top of page

Antique Sempana keris, kris - Mataram Panembahan Senapati era (16th century) - Sempana wilah with the very rare Nagarangsang - Blarak Ngirid Sungsang pamor - Very special Lempuyangan hilt - Beautifully carved Sandan Walikat sheath.

(Article number: 1695)


Scroll naar beneden voor Nederlands
 

This antique keris dates from the Mataram Panembahan Senapati era (16th century).

 

The ancient wilah is forged with the very rare Nagarangsang pamor. This pamor motif is also called Blarak Ngirid Sungsang. Nagarangsang is a mythological serpent, ready to attack. This pamor motif possesses spiritual powers that allow the existence of luck to increase the authority and spirit of leadership of the owner of the keris and increase its popularity both privately and in business. This pamor motif is very difficult to forge, the value is therefore much higher than other pamors. This pamor motif is classified in the fire element according to the 5 elements of Shiva. Fire is the most powerful element of the 5 elements. Fire gives heat, energy and has a transforming effect. A devastating fire can start from a first small flame. It is purifying and creative. New living spaces are created after forest fires. The subtler meaning of the element of fire is found in the proverb "on fire." Which means something like being very enthusiastic. Our 'inner fire' consists of our enthusiasm, passion, assertiveness, willpower and energy. When the element of fire is in balance, you feel energy and motivation to take action, to do things. To create.

 

In addition to the rare pamor, the wilah is forged to Sempana dapur (shape) with 9 luk (bends). A kris with nine luk increases ambition and can positively influence the career of the owner. Dapur Sempana is one of the keris forms of a keris with 9 luk (turns). Although the appearance of this dapur is quite simple, it is very popular because historically Sempana keris were reserved for royal servants, higher government officials and nobles. Sempana literally means 'true dreams' or dreams that come true. Sempana in a deeper sense is a message, wishful thinking, hopes, ideals and desires when they are based on a true understanding that they become reality. The Kembang Kacang under the Ganja symbolizes an elephant's trunk. In the old Indonesian folklore the god Ganesha, the god of the elephant, who symbolized knowledge, always inhaling knowledge with her trunk. Keris with Sempana dapur will help the owner of the keris to realize his dreams, ideals and desires by constantly gaining knowledge and using this knowledge to realize his dreams, goals and desires.

 

At the top of the keris is a very special Lempuyangan hilt that is set on a silver Parijatha mendak,

 

The Sandang Walikat sheath is a work of art in itself. It is carved from the lush Stigi wood.

 

The isi of this old keris quickly reveals itself to the right owner and is eager to assist it in life. I will be happy to tell you more about this upon request.

 

Characteristics:

Dapur: Sempana – 9 luk

Pamor: Nagarangsang

Tangguh: Mataram Panembahan Senapati (16th century)

Warangka: Walikat

Kayu: Stigi

 

Dimensions:

Total length: 44cm.

Length of the Keris: 42cm.

Length of the Wilah: 32cm.

 

Antieke Sempana keris, kris - Mataram Panembahan Senapati-era (16de eeuw) – Sempana wilah met het zeer zeldzame Nagarangsang - Blarak Ngirid Sungsang pamor – Zeer bijzondere Lempuyangan greep – Mooi gesneden Sandan Walikat schede.

 

Deze antieke keris dateert van de Mataram Panembahan Senapati-era (16de eeuw).

 

De oeroude wilah is gesmeed met het zeer zeldzame Nagarangsang pamor. Dit pamor-motief wordt ook Blarak Ngirid Sungsang genoemd. Nagarangsang is een mythologische slang, die gereed is om aan te vallen. Dit pamor-motief bezit spirituele krachten die het bestaan ​​van geluk om het gezag en de geest van leiderschap van de eigenaar van de keris te vergroten en zijn populariteit zowel privé als zakelijk te doen toenemen . Dit pamormotief is zeer moeilijk om te smeden de waarde is dan ook veel hoger dan andere pamors. Dit pamormotief wordt ingedeeld in het element vuur volgens de 5 elementen van Shiva. Vuur is het krachtigste element van de 5 elementen. Vuur geeft warmte, energie en heeft een transformerende werking. Uit een eerste kleine vlam kan een allesverwoestende brand voortkomen. Het werkt zuiverend en scheppend. Na bosbranden ontstaan nieuwe levensruimtes. De subtielere betekenis van element vuur is te vinden in het spreekwoord ‘in vuur en vlam’. Wat zoiets betekent als erg enthousiast zijn. Ons ‘innerlijk vuur’ bestaat uit ons enthousiasme, passie, assertiviteit, wilskracht en energie. Als element vuur in balans is dan voel je energie en motivatie om te ondernemen, dingen te doen. Te creëren.

 

Naast het zeldzame pamor is de wilah gesmeed naar Sempana dapur (vorm) met 9 luk (bochten). Een kris met negen luk vergroot de ambitie en kan de carrière van de bezitter positief beïnvloeden. Dapur Sempana is een van de keris vormen van een keris met 9 luk (bochten). Hoewel het uiterlijk van dit dapur vrij eenvoudig is, is het zeer populair omdat in de historie Sempana kerissen voorbehouden waren aan koninklijke dienaren, hogere regeringsfunctionarissen en edelen. Sempana betekent letterlijk 'ware dromen' of dromen die uitkomen. Sempana in diepere betekenis is een boodschap, wishful thinking, hoop, idealen en verlangens wanneer ze gebaseerd zijn op een waar behilt dat ze werkelijkheid worden. De Kembang Kacang onder de Ganja symboliseert de slurf van een olifant. In de oude Indonesische folklore de God Ganesha, de god van de olifant, die symbool stond voor kennis, altijd kennis inhalerend met haar slurf. Kerissen met Sempana dapur zal de eigenaar van de keris helpen zijn dromen, idealen en verlangens te realiseren door voortdurend kennis op te doen en deze kennis te gebruiken om zijn dromen, doelen en verlangens te realiseren.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een Zeer bijzondere Lempuyangan greep die staat op een zilveren Parijatha mendak,

 

De Sandang Walikat schede is een kunstwerk op zich. Het is gesneden uit het weelderige Stigi hout.

 

De isi van deze oude keris openbaart zich snel aan de juiste eigenaar en is gretig om deze in het leven bij te staan. Op verzoek vertel ik hier graag meer over.

 

Kenmerken:

Dapur: Sempana – 9 luk

Pamor: Nagarangsang

Tangguh: Mataram Panembahan Senapati (16de eeuw)

Warangka: Walikat

Kayu: Stigi

 

Afmetingen:

Totale lengte: 44cm.

Lengte van de Keris: 42cm.

Lengte van de Wilah: 32cm.

 

Antique Sempana keris, kris - very rare Nagarangsang - Blarak Ngirid Sungsang

€ 250,00Price
    bottom of page