top of page

Antique Riau, Bugis keris, kris – Bugis abad XVII (17th century) – Wilah with Lamba Lima dapur (shape) and Bubungan Rumah pamor – Antique Jawa Demam handle with openwork Selut – Riau warangka and gandar of Santigi wood.

(Article number: 1563)
 

This antique Riau keris dates from the 17th century.

 

The wilah is forged to Lamba Lima dapur (shape) with 5 luk. A keris with dapur Lamba Lima possesses spiritual powers which endows its owner with the art of fluent speaking. As a result, no one will doubt his words and his trust by people in his business and private environment increases. This keris will ensure that relationships with people in his network will improve greatly, which will be very lucrative in both his career and private environment.

 

Furthermore, the wilah is forged with pamor Bubungan Rumah. The image of pamor Bubungan Rumah is very similar to pamor Buntel Mayit. The difference is in the arrangement of the stripes. This pamor motif possesses spiritual powers that greatly increase the authority of its owner. In addition, it enhances the owner's leadership skills and makes him much loved and respected within both his business and private network. In addition, it increases his perseverance and creativity, thus guaranteeing business success.

 

Pamor Bubungan Rumah is a form of Pamor Miring and Rekan. It is therefore classified in the element of fire. Fire element is the most powerful element of the 5 elements. Fire gives heat, energy and has a transforming effect. From a first small flame a mighty fire can arise. It keeps changing shape. It has a purifying and creative effect. New living spaces are created after forest fires. The subtler meaning of the element of fire is found in the proverb "on fire." Which means something like being very enthusiastic. Our 'inner fire' consists of our enthusiasm, passion, assertiveness, willpower and energy. When the element of fire is in balance, you feel energy and motivation to take action, to do things. To create.

 

At the top of the keris is a beautifully carved Jawa Demam hilt that is finished with a heavy openwork, copper selut. The hilt is carved in the shape of a highly abstracted crouching or crouching figure holding its sides as if in distress. The position is known as jawa demam (fever affected). Considerable speculation relates to its origin - whether it is indeed an aspect of the Hindu bird god Garuda, bearer of Visnu or a variation of the cockatoo grip found in many species of Malaysian and Philippine keris.

 

The keris is housed in a Riau warangka and gandar of tropical Santigi wood with a copper foot at the bottom.

 

Characteristics:

Dapur: Lamda Lima, 5 luk

Pamor: Bubungan Rumah

Tangguh: Bugis abad XVII (17th century)

Warangka: Riau

Kayu: Santigic

 

Dimensions:

Total length: 45.5 cm.

Length of the Keris: 44cm.

Length of the Wilah: 34.5 cm.

 

Antieke Riau, Bugis keris, kris – Bugis abad XVII (17de eeuw) – Wilah met Lamba Lima dapur (vorm) en Bubungan Rumah pamor – Antieke Jawa Demam greep met opengewerkt Selut – Riau warangka en gandar van Santigi hout.

 

Deze antieke Riau keris dateert van de 17de eeuw.

 

De wilah is gesmeed naar Lamba Lima dapur (vorm) met 5 luk. Een keris met dapur Lamba Lima bezit spirituele krachten die de eigenaar de kunst van het vloeiend spreken schenkt. Hierdoor zal niemand aan zijn woorden twijfelen en neemt zijn vertrouwen door mensen in zijn zakelijke en prive omgeving toe. Deze keris zal ervoor zorgen dat relaties met mensen in zijn netwerk sterk zullen verbeteren wat zowel in zijn carrière als privé omgeving zeer lucratief zal zijn. 

Verder is de wilah gesmeed met pamor Bubungan Rumah. De afbeelding van pamor Bubungan Rumah vertoont veel overeenkomst met pamor Buntel Mayit. Het verschil zit in de figuratie van de strepen. Dit pamormotief bezit spirituele krachten die het gezag van de eigenaar aanzienlijk vergroot. Daarnaast versterkt het de leiderschapskwaliteiten van de eigenaar en maakt hem zeer geliefd en gerespecteerd binnen zowel zijn zakelijke- als privénetwerk. Daarnaast vergroot het zijn doorzettingsvermogen en creativiteit waardoor zakelijk succes wordt gewaarborgd.

 

Pamor Bubungan Rumah is een vorm van pamor Miring en Rekan. Het wordt dan ook ingedeeld in de element vuur. Element vuur is het krachtigste element van de 5 elementen. Vuur geeft warmte, energie en heeft een transformerende werking. Uit een eerste kleine vlam kan een machtige brand voortkomen. Het verandert steeds van vorm. Het werkt zuiverend en scheppend. Na bosbranden ontstaan nieuwe levensruimtes. De subtielere betekenis van element vuur is te vinden in het spreekwoord ‘in vuur en vlam’. Wat zoiets betekent als erg enthousiast zijn. Ons ‘innerlijk vuur’ bestaat uit ons enthousiasme, passie, assertiviteit, wilskracht en energie. Als element vuur in balans is dan voel je energie en motivatie om te ondernemen, dingen te doen. Te creëren.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een mooi gesneden Jawa Demam greep dat is afgezet met een zware opengewerkte, koperen selut. De greep is gesneden in de vorm van een sterk geabstraheerde gehurkte of gehurkte figuur die zijn zijkanten vasthoudt alsof hij in nood is. De positie staat bekend als jawa demam (koorts getroffen). Aanzienlijke speculaties hebben betrekking op de oorsprong ervan - of het inderdaad een aspect is van de hindoe vogel god Garuda, drager van Visnu of een variatie op het kaketoe-greep dat in veel soorten Maleisische en Filippijnse kerissen te vinden is.

 

De keris huist in een Riau warangka en gandar van het tropische Santigi hout met aan de onderzijde een koperen voetje.

 

Kenmerken:

Dapur: Lamda Lima, 5 luk

Pamor: Bubungan Rumah

Tangguh: Bugis abad XVII (17de eeuw)

Warangka: Riau

Kayu: Santigi

 

Afmetingen:

Totale lengte: 45,5cm.

Lengte van de Keris: 44cm.

Lengte van de Wilah: 34,5cm.

 

Antique Riau | Bugis kris, keris - 17th Century - Jawa Demam hilt - Lamba Lima

€ 295,00Price
    bottom of page