top of page

Antique Semar Lungguh keris, kris - 19th century - Wilah with the divine figure Semar with kinatah (gold plated) - Ngulit Semangka pamor - Warangka of the precious Gaharu wood.

(Article number: 1693)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

The wilah is forged with Semar Lungguh dapur with 5 luk (waves). Semar is seen as an incarnation of a god, present in contradictory situations, in a divine lineage but banished by being born an ordinary man with less than ideal appearance by world standards. Semar is also described as a servant of the Pandava Knights. As a guardian of the Pandavas, Semar is also believed to have extraordinary supernatural powers, especially his direct relation to the concept of Kawula and Gusti's manunggalen. In Indonesian mythology, Semar is depicted in two forms. The most famous form is a short character with a big belly and the second, more rare form, Semar Lungguh, a figure of Semar sitting in a meditation posture.

 

Semar is surrounded by floral decorations that, like Semar, are made of Kinatah (gold-plated).

 

According to Javanese belief, a Semar has powers that make its owner clairvoyant. He will become sharp-witted and able to know what's next. In addition, he will be wiser, more intelligent and better able to act and make decisions.

 

In addition to the rare dapur, the wilah is forged with a snow-white version of pamor Ngulit Semangka that contrasts beautifully against the black background of the wilah. The prestigious pamor motif Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and ensures that he is very popular within this network, which will increase his wealth and achieve his goals faster and easier. After all, the door of fate is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere.

 

The keris is housed in an equally rich Yogyakarta Gayaman warangka of the very rare and precious Gaharu wood. Currently, the price of Gaharu wood is about IDR. 37,000,000 per kilo.

 

Characteristics:

Dapur: Semar Lungguh, 5 luk.

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Yogyakarta Mataram abad XIX (19th century)

Warangka: Yogyakarta Gayaman

Kayu: Gaharu

 

Dimensions:

Total length: 49.5 cm.

Length of the Keris: 48cm.

Length of the Wilah: 38.5 cm.

 

Antieke Semar Lungguh keris, kris – Yogyakarta Mataram era (eind 19e eeuw) – Wilah met het goddelijke figuur met kinatah (goud verguld) – Ngulit Semangka pamor – Warangka van het kostbare Gaharu hout.

 

De wilah is gesmeed met Semar Lungguh dapur met 5 luk (bochten). Semar wordt gezien als een incarnatie van een god, aanwezig in tegenstrijdige situaties, in een goddelijke afstamming maar verbannen door geboren te worden als een gewone man met een minder dan ideaal uiterlijk naar wereldstandaarden. Semar wordt ook beschreven dienaar van de Pandava-ridders. Als bewaker van de Pandava's wordt ook aangenomen dat Semar buitengewone bovennatuurlijke krachten heeft, vooral zijn directe relatie met het concept van het manunggalen van Kawula en Gusti. In Indonesische mythologie wordt Semar afgebeeld in twee vormen. De bekendste vorm is een korte personage met een dikke buik en de tweede, meer zeldzame vorm, Semar Lungguh een figuur van Semar die zit in meditatie houding. 

 

Semar is omringd door florale decoraties die net als Semar zijn uitgevoerd in Kinatah (goud verguld).

 

Volgens Javaans geloof heeft een Semar krachten die de eigenaar helderziend laat worden. Hij zal scherp van geest worden en in staat zijn om te weten wat de toekomst biedt. Daarnaast zal hij wizer, intelligenter en beter in staat zijn om te handelen en beslissingen te nemen.

 

Naast het zeldzame dapur is de wilah gesmeed met een spierwitte uitvoering van pamor Ngulit Semangka dat mooi afsteekt tegen de zwarte achtergrond van de wilah. Het prestigieuze pamor motief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij zeer geliefd wordt binnen dit netwerk waardoor zowel zijn vermogen zal toenemen als zijn doelen sneller en makkelijker zullen worden behaald. De deur van het lot gaat immers steeds wijder open staan zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen. 

 

De keris huist in een even rijke Yogyakarta Gayaman warangka van het zeer zeldzame en kostbare Gaharu hout. Momenteel bedraagt de prijs van Gaharu hout ongeveer IDR. 37.000.000,= per kilo.

 

Kenmerken:

Dapur: Semar Lungguh, 5 luk.

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Yogyakarta Mataram abad XIX (19de eeuw)

Warangka: Yogyakarta Gayaman

Kayu: Gaharu

 

Afmetingen:

Totale lengte: 49,5cm.

Lengte van de Keris: 48cm.

Lengte van de Wilah: 38,5cm.

 

 

Antique Semar Lungguh keris, kris - Wilah with kinatah (gold plated) Semar

€ 495,00Price
    bottom of page