top of page

Antique Sedhet keris, kris – Cirebon Sepuh era (16th century) – Rare Sedhet wilah (blade) with 15 luk (waves) – Pendarigan Kebak pamor motif – Old Nunggak Semi grip with silver filigree selut, set with intens – Silver bunton pendok.

 

This antique Sedhet keris dates from the Cirebon Sepuh era (16th century).

I acquired this keris from an elderly collector in Vienna. His emphasis lies with rare and exclusive, antique kerisses.

 

The wilah is forged with the rare Sedhet dapur (shape) with no less than 15 luk (waves). In historical times, keris with this dapur were reserved for high-ranking persons who were in direct contact with the sultan. Keris with less than 15 luk each have their own specific spiritual powers. For example, a keris with 3 luk has powers that help its owner solve problems. An 11 luk keris gives confidence, commands respect and advances the owner in his career. This keris combines all the spiritual powers of all kerisses with 3 to 13 luk.

 

In addition to the special dapur, the wilah is forged with a complex Pendaringan Kebak. Pendaringan Kebak means a full rice box. In the past, Javanese used to store rice in a large wooden box. A full rice chest symbolizes material prosperity. The magical powers of this pamor are similar to those of pamor Wos Wutah with the difference that Pendaringan Kebak's powers are many times stronger. This keris brings peace and quiet in the family, it allows the owner to grow faster in his career and for entrepreneurs it brings business success. Not only does it bring abundant prosperity but it also enhances the owner's social character and generosity.

 

At the top of the keris is a rare, antique Nuggak Semi hilt, which is trimmed with a beautiful, antique, silver filigree selut set with intens (rough diamonds).

 

An antique, silver bunton pendok covers the gandar.

 

The isi of this ancient keris is lively and active. It has revealed itself as a strong bodyguard that recognizes and wards off negative forces and people.

 

Characteristics:

Dapur: Sedhet

Pamor: Pendarigan Kebak

Tangguh: Cirebon Sepuh (16th century)

Warangka: Solo gayaman

Kayu: Trembalo

 

Dimensions:

Total length: 50.5 cm.

Length of the Keris: 47.5 cm.

Length of the Wilah: 36.5 cm.

 

Antieke Sedhet keris, kris – Cirebon Sepuh era (16de eeuw) – Zeldzame Sedhet wilah met 15 luk – Pendarigan Kebak pamormotief – Oude Nunggak Semi greep met zilveren filigraan selut, bezet met intens – Zilveren bunton pendok.

 

Deze antieke Sedhet keris stamt van de Cirebon Sepuh era (16de eeuw).

 

Ik heb deze keris over mogen nemen van een oudere verzamelaar in Wenen. Zijn nadruk ligt op zeldzame en exclusieve, antieke kerissen

 

De wilah is gesmeed met het zeldzame Sedhet dapur (vorm) met maar liefst 15 luk (bochten). In historische tijden waren kerissen met dit dapur voorbehouden aan hooggeplaatste personen die in direct contact waren met de sultan. Kerissen met minder dan 15 luk hebben ieder hun eigen specifieke spirituele krachten. Zo heeft een keris met 3 luk krachten die de eigenaar helpen bij het oplossen van problemen. Een keris met 11 luk geeft zelfvertrouwen, dwingt respect af en helpt de bezitter vooruit in zijn carrière. Deze keris combineert alle spirituele krachten van kerissen met 3 tot 13 luk.

 

Naast het bijzondere dapur is de wilah gesmeed met een complexe Pendaringan Kebak.  Pendaringan Kebak betekent een volle rijst kist. In het verleden bewaarden Javanen rijst in een grote houten kist. Een volle rijstkist symboliseert materiële welvaart. De magische krachten van deze pamor komt overeen met die van pamor Wos Wutah met dit verschil dat de krachten van Pendaringan Kebak vele malen sterker zijn. Deze keris brengt rust en in de familie, het laat de eigenaar sneller groeien in zijn carrière en bij ondernemers brengt het zakelijk succes. Het brengt niet alleen overvloedige welvaart maar het versterkt ook het sociale karakter en vrijgevigheid van de eigenaar.

 

Aan de bovenkant van de keris prijkt een zeldzame, antieke Nuggak Semi greep dat is afgezet met een prachtige, antieke, zilveren filigraan selut bezet met intens (ruwe diamantjes).

 

Een antieke, zilveren bunton pendok bedekt de gandar.

 

De isi van deze oude keris is levendig en actief. Het heeft zich geopenbaard als een sterke lijfwacht die negatieve krachten en mensen herkent en afweert.

 

Kenmerken:

Dapur: Sedhet

Pamor: Pendarigan Kebak

Tangguh: Cirebon Sepuh (16de eeuw)

Warangka: Solo gayaman

Kayu: Trembalo

 

Afmetingen:

Totale lengte: 50,5cm.

Lengte van de Keris: 47,5 cm.

Lengte van de Wilah: 36,5 cm.

 

Antique Sedhet keris, kris – Cirebon Sepuh era (16th century) - Pendarigan Kebak

€ 450,00Price
    bottom of page