top of page

Antique Sajen keris, kris – Cirebon abad XVII (17th century) – Hilt in the form of a distilled human figure – Wilah with the rare Puthut dapur and pamor Nyanak – Matching warangka.

(Article number: 1954)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique Sajen keris dates from the Cirebon abad XVII (17th century).

 

A Sajen keris has a hilt in the form of a distilled human image. The top part of the wilah that forms the hilt is integrated with the blade and is made from the same metal as the blade. The shape of the figure, is standing bent and placing both hands crossed on the chest. By looking at its size, as well as the shape of its hilt which does not seem to be made to be comfortable to hold, it makes sense that keris like this are not a type of functional "weapon". Moreover, anthropomorphism (human forms) is indeed the most primitive form that archaeologists have known for thousands of years. It is not surprising that ancient offerings still follow the existing forms. So as the name suggests (sajen, comes from the word serving), it is said that sajen keris are made specifically to be 'served' during the ritual process of religious ceremonies or other ceremonies related to supernatural powers. Sajen keris is specially made for the needs of religious ceremonies or other ceremonies related to the power of the supernatural. Javanese believe that keris sajen has the potential to protect rice paddies and fields from plagues and other pests. The Sajen keris is used during village cleaning ceremonies. In this ceremony offerings are made, namely food for the subtle spirits, spirits that are worshiped and revered. Only a Sajen keris is placed in the middle of the 'ubo rampe'. When the ceremony is over, the keris sajen is presented to nature, by being planted on the edge or in the middle of a field or field. Sajen kerissen have strong spiritual powers that protect the owner and his family from misfortune, illness, disaster and negative spirits and persons.

 

The wilah of this Sajen keris is forged to the rare Puthut dapur (shape) and pamor Nyanak. Pamor Nyanak is the name of a pamor motif that is not clear to determine and was forged mostly on wilah’s of Sajen kerisses.  

 

The sajen is housed in a matching warangka.

 

Characteristics:

Dapur: Cundrik Puthut

Pamor: Ilining Warih

Tangguh: Cirebon abad XVII (17th century)

 

Dimensions:

Totale lengte: 27,5cm.

Length of the Keris: 24cm.

Length of the Wilah: 18,5cm.

 

Antieke Sajen keris, kris – Cirebon abad XVII (17e eeuw) – Greep in de vorm van een gedistilleerde menselijke figuur – Wilah met de zeldzame Puthut dapur en pamor Nyanak – Bijpassende warangka.

 

Deze antieke Sajen keris dateert uit de Cirebon abad XVII (17e eeuw).

 

Een Sajen keris heeft een greep in de vorm van een gedistilleerd menselijk beeld. Het bovenste deel van de wilah dat het greep vormt, is geïntegreerd met het lemmet en is gemaakt van hetzelfde metaal als het lemmet. De vorm van de figuur is gebogen staan en beide handen gekruist op de borst plaatsen. Door te kijken naar de grootte en de vorm van het greep, die niet zo gemaakt lijkt te zijn dat het comfortabel vast te houden is, is het logisch dat keris als deze geen soort functioneel "wapen" zijn. Bovendien is antropomorfisme (menselijke vormen) inderdaad de meest primitieve vorm die archeologen al duizenden jaren kennen. Het is niet verrassend dat oude offergaven nog steeds de bestaande vormen volgen. Zoals de naam doet vermoeden (sajen, komt van het woord dienen), wordt er gezegd dat sajen keris speciaal zijn gemaakt om te worden 'gediend' tijdens het rituele proces van religieuze ceremonies of andere ceremonies die verband houden met bovennatuurlijke krachten. Sajen keris is speciaal gemaakt voor de behoeften van religieuze ceremonies of andere ceremonies die verband houden met de kracht van het bovennatuurlijke. Javanen geloven dat keris sajen het potentieel heeft om rijstvelden en velden te beschermen tegen plagen en ander ongedierte. De Sajen keris wordt gebruikt tijdens schoonmaakceremonies in dorpen. Bij deze ceremonie worden er offers gebracht, namelijk voedsel voor de subtiele geesten, geesten die aanbeden en vereerd worden. Alleen een Sajen keris wordt midden op de ‘ubo rampe’ geplaatst. Als de ceremonie voorbij is, wordt de keris sajen aan de natuur gepresenteerd, door aan de rand of in het midden van een veld of veld te worden geplant. Sajen Kerissen beschikt over sterke spirituele krachten die de eigenaar en zijn gezin beschermen tegen ongeluk, ziekte, rampspoed en negatieve geesten en personen.

 

De wilah van deze Sajen keris is gesmeed naar de zeldzame Puthut dapur (vorm) en pamor Nyanak. Pamor Nyanak is de naam van een pamormotief dat niet duidelijk te bepalen is en grotendeels gesmeed op wilah’s van Sajen-kerissen.

 

De sajen huist in een bijpassende warangka.

 

Kenmerken:

Dapur: Cundrik Puthut

Pamor: Ilining Warih

Tangguh: Cirebon abad XVII (17e eeuw)

 

Dimensies:

Totale lengte: 27,5cm.

Lengte van de Keris: 24cm.

Lengte van de Wilah: 18,5cm.

 

 

Antique Sajen keris, kris – Cirebon 17th century – Wilah rare Puthut dapur

€ 135,00Price
    bottom of page