top of page

Antique Sangkelat keris, kris - Mataram Sultan Agung – R.M Rangsang-era (17th century) – Impressive wilah with Sankelat dapur (shape) and 13 luk (waves) – Antique Solo Nunggak Semi hilt, model Maraseba – Antique Widhengan mendak – Gandar iras of Trembalo wood.

(Article number: 1397)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This impressive, antique Sangkelat keris dates from the Mataram Sultan Agung – R.M Rangsang era (17th century).

 

The old wilah is forged to Sangkelat dapur (shape) with as many as 13 luk. Dapur Sengkelat or Sangkelat is a dapur form of keris with 13 Luk (waves). Historically, keris with Sengkelat dapur were reserved for officials and politicians because a Sengkelat keris gives its owner natural authority. Sengkelat keris possess magical powers that enhance the owner's authority and leadership skills. A Sengkelat keris is characterized by a fairly simple appearance, it looks innocent with few decorations, it is like a jet-black dragon without a crown. But behind the simplicity, Sengkelat is a keris that chooses to compete and has its own place in the hearts of Tosan Aji lovers. There are many legends that accompany this sengkelat so that it became a very famous kris. Sultan Harto, who won six elections and ruled for 32 years, owned a pusaka with dhapur sengkelat as one of his pawns. It is no wonder that before an election this keris is used by political candidates to become a successful representative of the people. The keris sengkelat story that we can read in the writings of Demak contains high spiritual values. Historically, keris with Sengkelat dapur were reserved for high officials and politicians because a Sengkelat keris gives its owner natural authority. Sengkelat keris possess magical powers that enhance the owner's authority and leadership skills.

 

In addition to the special dapur, the wilah is forged with a complex version of pamor Beras Wutah Halus. Beras Wiltah is a pamor motif quite well known in the world of kris, the pamor pattern is dominated by white grains resembling scattered rice. It means that it is a non-verbal mantra so that those who have it will not lack food and clothing. Rice has a symbolic meaning for an agricultural society, in addition to preserving life, in a tradition that is inherent from generation to generation. Beras Wutah possesses spiritual powers which gives serenity, prosperity and abundance of natural resources to its owner. By owning this keris, the owner will promote faster in his career or his own business will flourish. The owner will be able to focus on achieving his goals in life.

 

At the top is a detailed Nunggak Semi hilt, model Maraseba, which is trimmed with an antique Widhengan mendak.

 

The keris is housed in a Solo Ladrang warangka and gandar of the gandar Iras type.

 

Characteristics:

Dapur: Sangkelat – 13 luk

Pamor: Beras Wutah Halus

Tangguh: Mataram Sultan Agung – R.M Rangsang (17th century)

Warangka: Solo Ladrang

Kayu: Trembalo

 

Dimensions:

Total length: 49cm.

Length of the Keris: 47cm.

Length of the Wilah: 37cm.

 

Antieke Sangkelat keris, kris - Mataram Sultan Agung – R.M Rangsang-era (17e eeuw) – Indrukwekkende wilah met Sankelat dapur (vorm) en 13 luk (bochten) – Antieke Solo Nunggak Semi greep model Maraseba – Antieke Widhengan mendak – Gandar iras van Trembalo hout.

 

Deze indrukwekkende, antieke Sangkelat keris dateert van de Mataram Sultan Agung – R.M Rangsang-era (17e eeuw).

 

De oude wilah is gesmeed naar Sangkelat dapur (vorm) met maar liefst 13 luk. Dapur Sengkelat of Sangkelat is een dapur vorm van kerissen met 13 Luk (bochten). In de historie waren kerissen met Sengkelat dapur voorbehouden aan ambtenaren en politici omdat een Sengkelat keris de eigenaar natuurlijke autoriteit geeft. Sengkelat kerissen bezitten magische krachten die de autoriteit en leiderschapskwaliteiten van de eigenaar versterken. Een Sengkelat keris kenmerkt zich door een vrij eenvoudig van, het oogt onschuldig met weinig versieringen, het is als een gitzwarte draak zonder kroon. Maar achter de eenvoud is Sengkelat een keris die ervoor kiest om te concurreren en een eigen plaats heeft in de harten van Tosan Aji-liefhebbers te hebben. Er zijn veel legendes die deze sengkelat vergezellen zodat het een zeer beroemde kris werd. Sultan Harto, die zes verkiezingen won en 32 jaar regeerde bezat een pusaka met dhapur sengkelat als een van zijn piandels. Het is geen wonder dat voor en verkiezing deze keris wordt aangesproken door politieke kandidaten om een ​​succesvolle volksvertegenwoordiger te worden. Het keris sengkelat-verhaal dat we kunnen lezen in de geschriften van Demak bevat hoge spirituele waarden. In de historie waren kerissen met Sengkelat dapur voorbehouden aan hoge ambtenaren en politici omdat een Sengkelat keris de eigenaar natuurlijke autoriteit geeft. Sengkelat kerissen bezitten magische krachten die de autoriteit en leiderschapskwaliteiten van de eigenaar versterken.  

 

Naast het bijzondere dapur is de wilah gesmeed met een complexe uitvoering van pamor Beras Wutah Halus. Beras Wiltah is een pamor-motief dat vrij bekend is in de wereld van de kris, het pamor patroon wordt gedomineerd door witte korrels die lijken op verspreide rijst. Het betekent dat het een non-verbale mantra is, zodat degenen die het hebben geen gebrek hebben aan voedsel en kleding. Rijst heeft voor een agrarische samenleving, naast het in standhouden van het leven, ook een symbolische betekenis in een traditie die inherent is van generatie op generatie. Beras Wutah bezit spirituele krachten die sereniteit, welvaart en een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen aan de eigenaar geeft. Door het bezitten van deze keris zal de eigenaar sneller promotie maken in zijn carrière of zal zijn eigen onderneming floreren. De eigenaar zal zich kunnen focussen op het behalen van zijn doelstellingen in het leven.

 

Aan de bovenzijde prijkt een gedetailleerde Nunggak Semi greep, model Maraseba dat is afgezet met een antieke Widhengan mendak.

 

De keris huist in een Solo Ladrang warangka en gandar van het type gandar Iras.

 

Kenmerken:

Dapur: Sangkelat – 13 luk

Pamor: Beras Wutah Halus

Tangguh: Mataram Sultan Agung – R.M Rangsang (17e eeuw)

Warangka: Solo Ladrang

Kayu: Trembalo

 

Afmetingen:

Totale lengte: 49cm.

Lengte van de Keris: 47cm.

Lengte van de Wilah: 37cm.

 

Antique Sangkelat keris, kris - Mataram Sultan Agung -era - Sangkelat dapur

€ 240,00Price
    bottom of page