top of page

Stately, antique Sedhet keris, kris – Pengging era (15th century) – Wilah with Sedhet dapur – 15 luk (curves) – White Beras Wutah pamor motif – Warangka and Gandar Iras of Nagasari wood.

 

This antique Sedhet keris dates from the Pengging era (15th century).

 

The old wilah is forged to Sedhet dapur with no less than 15 luk (waves).

 

Dapur sedhet is one of the dapur forms with 15 luk (turns). In Indonesian history, keris with 15 luk were reserved for people who were in the direct network of the Sultan. Sedhet kerisses therefore have spiritual powers that enhance the owner's leadership qualities and give him natural authority. It also protects the owner from malicious and negative persons and spirits.

 

In addition to the special dapur, the wilah is forged with a clear, white beras wutah pamor motif. Pamor Wos Wutah means spilled rice spilled because of abundance. This keris has magical properties that will always enable the owner to more than adequately provide for his necessities. Beras Wutah possesses magical powers that give serenity, prosperity and abundance of natural resources to its owner. By owning this keris, the owner will promote faster in his career or his own business will flourish. The owner will be able to focus on achieving his goals in life.

 

The keris is housed in a Solo Gayaman warangka and gandar Iras of Nagasari wood. Gandar Iras means that the warangka and gandar are carved from a solid piece of wood.

 

At the top is a special Nunggak semi hilt that is trimmed at the bottom with a heavy copper selut.

 

A copper blewah (semi-open) pendok covers the gandar. Because the pendok is open at the front, the gandar Iras can be admired.

 

I was allowed to acquire this keris from the son of a former soldier in Indonesia. The son said that this keris had made his father, during his military career, a natural leader who could count on much respect from those around him. I got to know the isi of this keris as a stately and coaching superior.

 

Characteristics:

Dapur: Sedhet, 15 Luku

Pamor: Beras Wutah

Tangguh: Pengging era (15th century)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Nagasari

 

Dimensions:

Total length: 50cm.

Length of the Keris: 44.5 cm.

Length of the Wilah: 35cm.

 

Statige, antieke Sedhet keris, kris – Pengging era (15de eeuw) – Wilah met Sedhet dapur – 15 luk (bochten) – Witte Beras Wutah pamormotief – Warangka en Gandar Iras van Nagasari hout.

 

Deze antieke Sedhet keris stamt van de Pengging era (15de eeuw).

 

De oude wilah is gesmeed naar Sedhet dapur met maar liefst 15 luk (bochten).

 

Dapur sedhet is een van de dapur vormen met 15 luk (bochten). In Indonesische historie werden kerissen met 15 luk voorbehouden aan personen die in zich in het directe netwerk van de Sultan bevonden. Sedhet kerissen hebben dan ook spirituele krachten die de leiderschapskwaliteiten van de eigenaar versterken en hem natuurlijk gezag geeft. Het beschermt de eigenaar ook tegen kwaadwillende en negatieve personen en geesten. 

 

Naast het bijzondere dapur is de wilah gesmeed met een heldere, witte beras wutah pamormotief. Pamor Wos Wutah betekent gemorst rijst dat wordt gemorst vanwege overvloed. Deze keris heeft magische eigenschappen die de eigenaar altijd in een staat zal stellen om meer dan adequaat in zijn levensbehoefte te voorzien. Beras Wutah bezit magische krachten die sereniteit, welvaart en een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen aan de eigenaar geeft. Door het bezitten van deze keris zal de eigenaar sneller promotie maken in zijn carrière of zal zijn eigen onderneming floreren. De eigenaar zal zich kunnen focussen op het behalen van zijn doelstellingen in het leven.

 

De keris huist in een Solo Gayaman warangka en gandar Iras van Nagasari hout. Gandar Iras wil zeggen dat de warangka en gandar uit een massief stuk hout zijn gesneden.

 

Aan de bovenzijde prijkt een bijzondere Nunggak semi greep dat aan de onderzijde is afgezet met een zware, koperen selut.

 

Een koperen blewah (halfopen) pendok bedekt de gandar. Doordat de pendok aan de voorzijde open is kan de gandar Iras worden bewonderd.

 

Ik heb deze keris mogen overnemen van de zoon van een oud-militair in Indonesië. De zoon vertelde dat deze keris van zijn vader, gedurende zijn militaire carrière, een natuurlijke leider had gemaakt die op veel respect van zijn omgeving mocht rekenen. Ik heb de isi van deze keris leren kennen als een statige en coachende superieur.

 

Kenmerken:

Dapur: Sedhet, 15 Luk

Pamor: Beras Wutah

Tangguh: Pengging era (15de eeuw)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Nagasari

 

Afmetingen:

Totale lengte: 50cm.

Lengte van de Keris: 44,5cm.

Lengte van de Wilah: 35cm.

 

Antique Sedhet keris, kris – Pengging era (15th century)- White Beras Wutah pamo

€ 225,00Price
    bottom of page