top of page

Antique Sabuk Inten keris, kris – Majapahit-era (15th century) – Wilah with Sabuk Inten dapur (shape) with 11 luk (waves) and Beras Wutah Tretep pamor – Beautifully carved Nunggak semi Yudawinatan hilt – Surakarta Kendhit mendak – Bunton pendok with openwork front.

(Article number: 1774)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands

 

This antique Sabuk Inten keris dates from the Majapahit era (15th century). The Majapahit Empire (old spelling Madjapahit) was a Hindu-Buddhist empire from c. 1293 to c. 1500, centered in East Java, in present-day Indonesia. At its peak, the empire also consisted of Central Java, Madura and large parts of Malacca (Malaysia), Borneo, Sumatra, Bali and Celebes. The main ruler of the empire was Hayam Wuruk, who reigned from 1350 to 1389. During his reign, the empire reached its peak. The Majapahit Empire was the last Hindu-Buddhist empire in the archipelago.

 

The ancient wilah is forged to Sabuk Inten dapur (shape) with 11 luk (waves). Dapur Sabuk Inten is one of the dapurs (forms) of kerisses with 11 luk (waves). Kerisses with dapur Sabuk Inten have been very popular among kerisse collectors since the 1970s because it was mentioned in the Javanese silat storybook Nagasasra Sabuk Inten by S.H Mintardja. These kerisses are said to be the legacy of the Majapahit era. Both are often mentioned in a series of Nogosro-Sabuk Inten. It is because these keris are believed to be symbols of karahayon or the prosperity of a kingdom. Nogososro represents the original revelations lost from the throne of Demak and Sabuk Inten represents its glories and prestige. The Dragon of Inten is not just an heirloom in the form of a keris, but a symbol of the wandering life of people seeking true perfection in life and in the world. However, in modern times like now, and Sabuk Inten kris is more attractive than ever for anyone to own. It is believed that this keris brings good luck and glory to its owner and his family.

 

In addition to the special dapur, the wilah is forged with pamor Beras Wutah Tretep. Beras Wiutah is a pamor motif quite well known in the kris world, the pamor pattern is dominated by white grains resembling scattered rice. It means that it is a non-verbal mantra so that those who have it do not lack food and clothing. For an agricultural society, rice, in addition to sustaining life, also has a symbolic meaning in a tradition that is inherent from generation to generation. Rationally, this early education provides children with moral education to learn to appreciate livelihood or to respect something that is considered the most important thing in life. In order for the Sundanese people to have a habit of moving, the first thing to move is the pendaringan (rice bowl). To appreciate rice means to respect life and glorify the giver of life. Beras Wutah possesses spiritual powers which gives serenity, prosperity and abundance of natural resources to its owner. By owning this keris, the owner will be promoted faster in his career or his own business will flourish. The owner will be able to focus on achieving his goals in life.

 

The keris is housed in a Solo Ladrang warangka of gold-coloured Trembalo wood. An antique bunton pendok with openwork front covers the gandar.

 

The spiritual power of this ancient keris is great and very strong. I am happy to tell you more about this on request.

 

Characteristics:

Dapur: Sabuk Inten 11 luk (turns)

Pamor: Beras Wutah Tretep

Tangguh: Majapahit (15th century)

Warangka: Solo Ladrang

Kayu: Trembalo

 

Dimensions:

Total length: 49cm.

Length of the Keris: 46.5 cm.

Length of the Wilah: 36cm.

 

Antieke Sabuk Inten keris, kris – Majapahit-era (15de eeuw) – Wilah met Sabuk Inten dapur (vorm) met 11 luk (bochten) en Beras Wutah Tretep pamor – Mooi gestoken Nunggak semi Yudawinatan greep – Surakarta Kendhit mendak – Bunton pendok met opengewerkt front.

