top of page

Antique Sabuk Inten keris, kris - Mataram Sultan Agung-era (17th century) - Sabuk Inten wilah with 11 luk and pamor Ngulit Semangka - Rare Yogyakarta branggah Pakubuwanan warangka of Trembalo wood - Beautifully carved Yogya Krajan hilt.

(Article number: 1720)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands

 

This antique Sabuk Inten keris dates from the Mataram Sultan Agung era (17th century).

 

The old wilah is forged to Sabuk Inten dapur (shape) with 11 luk. Keris with dapur Sabuk Inten has been very popular among keris collectors since the 1970s as it was mentioned in the Javanese silat storybook Nagasasra Sabuk Inten by S.H Mintardja. These keris would be the legacy of the Majapahit era. Both are often mentioned in a series of Nogosro-Sabuk Inten. It is because these keris are thought to be symbols of karahayon or the prosperity of a kingdom. Nogososro represents the original revelations lost from the throne of Demak and Sabuk Inten represents his glories and prestige. The dragon of Inten is not only an heirloom in the form of a keris, but a symbol of the wandering life of people who seek true perfection in life and in the world. However, in modern times like now, and Sabuk Inten kris is more attractive than ever for anyone to own. It is believed that this keris brings happiness and glory, health, prosperity and harmony to its owner and his family. Especially in these difficult economic times, this keris will provide unexpected windfalls.

 

In addition to the dapur, the wilah is forged with a striking variant of Ngulit Semangka. Because I had the wilah washed in Indonesia, the pamor shines like never before. The prestigious pamor motif Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and makes him much loved within this network, which will increase his wealth as well as achieve his goals faster and easier. After all, the door of destiny is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere. The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways leading to a direction. It is a message that in this life we ​​should not be discouraged from achieving our dreams and goals. It strengthens the owner's belief to find and use different ways to realize his goals and ideals and to carry on without being discouraged, to keep on struggling and to never give up.

 

At the top of the keris is an antique Yogya Krajan hilt with deeply carved patra-patras.

 

The keris is housed in a rare Yogyakarta branggah Pakubuwanan warangka of Trembalo wood.

 

The isi of this keris is strong and lively. It has revealed itself as a wise, ancient teacher who supports and assists the owner of the keris in creating and exploiting new opportunities and possibilities. It increases owner's innovation.

 

Characteristics:

Dapur: Sabuk Inten

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Mataram Sultan Agung (17th century)

Warangka: Yogyakarta braggah Pakubuwanan

Kayu: Trembalo

 

Dimensions:

Total length: 47.5 cm.

Length of the Keris: 42cm.

Length of the Wilah: 33cm.

 

Antieke Sabuk Inten keris, kris - Mataram Sultan Agung-era (17de eeuw) – Sabuk Inten wilah met 11 luk en pamor Ngulit Semangka – Zeldzame Yogyakarta branggah Pakubuwanan warangka van Trembalo hout – Mooi gesneden Yogya Krajan greep.

 

Deze antieke Sabuk Inten keris dateert van de Mataram Sultan Agung-era (17de eeuw).

 

De oude wilah is gesmeed naar Sabuk Inten dapur (vorm) met 11 luk. Kerissen met dapur Sabuk Inten zijn sinds de jaren zeventig zeer geliefd onder kerissen verzamelaars, omdat deze werd genoemd in het Javaanse silat-verhalenboek Nagasasra Sabuk Inten van S.H Mintardja. Deze kerissen zouden de erfenis zijn van het Majapahit-tijdperk. Beiden worden vaak genoemd in een reeks van Nogosro-Sabuk Inten. Het is omdat men denkt dat deze kerissen symbolen zijn van karahayon of de welvaart van een koninkrijk. Nogososro vertegenwoordigt de oorspronkelijke openbaringen die verloren zijn gegaan van de troon van Demak en Sabuk Inten vertegenwoordigd zijn gloriën en prestige. De draak van Inten is niet alleen een erfstuk in de vorm van een keris, maar een symbool van het zwervende leven van mensen die op zoek zijn naar ware perfectie in het leven en in de wereld. Echter, in moderne tijden zoals nu, is en Sabuk Inten kris aantrekkelijker dan ooit voor iemand om te bezitten. Het wordt aangenomen dat deze keris geluk en glorie, gezondheid, voorspoed en harmonie brengt aan de eigenaar en diens gezin.  Vooral in deze economische zware tijden zal deze keris voor onverwachte meevallers zorgen.

 

Naast het dapur is de wilah gesmeed met een opvallende variant van Ngulit Semangka. Omdat ik de wilah in Indonesië heb laten wassen, straalt het pamor als nooit tevoren. Het prestigieuze pamor motief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij zeer geliefd wordt binnen dit netwerk waardoor zowel zijn vermogen zal toenemen als zijn doelen sneller en makkelijker zullen worden behaald. De deur van het lot gaat immers steeds wijder open staan zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen. De pamor lijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende manieren die leiden tot een richting. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het geloof van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te benutten om zijn doelstellingen en idealen te realiseren en door te gaan zonder ontmoedigd te worden, te blijven worstelen en om nooit op te geven.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een antieke Yogya Krajan greep met diep gesneden patra-patra’s.

 

De keris huist in een zeldzame Yogyakarta branggah Pakubuwanan warangka van Trembalo hout.

 

De isi van deze keris is sterk en levendig. Het heeft zich geopenbaard als een wijze, oude leerraar die de eigenaar van de keris steunt en helpt in het creëren en benutten van nieuwe kansen en mogelijkheden. Het verhoogt de innovatie van de eigenaar.  

 

Kenmerken:

Dapur: Sabuk Inten

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Mataram Sultan Agung (17de eeuw)

Warangka: Yogyakarta branggah Pakubuwanan

Kayu: Trembalo

 

Afmetingen:

Totale lengte: 47,5cm.

Lengte van de Keris: 42cm.

Lengte van de Wilah: 33cm.

 

Antique Sabuk Inten keris, kris - 17th century - pamor Ngulit Semangka - 11 luk

€ 325,00Price
    bottom of page