top of page

Antique Semar keris holder, kris bearer – 19th century – Carved from one piece of massive wood – beautifully decorated.

(Article number: 1491)

 

This antique keris bearer dates from the end of the nineteenth century. It is beautifully carved from solid wood and depicts the figure Semar.

 

Semar is a character from Javanese mythology who often appears in wayang shadow plays. He is one of the punokawan (clowns), but is in fact divine and very wise. He is the dhanyang (guardian spirit) of Java and is considered by some to be the most sacred figure of the wayang set. He is said to be the god Sang Hyang Ismaya in human form.

 

The name Semar is said to be derived from the Javanese word samar ("dark, dark, mysterious").

 

Semar and his sons first appear in the second part of the plays (pathet sanga) as the servants and counselors to whomever the hero of the wayang game is. In wayang plots, Semar is never mistaken and is deceptively powerful. He is the only character who dares to protest against the gods, including Batara Guru (Shiva) and Batari Durga, even forcing them to act or stop.

 

He often represents the realistic view of the world as opposed to the idealistic one. His role as a servant is to cheer people up in despair and to tone down the pride of the triumphant.

The dispayed keris can be purchased seprately it is not sold with the keris bearer. 

 

Dimensions:

Height: 58cm.

Depth: 17cm.

Width: 17cm.

 

Antieke Semar kerishouder, krisdrager - 19e eeuw - Uit één stuk massief hout gesneden - prachtig gedecoreerd.

 

Deze antike kerisdrager stamt van de eind van de negentiende eeuw. Het is mooi gesneden uit massief hout en beeld het figuur Semar uit.

 

Semar is een personage uit de Javaanse mythologie die vaak voorkomt in wayang-schaduwspelen. Hij is een van de punokawan (clowns), maar is in feite goddelijk en zeer wijs. Hij is de dhanyang (beschermgeest) van Java en wordt door sommigen beschouwd als de meest heilige figuur van de wayang-set. Er wordt gezegd dat hij de god Sang Hyang Ismaya in menselijke vorm is.

 

De naam Semar zou afgeleid zijn van het Javaanse woord samar ("donker, duister, mysterieus").

 

Semar en zijn zonen verschijnen voor het eerst in het tweede deel van de toneelstukken (pathet sanga) als de dienaren en raadgevers van wie de held van het wayang-spel ook is. In wayang-plots vergist Semar zich nooit en is hij bedrieglijk krachtig. Hij is het enige personage dat durft te protesteren tegen de goden, waaronder Batara Guru (Shiva) en Batari Durga, en hen zelfs dwingt om te handelen of op te houden.

 

Hij vertegenwoordigt vaak de realistische kijk op de wereld in tegenstelling tot de idealistische. Zijn rol als dienaar is om mensen in wanhoop op te vrolijken en de trots van de triomfantelijke af te zwakken.


De afgebeelde keris kan afzonderlijk worden aangekocht. Het wordt niet bij de drager verkocht.
 

Afmetingen:
Hoogte: 58cm.

Diepte: 17cm.

Breedte: 17cm.

Antique Semar keris holder, kris bearer – 19th century – Solid wood

€ 275,00Price
    bottom of page