ganesha, the god of the elephant, who symbolized knowledge, always inhaling knowledge with her trunk.

 

Keris with Sempana dapur will help the owner of the keris to realize his dreams, ideals and desires by constantly acquiring knowledge and using this knowledge to realize his dreams, goals and desires.

 

The top of the keris is adorned with a Cekah solas hilt that is trimmed with a silver Robyong mendak set with six blue stones.

 

The keris is housed in an antique Beblatungan sheath of Pelet Ngingrim wood.

 

Characteristics:

Dapur: Sempana Robyong, 9 luk (turns)

Pamor: Kapu Tarung

Tangguh: Bali abad XVIII (18th century)

Warangka: Bali Beblatungan

Kayu: Pelet Ngingrim

 

Dimensions:

Total length: 63.5 cm.

Length of the Keris: 54cm.

Length of the Wilah: 40.5 cm.

 

Antieke Sempana Robyong kris, keris - Bali abad XVIII-era (18de eeuw) – Sempana Robyong wilah met 9 luk - Kapu Tarung pamor – Beblatungan schede van Pelet Ngingrim hout

 

Deze antiieke Bali Sempana Robyong keris dateert van de Bali abad XVIII-era (18de eeuw).

 

De oude wilah is gesmeed met een zilverkleurige variant van pamor Kapu Tarung. Kapu Tarung betekent vechtende vlinders. De vorm van dit pamormotief is vergelijkbaar met de vleugels van een vlinder die zich in een rij ontwikkelen van de basis tot de punt van de wilah.

 

Pamor Kapu Tarung bezit spirituele krachten die de opbouw van de persoonlijke- en zakelijke netwerk van de eigenaar sterker zal laten en ontwikkelen en deze zal versterken. Waardoor hij zal kunnen rekenen op veel steun van dit netwerk. Netwerken draait immers om het delen en dus niet om nemen. Een vertrouwensband moet ontstaan en de mensen in het netwerk moeten elkaar helpen bij het bereiken van doelen. Regelmatig contact onderhouden met relaties en het zoeken naar mogelijkheden om hen verder te helpen versterkt de band. Daarmee wordt een voedingsbodem gecreëerd voor informele samenwerking. Hierdoor kan men aanspraak op relaties binnen dit netwerk op het moment dat u hulp kunt gebruiken om uw doelen te bereiken.  

 

Daarnaast is de wilah gesmeed naar Sempana Robyong dapur (vorm) met 9 luk (bochten). Dapur Sempana is een van de keris vormen van een keris met 9 luk (bochten). Hoewel het uiterlijk van dit dapur vrij eenvoudig is, is het zeer populair omdat in de historie Sempana kerissen voorbehouden waren aan koninklijke dienaren, hogere regeringsfunctionarissen en edelen. Sempana betekent letterlijk 'ware dromen' of dromen die uitkomen. Sempana in diepere betekenis is een boodschap, wishful thinking, hoop, idealen en verlangens wanneer ze gebaseerd zijn op een waar begrip dat ze werkelijkheid worden. De Kembang Kacang onder de Ganja symboliseert de slurf van een olifant. In de oude Indonesische folklore de God Ganesha, de god van de olifant, die symbool stond voor kennis, altijd kennis inhalerend met haar slurf.

 

Kerissen met Sempana dapur zal de eigenaar van de keris helpen zijn dromen, idealen en verlangens te realiseren door voortdurend kennis op te doen en deze kennis te gebruiken om zijn dromen, doelen en verlangens te realiseren.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een Cekah solas greep dat is afgezet met een zilveren Robyong mendak bezet met zes blauwe steentjes.

 

De keris huist in een antieke Beblatungan schede van Pelet Ngingrim hout.

 

Kenmerken:

Dapur: Sempana Robyong, 9 luk (bochten)

Pamor: Kapu Tarung

Tangguh: Bali abad XVIII (18de eeuw)

Warangka: Bali Beblatungan

Kayu: Pelet Ngingrim

 

Afmetingen:

Totale lengte: 63,5cm.

Lengte van de Keris: 54cm.

Lengte van de Wilah: 40,5cm.

 

 

Antique Sempana Robyong kris, keris - Kapu Tarung pamor

€ 450,00Price
    bottom of page