top of page

Antique Sabuk Inten keris, kris - Mataram Sultan Agung era (17th century) – Sabuk Inten wilah with 11 luk (waves) – Yogyakarta Krajan hilt – Warangka of Trembalo wood – Copper Bunton pendok.

(Article number: 1311)

 

This antique keris dates from the Mataram Sultan Agung era (17th century) era.

 

The wilah is forged to Sabuk Inten dapur (shape) with no less than 11 luk (bends). Kerisses with dapur Sabuk Inten have been very popular among keris collectors since the years as it was mentioned in the Javanese silat storybook Nagasasra Sabuk Inten by S.H Mintardja. These keris would be the legacy of the Majapahit era. Both are often mentioned in a series of Nogosro-Sabuk Inten. It is because these keris are thought to be symbols of karahayon or the prosperity of a kingdom. Nogososro represents the original revelations lost from the throne of Demak and Sabuk Inten represents his glories and prestige. The dragon of Inten is not just an heirloom in the shape of a keris, but a symbol of the wandering life of people seeking true perfection in life and in the world. However, in modern times like now, and Sabuk Inten kris is more attractive than ever for anyone to own. It is believed that this keris brings good luck and glory to its owner and his family.

 

In addition to the special dapur, the wilah is forged with pamor Ngulit Semangka. The prestigious pamor motif Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and makes him much loved within this network, which will increase his wealth as well as achieve his goals faster and easier. After all, the door of destiny is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere. The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways leading to a direction. It is a message that in this life we ​​should not be discouraged from achieving our dreams and goals. It strengthens the owner's belief to find and use different ways to realize his goals and ideals and to carry on without being discouraged, to keep on struggling and to never give up.

 

At the top of the keris is a complex carved Yogyakarta Krajan hilt, trimmed with a Gaya mendak from Yogyakarta. The gandar is covered with a copper bunton pendok with a crown on the back.

 

I was able to acquire this keris from an Indonesian collector in Sleman, Indonesia. His impressive collection consists of more than 200 antique keris of sublime quality.

 

Characteristics:

Dapur: Sabuk Inten, 11 luk.

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Mataram Sultan Agung – R.M Rangsang (17th century)

Warangka: Gayaman Yogyakarta

Kayu: Trembalo

 

Dimensions:

Total length: 47cm.

Length of the Keris: 44cm.

Length of the Wilah: 34.5 cm.

 

Antieke Sabuk Inten keris, kris - Mataram Sultan Agung era (17de eeuw) – Sabuk Inten wilah met 11 luk (bochten) – Yogyakarta Krajan greep – Warangka van Trembalo hout – Koperen Bunton pendok.

 

Deze antieke keris stamt van de Mataram Sultan Agung era (17de eeuw) era.

 

De wilah is gesmeed naar Sabuk Inten dapur (vorm) met maar liefst 11 luk (bochten). Kerissen met dapur Sabuk Inten zijn sinds de jaren zeer geliefd onder kerissen verzamelaars, omdat deze werd genoemd in het Javaanse silat-verhalenboek Nagasasra Sabuk Inten van S.H Mintardja. Deze kerissen zouden de erfenis zijn van het Majapahit-tijdperk. Beiden worden vaak genoemd in een reeks van Nogosro-Sabuk Inten. Het is omdat men denkt dat deze kerissen symbolen zijn van karahayon of de welvaart van een koninkrijk. Nogososro vertegenwoordigt de oorspronkelijke openbaringen die verloren zijn gegaan van de troon van Demak en Sabuk Inten vertegenwoordigd zijn gloriën en prestige. De draak van Inten is niet alleen een erfstuk in de vorm van een keris, maar een symbool van het zwervende leven van mensen die op zoek zijn naar ware perfectie in het leven en in de wereld. Echter, in moderne tijden zoals nu, is en Sabuk Inten kris aantrekkelijker dan ooit voor iemand om te bezitten. Het wordt aangenomen dat deze keris geluk en glorie brengt aan de eigenaar en diens gezin. 

 

Naast het bijzondere dapur is de wilah gesmeed met pamor Ngulit Semangka. Het prestigieuze pamor motief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij zeer geliefd wordt binnen dit netwerk waardoor zowel zijn vermogen zal toenemen als zijn doelen sneller en makkelijker zullen worden behaald. De deur van het lot gaat immers steeds wijder open staan zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen.  De pamor lijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende manieren die leiden tot een richting. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het geloof van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te benutten om zijn doelstellingen en idealen te realiseren en door te gaan zonder ontmoedigd te worden, te blijven worstelen en om nooit op te geven.

 

Aan de bovenkant van de keris prijkt een complex gestoken Yogyakarta Krajan greep, afgezet met een Gaya mendak van Yogyakarta. De gandar is bedekt met een koperen bunton pendok met op de achterzijde een kroon.

 

Ik heb deze keris over mogen nemen van een Indonesische verzamelaar in Sleman, Indonesië. Zijn indrukwekkende collectie bestaat uit ruim 200 antieke kerissen van sublieme kwaliteit.

 

Kenmerken:

Dapur: Sabuk Inten, 11 luk.

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Mataram Sultan Agung – R.M Rangsang (17e eeuw)

Warangka: Gayaman Yogyakarta

Kayu: Trembalo

 

Afmetingen:

Totale lengte: 47cm.

Lengte van de Keris: 44cm.

Lengte van de Wilah: 34,5cm.

 

Antique Sabuk Inten keris, kris - Mataram Sultan Agung era (17th century)

€ 240,00Price
    bottom of page