 

Deze antieke Sabuk Inten keris dateert van de Majapahit-era (15de eeuw). Het Majapahit-rijk (in oude spelling Madjapahit) was een hindoe-boeddhistisch rijk van ca. 1293 tot ca. 1500, met als centrum Oost-Java, in het huidige Indonesië. Het rijk bestond op zijn hoogtepunt tevens uit Midden-Java, Madoera en grote delen van Malakka (Maleisië), Borneo, Sumatra, Bali en Celebes. De belangrijkste heerser van het rijk was Hayam Wuruk, die van 1350 tot 1389 regeerde. Tijdens diens heerschappij bereikte het rijk zijn hoogtepunt. Het Majapahit-rijk was het laatste hindoe-boeddhistische rijk in de archipel.

 

De oeroude wilah is gesmeed naar Sabuk Inten dapur (vorm) met 11 luk (bochten). Dapur Sabuk Inten is een van de dapurs (vormen) van kerissen met 11 luk (bochten).  Kerissen met dapur Sabuk Inten zijn sinds de jaren zeventig zeer geliefd onder kerissen verzamelaars, omdat deze werd genoemd in het Javaanse silat-verhalenboek Nagasasra Sabuk Inten van S.H Mintardja. Deze kerissen zouden de erfenis zijn van het Majapahit-tijdperk. Beiden worden vaak genoemd in een reeks van Nogosro-Sabuk Inten. Het is omdat men denkt dat deze kerissen symbolen zijn van karahayon of de welvaart van een koninkrijk. Nogososro vertegenwoordigt de oorspronkelijke openbaringen die verloren zijn gegaan van de troon van Demak en Sabuk Inten vertegenwoordigd zijn gloriën en prestige. De draak van Inten is niet alleen een erfstuk in de vorm van een keris, maar een symbool van het zwervende leven van mensen die op zoek zijn naar ware perfectie in het leven en in de wereld. Echter, in moderne tijden zoals nu, is en Sabuk Inten kris aantrekkelijker dan ooit voor iemand om te bezitten. Het wordt aangenomen dat deze keris geluk en glorie brengt aan de eigenaar en diens gezin. 

 

Naast het bijzondere dapur is de wilah gesmeed met pamor Beras Wutah Tretep. Beras Wiltah is een pamor-motief dat vrij bekend is in de wereld van de kris, het pamor patroon wordt gedomineerd door witte korrels die lijken op verspreide rijst. Het betekent dat het een non-verbale mantra is, zodat degenen die het hebben geen gebrek hebben aan voedsel en kleding.  Om ervoor te zorgen dat de Sundanese mensen een gewoonte hebben bij het verhuizen, is het eerste dat moet worden verplaatst de pendaringan (rijstkom). Door rijst te waarderen, betekent het leven respecteren en de gever van het leven te verheerlijken. Beras Wutah bezit spirituele krachten die sereniteit, welvaart en een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen aan de eigenaar geeft. Door het bezitten van deze keris zal de eigenaar sneller promotie maken in zijn carrière of zal zijn eigen onderneming floreren. De eigenaar zal zich kunnen focussen op het behalen van zijn doelstellingen in het leven.

 

De keris huist in een Solo Ladrang warangka van het goudkleurige Trembalo hout. Een antieke bunton pendkok met opengewerkte front bedekt de gandar.

 

De spirituele kracht van deze oeroude keris is groot en bijzonder sterk. Op verzoek vertel ik hier graag meer over.

 

Kenmerken:

Dapur: Sabuk Inten 11 luk (bochten)

Pamor: Beras Wutah Tretep

Tangguh: Majapahit (15de eeuw)

Warangka: Solo Ladrang

Kayu: Trembalo

 

Afmetingen:

Totale lengte: 49cm.

Lengte van de Keris: 46,5cm.

Lengte van de Wilah: 36cm.

 

Antique Sabuk Inten keris, kris – Majapahit-era – Beras Wutah Tretep pamor

€ 395,00Price
    bottom of page