top of page

Antique Sempana keris, kris – Pajajaran era (12th century) – Sempana wilah (blade) with Adeg Rambut pamor – Deep carved Solo Nunggak semi hilt – Antique Parijatha mendak – Copper blewah pendok.
(Article number: 868 )

 

This antique Sempana keris dates from the Pajajaran era (12th century).

 

The old wilah has recently been professionally and ritually washed in Indonesia, restoring the original luster of the pamor motif.

 

The wilah is forged with a complex and snow-white version of pamor Adeg Rambut. The exclusive Adeg Mrambut pamor motif is difficult to forge because it consists of at least 64 layers. If you look closely at the Wilah (blade) you will see innumerable, very fine pamor lines running in the longitudinal direction of the Wilah. Adeg Rambut possesses strong spiritual powers that protect the owner and his family from witchcraft, spirit disturbances, natural disasters and people with bad or negative intentions.

 

Furthermore, the keris is forged to Sempana dapur. Although the appearance of a keris with Sempana dapur is quite simple, it is very popular because historically Sempana keris was reserved for royal servants, higher government officials and nobles. Sempana literally means 'true dreams' or dreams that come true. Sempana in a deeper sense is a message, wishful thinking, hopes, ideals and desires when they are based on a true understanding that they become reality. The Kembang Kacang under the Ganja symbolizes an elephant's trunk. In the old Indonesian folklore the god Ganesha, the god of the elephant, who symbolized knowledge, always inhaling knowledge with her trunk. Keris with Sempana dapur will help the owner of the keris to realize his dreams, ideals and desires by constantly acquiring knowledge and using this knowledge to realize his dreams, goals and desires.

 

The top of the keris is adorned with an antique Nunggak semi hilt from Surakarta with deeply carved patra-patras (masks). Note the stylized silhouette of the crouching ancestor and the demonic Patra-Patra masks. Nunggak Semi means the tree that sprouts again, it shows a combination of a guard, an ancestor and a plant. Looking at the side of the hilt, it has the shape of an ancestor in a crouching position. The demonic protective aspect is illustrated by the two demonic Patra-Patra masks, which are carved on the front of the handle.

 

The hilt is placed on an also antique Parijatha mendak. The keris is housed in a Solo Ladrang warangka of the rare Trembalo Aceh wood.

 

A brass Blewah (half open) pendok covers the gandar.

 

Warranty: If a keris which you purchased from me does not suit you for whatever reason, you can exchange it at any time for a suitable one.

 

Characteristics:

Dapur: Sempana

Pamor: Adeg Rambut

Tangguh: Pajajaran, 12th century

Warangka: Solo Ladrang

Kayu: Trembalo Aceh

 

Dimensions:

Total length: 48.5 cm.

Length of the Keris: 43cm.

Length of the Wilah: 32.5 cm.

Antieke Sempana keris, kris – Pajajaran-era (12de eeuw) – Sempana wilah (kling) met Adeg Rambut pamor – Diep gestoken Solo Nunggak semi greep – Antieke Parijatha mendak – Koperen blewah pendok.

 

Deze antieke Sempana keris stamt van de Pajajaran-era (12de eeuw).

 

De oude wilah is recentelijk professioneel en ritueel in Indonesië gewassen waardoor de oorspronkelijke luster van het pamormotief is hersteld.

 

De wilah is gesmeed met een complexe en hagelwitte uitvoering van pamor Adeg Rambut. Het bijzondere Adeg Mrambut pamor motief is moeilijk te smeden is omdat het uit tenminste 64 lagen bestaat. Wie de Wilah (kling) goed bekijkt ziet ontelbare, zeer fijne pamorlijnen in de lengte richting van de Wilah lopen. Adeg Rambut bezit sterke, spirituele krachten die de eigenaar en diens familie beschermen tegen hekserij, verstoringen van geesten, natuurrampen en mensen met slechte of negatieve intenties.

 

Verder is de keris gesmeed naar Sempana dapur. Hoewel het uiterlijk van een keris met Sempana dapur vrij eenvoudig is, is het zeer populair omdat in de historie Sempana kerissen voorbehouden waren aan koninklijke dienaren, hogere regeringsfunctionarissen en edelen. Sempana betekent letterlijk 'ware dromen' of dromen die uitkomen. Sempana in diepere betekenis is een boodschap, ‘wishful thinking’, hoop, idealen en verlangens wanneer ze gebaseerd zijn op een waar begrip dat ze werkelijkheid worden. De Kembang Kacang onder de Ganja symboliseert de slurf van een olifant. In de oude Indonesische folklore de God Ganesha, de god van de olifant, die symbool stond voor kennis, altijd kennis inhalerend met haar slurf. Kerissen met Sempana dapur zal de eigenaar van de keris helpen zijn dromen, idealen en verlangens te realiseren door voortdurend kennis op te doen en deze kennis te gebruiken om zijn dromen, doelen en verlangens te realiseren.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een antieke Nunggak smi greep van Surakarta met diep gestoken patra-patra’s (maskers). Let op het gestileerde silhouet van de hurkende voorouder en de demonische Patra-Patra-maskers. Nunggak Semi betekent de stam die opnieuw ontspruit, het toont een combinatie van een bewaker, een voorouder en een plant. Als men naar het zijvlak van de greep kijkt, heeft het de vorm van een voorouder in hurkende positie. Het demonische beschermend aspect wordt geïllustreerd door de twee demonische Patra-Patra-maskers, die op de voorkant van de greep zijn gesneden.

 

De greep is op een eveneens antieke Parijatha mendak geplaatst. De keris huist in een Solo Ladrang warangka van het zeldzame Trembalo Aceh hout.

 

Een koperen Blewah (half open) pendok bedekt de gandar.

 

Garantie: Mocht een keris die u bij mij heeft aangekocht om welk reden dan ook niet bevallen dan kunt u deze ten alle tijden ruilen voor een passend exemplaar.
 

Kenmerken:

Dapur: Sempana

Pamor: Adeg Rambut

Tangguh: Pajajaran, 12de eeuw

Warangka: Solo Ladrang

Kayu: Trembalo Aceh

 

Afmetingen:

Totale lengte: 48,5cm.

Lengte van de Keris: 43cm.

Lengte van de Wilah: 32,5cm.

 

Antique Sempana keris, kris – Pajajaran era (12th century) – Adeg Rambut pamor

€ 325,00Price
    bottom of page