top of page

Antique Sangkelat keris, kris - Nom Noman-era (Early 20th century) – Stunning wilah with Sangkelat dapur (shape) with 13 luk – Two pamor motifs – Gayaman warangka of Cendana Jawa wood.

(Article number: 1916)

 

This antique Sangkelat keris dates from the Nom Noman-era (Early 20th century).

 

The stunning wilah is forged to Sangkelat dapur (shape) with no less than 13 luk (waves). A Sengkelat keris looks apparently innocent with few decorations, it is like a jet black dragon without a crown. But behind the simplicity, Sengkelat is a keris that chooses to compete and has its own place in the hearts of Tosan Aji lovers. There are many legends that accompany this sengkelat so that it became a very famous kris. Sultan Harto, who won six elections and reigned for 32 years, owned a pusaka with dhapur sengkelat as one of his pawns. It is no wonder that before and election this keris is addressed by political candidates to become a successful representative of the people. The keris sengkelat story that we can read in Demak's writings contains high spiritual values. Historically, keris with Sengkelat dapur were reserved for high officials and politicians because a Sengkelat keris gives the owner natural authority. Sengkelat kerises possess spiritual powers that enhance the owner's authority and leadership skills. In the Javanese version of numerology, thirteen (telulas: Java), telulas las-lasan means ing urip, eating a meal that has the nuance of an invitation to return to the direction of the spiritual path. Keris Luk 13 also symbolizes a stable and peaceful life.

 

Besides the rare dapur the wilah is forged with two pamors, namlijk pamor Pulo Tirto which is framed with a wengkon. Pamor Pulo Tirto consists of two words, namely "Pulo" which means island and "Tirto" which means water. It is named Pulo Tirto because of the shape of the image that appears on the surface of the keris blade which looks like a cluster of islands in an ocean of water. Literally, water will fertilize the soil which turns plants to be fertile and fruitful. Symbolizes a prosperous life or the Javanese know it by the term "gemah ripah loh jinawi". It is believed that the good luck of Pulo Tirto's prestige is for prosperity, smooth sustenance, household security, and flexibility in socializing like water which can adapt itself to the various containers in which it is located. The old masters or Empu’s created this keris with the aim that the owner would never lack a source of water which symbolized a source of sustenance. The smoothness of the expected fortune will continue to multiply endlessly.

It teaches the owner the lesson not be lulled by the happiness or pleasure that is being bestowed from the supernatural. Also do not drag on in sadness or problems that occur in life. As a human being, we must be able to control ourselves in the face of whatever will happen, be it good or bad things. Thus, humans will become strong and not easily disappointed in their failures and hopes.

 

The keris is housed in a Solo Gayman warangka of Cendana Jawa wood. A copper bunton pendok with deeply driven floral motifs covers the gandar.

 

Characteristics:

Dapur: Sangkelat – 13 luk

Pamor: Pulo Tirto and Wengkon

Tangguh: Nom Noman (Early 20th century)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Cendana Jawa

 

Dimensions:

Total length: 52cm.

Length of the Keris: 47,5cm.

Length of the Wilah: 37cm.

 

Antieke Sangkelat keris, kris - Nom Noman-tijdperk (begin 20e eeuw) - Schitterende wilah met Sangkelat dapur (vorm) met 13 luk - Twee pamormotieven - Gayaman warangka van Cendana Jawa hout.

 

Deze antieke Sangkelat kris dateert uit het Nom Noman-tijdperk (begin 20e eeuw).

 

De verbluffende wilah is gesmeed tot Sangkelat dapur (vorm) met maar liefst 13 luk (golven). Een Sengkelat keris ziet er ogenschijnlijk onschuldig uit met weinig versieringen, het is als een gitzwarte draak zonder kroon. Maar achter de eenvoud is Sengkelat een keris die ervoor kiest om te concurreren en zijn eigen plekje heeft in de harten van Tosan Aji-liefhebbers. Er zijn veel legendes die deze sengkelat vergezellen, zodat het een zeer beroemde kris werd. Sultan Harto, die zes verkiezingen won en 32 jaar regeerde, bezat een pusaka met dhapur sengkelat als een van zijn pionnen. Het is geen wonder dat deze keris voor en tijdens verkiezingen wordt aangesproken door politieke kandidaten om een succesvolle vertegenwoordiger van het volk te worden. Het keris sengkelat-verhaal dat we in Demaks geschriften kunnen lezen, bevat hoge spirituele waarden. Historisch gezien waren keris met Sengkelat dapur gereserveerd voor hoge ambtenaren en politici omdat een Sengkelat keris de eigenaar natuurlijk gezag geeft. Sengkelat Kerises bezitten spirituele krachten die de autoriteit en leiderschapskwaliteiten van de eigenaar versterken. In de Javaanse versie van de numerologie, dertien (telulas: Java), betekent telulas las-lasan ing urip, het eten van een maaltijd die de nuance heeft van een uitnodiging om terug te keren naar de richting van het spirituele pad. Keris Luk 13 symboliseert ook een stabiel en vredig leven.

 

Naast de zeldzame dapur is de wilah gesmeed met twee pamors, namelijk pamor Pulo Tirto die omlijst is met een wengkon. Pamor Pulo Tirto bestaat uit twee woorden, namelijk "Pulo" wat eiland betekent en "Tirto" wat water betekent. Het wordt Pulo Tirto genoemd vanwege de vorm van het beeld dat verschijnt op het oppervlak van het kerisblad dat eruitziet als een cluster van eilanden in een oceaan van water. Letterlijk zal water de grond bemesten waardoor planten vruchtbaar en vruchtbaar worden. Symboliseert een voorspoedig leven of de Javanen kennen het onder de term "gemah ripah loh jinawi". Er wordt aangenomen dat het geluk van het prestige van Pulo Tirto is voor welvaart, een soepel levensonderhoud, huishoudelijke veiligheid en flexibiliteit in sociale omgang zoals water dat zich kan aanpassen aan de verschillende containers waarin het zich bevindt. De oude meesters of Empu's creëerden deze keris met als doel dat de eigenaar nooit een waterbron zou missen die een bron van levensonderhoud symboliseerde. De gladheid van het verwachte fortuin zal zich eindeloos blijven vermenigvuldigen.

Het leert de eigenaar de les om niet te worden gesust door het geluk of plezier dat wordt geschonken door het bovennatuurlijke. Sleep ook niet door in verdriet of problemen die zich in het leven voordoen. Als mens moeten we onszelf kunnen beheersen in het aangezicht van wat er ook gebeurt, of het nu goede of slechte dingen zijn. Zo zullen mensen sterk worden en niet snel teleurgesteld worden in hun mislukkingen en hoop.

 

De keris huist in een Solo Gayman warangka van Cendana Jawa hout. Een koperen bunton-pendok met diep gedreven bloemmotieven bedekt de gandar.

 

Kenmerken:

Dapur: Sangkelat – 13 luk

Pamor: Pulo Tirto en Wengkon

Tangguh: Nom Noman (begin 20e eeuw)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Cendana Jawa

 

Dimensies:

Totale lengte: 52cm.

Lengte van de Keris: 47,5cm.

Lengte van de Wilah: 37cm.

 

Antique Sangkelat keris, kris - 13 luk – Two pamor motifs

€ 295,00Price
    bottom of page