top of page

Antique Santan keris, kris – Amangkurat IV-era (18th century) - Wilah with ganja wilut (corrugated), Santan dapur and Ngulit Semangka pamor – Beautiful Walikat sheath of the noble Macan Gembol Jati wood.

(Article number: 1599)

 

This antique keris dates from the Amangkurat IV era (18th century).

 

The impressive wilah is forged to Santan dapur with 11 luk (waves). This dapur was first forged in 552 by Empu Sugati. This dapur possesses spiritual powers that make its owner strong so that he will overcome all the problems in life. In addition, it protects its owner from all forms of black magic. Keris Santan has a very deep meaning through the philosophy of coconut milk. Coconut milk is the juice of a coconut which is white in color and has many benefits. Coconut milk is the embodiment of the journey of human life that often has to go through various kinds of trials in life to become a real human being who is noble and beneficial to others. Like a coconut, it must first be grated and pressed to produce the white starch (coconut milk) and has many benefits. The older the coconut, the more coconut milk it will produce, so we as humans should also become more mature and fuller as we age. Keris Santan is a symbol of hope, so that the owner can live a noble and prosperous life, even if everything starts from the bottom. Like coconut milk that starts with coconut shoots.

 

The number 11 in Javanese is "sewelas", which is a symbol of "compassion" or mercy of the almighty. Luke 11 is a symbol of hope that the owner of the Keris Santan will always receive mercy from the Almighty so that what he wants can be achieved.

 

In addition to the special dapur, the wilah is forged with a snow white Ngulit Semangka pamor that contrasts nicely against the black background of the wilah. Pamor Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and makes him much loved within this network, which will increase both his wealth and achieve his goals faster and easier. After all, the door of destiny is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere. The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways leading to a direction. It is a message that in this life we ​​should not be discouraged from achieving our dreams and goals. It strengthens the owner's belief to find and use different ways to realize his goals and ideals and to carry on without being discouraged, to keep on struggling and to never give up.

 

The keris is housed in a beautiful walikat sheath of the noble Macan Gembol Jati wood.

 

The isi of this keris is strong and lively. It revealed itself as an ancient healer who can detect and heal ailments and diseases.

 

Characteristics:

Dapur: Santan, 11 luk (turns)

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Amangkurat IV – Sunan Prabu (18th century)

Warangka: Sandang Walikat

Kayu: Macan Gembol Jati

 

Dimensions:

Total length: 48cm.

Length of the Keris: 45cm.

Length of the Wilah: 35.5 cm.

 

Antieke Santan keris, kris – Amangkurat IV- era (18de eeuw) -  Wilah met ganja wilut (gegolfd), Santan dapur en Ngulit Semangka pamor – Prachtige Walikat schede van het edele Macan Gembol Jati hout.

 

Deze antieke keris dateert van de Amangkurat IV- era (18de eeuw).

 

De indrukwekkende wilah is gesmeed naar Santan dapur met 11 luk (bochten). De wilah is gesmeed naar Santan dapur met 11 luk. Deze dapur werd voor het eerst in 552 gesmeed door Empu Sugati. Dit dapur bezit spirituele krachten die de eigenaar sterk maakt zodat hij alle problemen in het leven zal overwinnen. Daarnaast beschermt het de eigenaar tegen alle vormen van zwarte magie. Keris Santan heeft een zeer diepe betekenis door de filosofie van kokosmelk. Kokosmelk is het sap van een kokosnoot wat wit van kleur is en veel voordelen heeft. Kokosmelk is de belichaming van de reis van het menselijk leven die vaak verschillende soorten beproevingen in het leven moet doormaken om een ​​echt mens te worden die nobel en heilzaam is voor anderen. Net als een kokosnoot moet hij eerst worden geraspt en geperst om het witte zetmeel (kokosmelk) te produceren en heeft veel voordelen. Hoe ouder de kokosnoot, hoe meer kokosmelk hij zal produceren, dus wij als mensen zouden ook volwassener en voller moeten worden naarmate we ouder worden. Keris Santan is een symbool van hoop, zodat de eigenaar een nobel en voorspoedig leven kan leiden, ook al begint alles van onderaf. Zoals kokosmelk die begint met kokosscheuten.

 

Het getal 11 in het Javaans is "sewelas", wat een symbool is van "medeleven" of genade van het almachtige. Luk 11 is een symbool van hoop dat de eigenaar van de Keris Santan altijd genade van de almachtige zal krijgen, zodat wat hij wil kan worden bereikt.

 

Naast het bijzondere dapur is de wilah gesmeed met een spierwitte Ngulit Semangka pamor dat mooi afsteekt tegen de zwarte achtergrond van de wilah. Pamor Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij zeer geliefd wordt binnen dit netwerk waardoor zowel zijn vermogen zal toenemen als zijn doelen sneller en makkelijker zullen worden behaald. De deur van het lot gaat immers steeds wijder open staan zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen. De pamor lijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende manieren die leiden tot een richting. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het geloof van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te benutten om zijn doelstellingen en idealen te realiseren en door te gaan zonder ontmoedigd te worden, te blijven worstelen en om nooit op te geven.

 

De keris huist in een prachtige walikat schede van het edele Macan Gembol Jati hout.

 

De isi van deze keris is sterk en levendig. Het openbaarde zich als een oude heelmeester die kwalen en ziekten kan detecteren en genezen.

 

Kenmerken:

Dapur: Santan, 11 luk (bochten)

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Amangkurat IV – Sunan Prabu (18de eeuw)

Warangka: Sandang Walikat

Kayu: Macan Gembol Jati

 

Afmetingen:

Totale lengte: 48cm.

Lengte van de Keris: 45cm.

Lengte van de Wilah: 35,5cm.

 

Antique Santan keris, kris – 18th cent. - ganja wilut - Ngulit Semangka

€ 275,00Price
    bottom of page