top of page

Antique Sabuk Inten keris, kris – Mataram Amangkurat II-era (16th century) – Wilah (blade) with Sabuk Inten dapur and Kelengan pamor motif – Gandar Iras of Trembalo wood – Copper Blewah pendok – Sunggak semi handle with silver mendak.

(Article number: 830)
 

This antique keris dates from the Mataram Amangkurat II era (16th century).

 

The ancient wilah is forged to Sabuk Inten dapur with 11 luk (turns). Keris with dapur Sabuk Inten has been very popular among keris collectors since the 1970s as it was mentioned in the Javanese silat storybook Nagasasra Sabuk Inten by S.H Mintardja. These keris would be the legacy of the Majapahit era. Both are often mentioned in a series of Nogosro-Sabuk Inten. It is because these keris are thought to be symbols of karahayon or the prosperity of a kingdom. Nogososro represents the original revelations lost from the throne of Demak and Sabuk Inten represents his glories and prestige. The dragon of Inten is not only an heirloom in the form of a keris, but a symbol of the wandering life of people who seek true perfection in life and in the world. However, in modern times like now, and Sabuk Inten kris is more attractive than ever for anyone to own. This keris is believed to bring good luck and glory to its owner and his family.

 

In addition, the wilah is forged with Kelengan pamor. Keleng keris belong to the element of earth. The element of earth is produced by fire, water and air. Gaia, the Earth, is a living organism, perfected by the spherical shape we can see from space. The Guardians of the Earth are its creators: fire within, water on the surface, and the atmosphere (air) that envelops the planet. The union of the four elements becomes visible outwardly through the earth: the wonderful nature of 'mother earth'. Slow but persistent is the 'earth element', like time which, unlike us humans, is thoughtful and patient when it comes to harmonizing irregularities again.

 

These keris absorb negative energy and above all give protection against all negative influences be it persons, spirits, diseases or disasters. They also stand for destruction of the existing so that something new can arise from it. In addition, these keris possess magical powers that will increase the owner's self-confidence, prudence and self-confidence.

 

The keris is housed in a Gandar Iras sheath. The warangka and gandar are carved from a solid piece of wood.

 

At the top is a detailed Nunggak semi grip that is trimmed with a fine silver mendak.

 

Characteristics:

Dapur: Sabuk Inten

Pamor: Klengan

Tangguh: Mataram Amangkurat II (16th century)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Trembalo

 

Dimensions:

Total length: 50cm.

Length of the Keris: 49cm.

Length of the Wilah: 38cm.

 

Antieke Sabuk Inten keris, kris – Mataram Amangkurat II-era (16de eeuw) – Wilah (kling) met Sabuk Inten dapur en Kelengan pamormotief – Gandar Iras van Trembalo hout – Koperen Blewah pendok – Sunggak semi greep met zilveren mendak.

 

Deze antieke keris stamt van de  Mataram Amangkurat II-era (16de eeuw).

 

De oeroude wilah is gesmeed naar Sabuk Inten dapur met 11 luk (bochten). Kerissen met dapur Sabuk Inten zijn sinds de jaren zeventig zeer geliefd onder kerissen verzamelaars, omdat deze werd genoemd in het Javaanse silat-verhalenboek Nagasasra Sabuk Inten van S.H Mintardja. Deze kerissen zouden de erfenis zijn van het Majapahit-tijdperk. Beiden worden vaak genoemd in een reeks van Nogosro-Sabuk Inten. Het is omdat men denkt dat deze kerissen symbolen zijn van karahayon of de welvaart van een koninkrijk. Nogososro vertegenwoordigt de oorspronkelijke openbaringen die verloren zijn gegaan van de troon van Demak en Sabuk Inten vertegenwoordigd zijn gloriën en prestige. De draak van Inten is niet alleen een erfstuk in de vorm van een keris, maar een symbool van het zwervende leven van mensen die op zoek zijn naar ware perfectie in het leven en in de wereld. Echter, in moderne tijden zoals nu, is en Sabuk Inten kris aantrekkelijker dan ooit voor iemand om te bezitten. Het wordt aangenomen dat deze keris geluk en glorie brengt aan de eigenaar en diens gezin. 

 

Daarnaast is de wilah gesmeed met Kelengan pamor. Keleng kerissen behoren aan het element aarde. Het element aarde wordt door vuur, water en lucht voortgebracht. Gaia, de aarde, is een levend organisme, volmaakt door de bolvorm die wij vanuit de ruimte kunnen zien. De wachters van de aarde zijn de scheppers daarvan: vuur van binnen, water aan de oppervlakte en de dampkring (lucht) die de planeet omhult. De vereniging van de vier elementen wordt door de aarde zichtbaar naar buiten toe: de wonderbaarlijke natuur van ‘moeder aarde’. Langzaam, maar volhardend is het ‘aarde-element’, net als de tijd die, in tegenstelling tot ons mensen, bedachtzaam en geduldig is als het erom gaat onregelmatigheden weer te harmoniseren.

 

Deze kerissen absorberen negatieve energie en geven vooral bescherming tegen alle negatieve invloeden zei het personen, geesten, ziektes of rampen. Ze staan ook voor vernietiging van het bestaande zodat er iets nieuws uit kan ontstaan. Daarnaast bezitten deze kerissen magische krachten die de zelfbewustheid, voorzichtigheid en zelfvertrouwen van de eigenaar zullen vergroten.

 

De keris huist in een schede van het type Gandar Iras. De warangka en gandar zijn uit een massief stuk hout gesneden.

 

Aan de bovenzijde prijkt een gedetaillieerde Nunggak-semi greep dat is afgezet met een fijne, zilveren mendak.

 

Kenmerken:

Dapur: Sabuk Inten

Pamor: Klengan

Tangguh: Mataram Amangkurat II (16de eeuw)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Trembalo

 

Afmetingen:

Totale lengte: 50cm.

Lengte van de Keris: 49cm.

Lengte van de Wilah: 38cm.

 

Antique Sabuk Inten keris, kris – Mataram Amangkurat II-era (16th century)

€ 175,00Price
    bottom of page