top of page

Antique Sangkelat keris, kris - PB X Surakarta abad 19-era (Middle 19th century) – Nunggak semi Cantheng handle of rare Tayuman wood – Sangkelat wilah with complex Pendarigan Kebak pamor – Antique Kendhit mendak – Beautiful warangka of Kembang Kuning pelet wood.

(Article number: 1730)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique Sangkelat keris dates from the PB X Surakarta abad 19-era (Mid 19th century).

 

All parts of this spiritually charged keris show that it was made by a masterful Empu and meranggi. For example, the wilah is forged to Sangkelat dapur with as many as 13 luk (waves). A Sengkelat keris is characterized by a fairly simple appearance, it looks innocent with few decorations, it is like a jet-black dragon without a crown. But behind the simplicity, Sengkelat is a keris that chooses to compete and has its own place in the hearts of Tosan Aji lovers. There are many legends that accompany this sengkelat so that it became a very famous kris. Sultan Harto, who won six elections and ruled for 32 years, owned a pusaka with dhapur sengkelat as one of his pawns. It is no wonder that before an election this keris is used by political candidates to become a successful representative of the people. The keris sengkelat story that we can read in the writings of Demak contains high spiritual values. Historically, keris with Sengkelat dapur were reserved for high officials and politicians because a Sengkelat keris gives its owner natural authority. Sengkelat keris possess magical powers that enhance the owner's authority and leadership skills. In the Javanese version of numerology, thirteen (telulas: Java), telulas las-lasan ing urip, means to eat a meal that has the nuance of an invitation to return to the direction of the spiritual path. Keris Luk 13 also symbolizes a stable and peaceful life.

 

In addition to the special dapur, the wilah is forged with a complex variant of pamor Pendarigan Kebak. Pendaringan Kebak is synonymous with a full rice box. In the past, Javanese used to store rice in a large wooden box. A full rice chest symbolizes material prosperity. The magical powers of this pamor are similar to those of pamor Wos Wutah with the difference that the powers of Pendaringan Kebak are many times stronger. This keris has spiritual powers that brings peace and quiet in the family, it allows the owner to grow faster in his career and for entrepreneurs it brings business success. Not only does it bring abundant prosperity but it also enhances the owner's social character and generosity. It will always bring financial prosperity to the owner, even in times of economic recession.

 

At the top is a Solo Nunggak semi hilt of the rare Tayuman wood. Characteristic of this type of wood is that there is an eye in the wood. This gives the wood spiritual powers that bring good luck to the owner in both business and private areas.

 

The keris is housed in a Solo Ladrang warangka of the beautiful Kembang Kuning pellet wood.

 

On request I will be happy to tell you about the spiritual powers of this special keris. I will also gladly send you my presentation.

 

Characteristics:

Dapur: Sangkelat – 13 luk

Pamor: Pendarigan Kebak

Tangguh: PB X Surakarta abad 19 (Middle 19th century)

Warangka: Solo Ladrang

Kayu: Kembang Kuning Pelet

 

Dimensions:

Total length: 50cm.

Length of the Keris: 49cm.

Length of the Wilah: 38cm.

 

Antieke Sangkelat keris, kris - PB X Surakarta abad 19-era (Midden 19de eeuw) – Nunggak semi Cantheng greep van zeldzaam Tayuman hout – Sangkelat wilah met complex Pendarigan Kebak pamor – Antieke Kendhit mendak – Prachtige warangka van Kembang Kuning pelet hout.

 

Deze antieke Sangkelat keris dateert van de PB X Surakarta abad 19-era (Midden 19de eeuw).

 

Uit alle onderdelen van deze spirituele geladen keris blijkt dat het door een meesterlijjke Empu en meranggi is gemaakt. Zo is de wilah is gesmeed naar Sangkelat dapur met maar liefst 13 luk (bochten). Een Sengkelat keris kenmerkt zich door een vrij eenvoudig van, het oogt onschuldig met weinig versieringen, het is als een gitzwarte draak zonder kroon. Maar achter de eenvoud is Sengkelat een keris die ervoor kiest om te concurreren en een eigen plaats heeft in de harten van Tosan Aji-liefhebbers te hebben. Er zijn veel legendes die deze sengkelat vergezellen zodat het een zeer beroemde kris werd. Sultan Harto, die zes verkiezingen won en 32 jaar regeerde bezat een pusaka met dhapur sengkelat als een van zijn piandels. Het is geen wonder dat voor en verkiezing deze keris wordt aangesproken door politieke kandidaten om een ​​succesvolle volksvertegenwoordiger te worden. Het keris sengkelat-verhaal dat we kunnen lezen in de geschriften van Demak bevat hoge spirituele waarden. In de historie waren kerissen met Sengkelat dapur voorbehouden aan hoge ambtenaren en politici omdat een Sengkelat keris de eigenaar natuurlijke autoriteit geeft. Sengkelat kerissen bezitten magische krachten die de autoriteit en leiderschapskwaliteiten van de eigenaar versterken.  In de Javaanse versie van de numerologie, dertien (telulas: Java), betekent telulas las-lasan ing urip, een maaltijd nuttigen die de nuance heeft van een uitnodiging om terug te keren naar de richting van het spirituele pad. Keris Luk 13 symboliseert ook een stabiel en rustig leven.

 

Naast het bijzondere dapur is de wilah gesmeed met een complexe variant van pamor Pendarigan Kebak. Pendaringan Kebak staat synoniem een volle rijst kist. In het verleden bewaarden Javanen rijst in een grote houten kist. Een volle rijstkist symboliseert materiële welvaart. De magische krachten van deze pamor komt overeen met die van pamor Wos Wutah met dit verschil dat de krachten van Pendaringan Kebak vele malen sterker zijn. Deze keris brengt rust en in de familie, het laat de eigenaar sneller groeien in zijn carrière en bij ondernemers brengt het zakelijk succes. Het brengt niet alleen overvloedige welvaart maar het versterkt ook het sociale karakter en vrijgevigheid van de eigenaar. Het zal de eigenaar altijd financiële voorspoed brengen, ook in tijden van economisch reces.

 

Aan de bovenzijde prijkt een Solo Nunggak semi greep van het zeldzame Tayuman hout. Kenmerkend van dit houtsoort is dat er een oog in het hout bevindt. Dit geeft het hout spirituele krachten die de eigenaar geluk brengt in zowel zakelijk als privégebieden.

 

De keris huist in een Solo Ladrang warangka van het beeldschone Kembang Kuning pelet hout.

 

Op verzoek vertel ik u graag over de spirituele krachten van deze bijzondere keris. Ook stuur ik u graag mijn presentatie.

 

Kenmerken:

Dapur: Sangkelat – 13 luk

Pamor: Pendarigan Kebak

Tangguh: PB X Surakarta abad 19 (Midden 19de eeuw)

Warangka: Solo Ladrang

Kayu: Kembang Kuning pelet

 

Afmetingen:

Totale lengte: 50cm.

Lengte van de Keris: 49cm.

Lengte van de Wilah: 38cm.

 

Antique Sangkelat keris, kris - PB X Surakarta -abad 19-era – Pendarigan Kebak

€ 340,00Price
    bottom of page