top of page

Antique Sabuk Inten, Sunggingan keris, kris - Mataram Sultan Agung-era (17th century) – Wilah with Beras Wutah Halus pamor and Sabuk Inten dapur with Combong – Silver selut with intens – Warangka with Sunggingan art.

(Article number: 1553)

 

This antique Sabuk Inten keris dates from the Mataram Sultan Agung era (17th century).

 

The Solo Gayaman warangka is richly decorated with rare Sunggingan art. Among others, elephants, buffalo, rabbits and crocodiles in gold lacquer can be admired. The sunggingan art continues in the length of the red lacquered gandar. In historical times, red gandars were reserved for high-ranking persons.

 

The top of the keris is adorned with a nunggak semi hilt with deeply carved patra-patras (masks). The hilt is set on a beautiful silver selut that is set with intens.

 

The antique wilah has an authentic, old washing and is forged with pamor Beras Wutah Halus. Pamor Wos Wutah means spilled rice spilled because of abundance. This keris has magical properties that will always enable its owner to more than adequately provide for his necessities. Beras Wutah possesses magical powers that give serenity, prosperity and abundance of natural resources to its owner. By owning this keris, the owner will promote faster in his career or his own business will flourish. The owner will be able to focus on achieving his goals in life.

 

Furthermore, the wilah is forged to Sabuk Inten dapur with 11 luk (turns). Dapur Sabuk Inten is one of the dapurs (shapes) of keris with 11 luk (turns). Keris with dapur Sabuk Inten has been very popular among keris collectors since the 1970s as it was mentioned in the Javanese silat storybook Nagasasra Sabuk Inten by S.H Mintardja. These keris would be the legacy of the Majapahit era. Both are often mentioned in a series of Nogosro-Sabuk Inten. It is because these keris are thought to be symbols of karahayon or the prosperity of a kingdom. Nogososro represents the original revelations lost from the throne of Demak and Sabuk Inten represents his glories and prestige. The dragon of Inten is not only an heirloom in the form of a keris, but a symbol of the wandering life of people who seek true perfection in life and in the world. However, in modern times like now, and Sabuk Inten kris is more attractive than ever for anyone to own. This keris is believed to bring good luck and glory to its owner and his family.

 

In addition, the wilah is forged with two combongs. Combong slots give the keris spiritual powers. If one directs the slots at a person or object that one desires, the person or object becomes yours.

 

Characteristics:

Dapur: Sabuk Inten, Combong

Pamor: Beras Wutah Halus

Tangguh: Mataram Sultan Agung – R.M Rangsang (17th century)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Sunggingan

 

Dimensions:

Total length including Gandar: cm.

Length of the Keris: 49.5 cm.

Length of the Wilah: 38cm.

 

Antieke Sabuk Inten Sunggingan keris, kris - Mataram Sultan Agung-era (17de eeuw) – Wilah met Beras Wutah Halus pamor en Sabuk Inten dapur met Combong – Zilveren selut met intens – Warangka met Sunggingan kunst.

 

Deze antieke Sabuk Inten keris dateert van de Mataram Sultan Agung-era (17de eeuw).

 

De Solo Gayaman warangka is rijkelijk gedecoreerd met zeldzaam Sunggingan kunst. Onder andere zijn olifanten, buffels, konijnen en krokodillen in goudlak te bewonderen. Het sunggingan kunst loopt verder door in de lengte van de roodgelakte gandar. In historische tijden waren rode gandars voorbehouden aan hooggeplaatste personen.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt nunggak semi greep met diep gesneden patra-patra’s (maskers). De greep staat op een prachtige zilveren selut dat bezet is met intens.

 

De oude wilah heeft een oude wassing en is gesmeed met pamor Beras Wutah Halus. Pamor Wos Wutah betekent gemorst rijst dat wordt gemorst vanwege overvloed. Deze keris heeft magische eigenschappen die de eigenaar altijd in een staat zal stellen om meer dan adequaat in zijn levensbehoefte te voorzien. Beras Wutah bezit magische krachten die sereniteit, welvaart en een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen aan de eigenaar geeft. Door het bezitten van deze keris zal de eigenaar sneller promotie maken in zijn carrière of zal zijn eigen onderneming floreren. De eigenaar zal zich kunnen focussen op het behalen van zijn doelstellingen in het leven.

 

Verder is de wilah gesmeed naar Sabuk Inten dapur met 11 luk (bochten).  Dapur Sabuk Inten is een van de dapurs (vormen) van kerissen met 11 luk (bochten). Kerissen met dapur Sabuk Inten zijn sinds de jaren zeventig zeer geliefd onder kerissen verzamelaars, omdat deze werd genoemd in het Javaanse silat-verhalenboek Nagasasra Sabuk Inten van S.H Mintardja. Deze kerissen zouden de erfenis zijn van het Majapahit-tijdperk. Beiden worden vaak genoemd in een reeks van Nogosro-Sabuk Inten. Het is omdat men denkt dat deze kerissen symbolen zijn van karahayon of de welvaart van een koninkrijk. Nogososro vertegenwoordigt de oorspronkelijke openbaringen die verloren zijn gegaan van de troon van Demak en Sabuk Inten vertegenwoordigd zijn gloriën en prestige. De draak van Inten is niet alleen een erfstuk in de vorm van een keris, maar een symbool van het zwervende leven van mensen die op zoek zijn naar ware perfectie in het leven en in de wereld. Echter, in moderne tijden zoals nu, is en Sabuk Inten kris aantrekkelijker dan ooit voor iemand om te bezitten. Het wordt aangenomen dat deze keris geluk en glorie brengt aan de eigenaar en diens gezin. 

 

Daarnaast is de wilah gesmeed met twee combongs. Combong gleuven geven de keris spirituele krachten. Als men de gleuven op een persoon of object richt waar men naar verlangt wordt de persoon of object van jou.

 

Kenmerken:

Dapur: Sabuk Inten, Combong

Pamor: Beras Wutah Halus

Tangguh: Mataram Sultan Agung – R.M Rangsang (17de eeuw)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Sunggingan

 

Afmetingen:

Totale lengte inclusief Gandar:  cm.

Lengte van de Keris: 49,5cm.

Lengte van de Wilah: 38cm.

 

Antique Sabuk Inten, Sunggingan keris, kris - Beras Wutah pamor - Sabuk Inten

€ 375,00Price
    bottom of page