top of page

Antique Sabuk Inten keris, kris - Wilah with Sabuk Inten dapur and 11 luk (curves) - Beras Wutah pamor - Majapahit era (13th century) - Gandar Iras.

 

This old keris dates from the Majapahit era (13th century). The wilah is forged after Sabuk Inten dapur (shape) with 11 luk (curves).

 

Kerises with dapur Sabuk Inten have been very popular among keris collectors since the 1970s, as it was mentioned in the Javanese silat storybook Nagasasra Sabuk Inten by S.H Mintardja. These kerises are said to be the legacy of the Majapahit era. Both are often mentioned in a series of Nogosro-Sabuk Inten. It is because these kerises are thought to be symbols of karahayon or the prosperity of a kingdom. Nogososro represents the original revelations that were lost from the throne of Demak and Sabuk Inten represented its glory and prestige. The dragon of Inten is not only an heirloom in the shape of a keris, but a symbol of the wandering life of people in search of true perfection in life and in the world. However, in modern times like now, en Sabuk Inten kris is more attractive than ever for someone to own. This keris is believed to bring good luck and glory to the owner and his family.

 

In addition, the wilah is forged with a striking performance of pamor Beras Wutah. Pamor Wos Wutah means spilled rice spilled because of abundance. This keris has magical properties that will always enable the owner to more than adequately provide for his life needs. Beras Wutah possesses magical powers that bring serenity, prosperity and an abundance of natural resources to its owner. Owning this keris will help the owner to promote his career more quickly or make his own business flourish. The owner will be able to focus on achieving his goals in life.

 

At the top of the keris is a complex carved Nunggak Semi handle from Surakarta that is trimmed with a copper cup.

 

The keris is housed in a Ladrang Solo warangka and gandar of the gandar Iras type. The warangka and gandar are cut from a single piece of solid Trembalo wood. A copper blewah (half open) pendok covers the gandar so that the gandar Iras can be admired.

 

Characteristics:

Dapur: Sabuk Inten, 11 luk (turns)

Pamor: Beras Wutah

Tangguh: Majapahit (13th century)

Warangka: Solo Landrang, Gandar Iras

Kayu: Trembalo

 

Dimensions:

Total length: 50cm.

Keris length: 43cm.

Length of the Wilah: 32.5 cm.

 

Antieke Sabuk Inten keris, kris – Wilah met Sabuk Inten dapur en 11 luk (bochten) – Beras Wutah pamor - Majapahit era (13e eeuw) – Gandar Iras.

 

Deze oude keris stamt van de Majapahit era (13de eeuw). De wilah is gesmeed naar Sabuk Inten dapur (vorm) met 11 luk (bochten).

Kerissen met dapur Sabuk Inten zijn sinds de jaren zeventig zeer geliefd onder kerissen verzamelaars, omdat deze werd genoemd in het Javaanse silat-verhalenboek Nagasasra Sabuk Inten van S.H Mintardja. Deze kerissen zouden de erfenis zijn van het Majapahit-tijdperk. Beiden worden vaak genoemd in een reeks van Nogosro-Sabuk Inten. Het is omdat men denkt dat deze kerissen symbolen zijn van karahayon of de welvaart van een koninkrijk. Nogososro vertegenwoordigt de oorspronkelijke openbaringen die verloren zijn gegaan van de troon van Demak en Sabuk Inten vertegenwoordigd zijn gloriën en prestige. De draak van Inten is niet alleen een erfstuk in de vorm van een keris, maar een symbool van het zwervende leven van mensen die op zoek zijn naar ware perfectie in het leven en in de wereld. Echter, in moderne tijden zoals nu, is en Sabuk Inten kris aantrekkelijker dan ooit voor iemand om te bezitten. Het wordt aangenomen dat deze keris geluk en glorie brengt aan de eigenaar en diens gezin. 

 

Daarnaast is de wilah gesmeed met een opvallende uitvoering van pamor Beras Wutah. Pamor Wos Wutah betekent gemorst rijst dat wordt gemorst vanwege overvloed. Deze keris heeft magische eigenschappen die de eigenaar altijd in een staat zal stellen om meer dan adequaat in zijn levensbehoefte te voorzien. Beras Wutah bezit magische krachten die sereniteit, welvaart en een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen aan de eigenaar geeft. Door het bezitten van deze keris zal de eigenaar sneller promotie maken in zijn carrière of zal zijn eigen onderneming floreren. De eigenaar zal zich kunnen focussen op het behalen van zijn doelstellingen in het leven.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een complex gesneden Nunggak Semi greep van Surakarta dat is afgezet met een koperen cup.

 

De keris huist in een Ladrang Solo warangka en gandar van het type gandar Iras. De warangka en gandar zijn uit een stuk massief Trembalo hout gesneden. Een koperen blewah (half open) pendok bedekt de gandar zodat de gandar Iras kan worden bewonderd.

 

Kenmerken:

Dapur: Sabuk Inten, 11 luk (bochten)

Pamor: Beras Wutah

Tangguh: Majapahit (13e eeuw)

Warangka: Solo Landrang, Gandar Iras

Kayu: Trembalo

 

Afmetingen:

Totale lengte: 50cm.

Lengte van de Keris: 43cm.

Lengte van de Wilah: 32,5cm.

 

 

Antique Sabuk Inten keris, kris - 11 luk - Majapahit era (13th century)

€ 225,00Price
    bottom of page