top of page

Antique Riau, Bugis keris, kris – Bugis abad XVII (17th century) – Wilah with pamor tritik and pamor Biji Timun – Balebang dapur (shape) with 9 luk - Gigi duyung type rekko hilt.
(Article number:  1555)

 

This antique Riau, Bugis keris dates from the Bugis abad XVII (17th century).

 

The old wilah is forged with two rare pamor motifs namely Tritik with in the middle of the wilah pamor Biji Timun.

 

A keris with Pamor Tritik cannot just be owned by anyone. Only certain people of high position or prominent social status are believed to be capable of owning a keris with this pamor motif. Pamor Tritik is almost the same as Pamor Untu Walang, which is sharp and includes straight striped motifs, with rounded edges and contains other motifs. There is not just one Pamor Tritik motif, but several. Keris with Pamor Tritik is considered by keris experts to be a strong positive force that gives its owner a natural authority. He will be respected by people in his network and his words will not be doubted. It will also bring dignity and security to the owner.

 

Pamor Biji Timun somewhat resembles pamor Uler Lulut, but the motifs are much smaller and more oval. The image resembles a row of cucumber seeds in the center of the blade. Pamor Biji Timun is sometimes mixed with another pamor in this case pamor Tritik. The spiritual power of pamor Biji Timun has a positive influence on the owner. There are elements of authority present. The owner gets along well with everyone. Moreover, the owner is suitable for all kinds of work. This pamor motif is particularly good for businessmen and entrepreneurs. Pamor Biji Timun is a form of Pamor Mlumah and Rekan.

 

In addition to the pamor motifs, the wilah is forged to Balebang dapur with 9 luk (turns). Balebang is derived from the words Bale (building) and Kaban (floating on water), a building in the middle of a swimming pool used by royal members. Bale Kambang has two main elements namely building and water. In the Islamic belief, water is an important element as it relates to the layout of the bale kambang itself, namely in the palace gardens used as a replica of heaven. Dapur Balebang embodies the calmness of a household where complete tranquility reigns on physical, emotional and mental state. It keeps the owner of the keris away from things that are not good, creates a harmonious environment for him and his family where fortune, happiness and tranquility reign.

 

At the top is a beautifully carved, also antique Gigi duyung rekko handle, which is set on a heavy copper cup.

 

The keris is housed in a sheath of the noble Santigi wood.

 

This keris has a special and very powerful isi. On request, I will gladly tell you how it has revealed itself.

 

Characteristics:

Dapur: Balebang, 9 luk

Pamor: Tritik and Biji Timun

Tangguh: Bugis abad XVII (17th century)

Warangka: Riau

Kayu: Santigi

 

Dimensions:

Total length: 42cm.

Length of the Keris: 41cm.

Length of the Wilah: 34cm.

 

Antieke Riau, Bugis keris, kris – Bugis abad XVII (17de eeuw) – Wilah met pamor tritik en pamor Biji Timun – Balebang dapur (vorm) met 9 luk - Gigi duyung type rekko greep.

 

Deze antieke Riau, Bugis keris dateert van de Bugis abad XVII (17de eeuw).

 

De oude wilah is gesmeed met twee zeldzame pamormotieven namelijk Tritik met in het midden van de wilah pamor Biji Timun.

 

Een keris met Pamor Tritik kan niet zomaar eigendom zijn van iemand. Alleen bepaalde mensen met een hoge positie of prominente sociale status worden verondersteld in staat te zijn eigenaar te zijn van een keris met dit pamormotief. Pamor Tritik is bijna hetzelfde als Pamor Untu Walang, die scherp is en rechte gestreepte motieven omvat, met ronde randen en andere motieven bevat. Er is niet alleen één Pamor Tritik-motief, maar meerdere. Kerissen met Pamor Tritik wordt door keris-experts beschouwd als een sterke positieve kracht die de eigenaar een natuurlijke autoriteit geeft. Hij zal worden gerespecteerd door mensen in zijn netwerk en aan zijn woorden zal niet worden getwijfeld. Het zal de eigenaar ook waardigheid en veiligheid brengen.

 

Pamor Biji Timun lijkt wat op pamor Uler Lulut, maar de motieven zijn veel kleiner en ovaler. De afbeelding lijkt op een rij komkommerpitten in het midden van de kling gelgen. Pamor Biji Timun is soms gemengd met een ander pamor in dit geval pamor Tritik .De spirituele kracht van pamor Biji Timun heeft een positieve invloed op de bezitter. Er zijn elementen voor gezag aanwezig. De bezitter kan goed met iedereen opschieten. Bovendien is de bezitter voor allerlei soorten werkzaamheden geschikt. Dit pamormotief is in het bijzonder goed voor zakenlieden en ondernemers. Pamor Biji Timun is een vorm van pamor Mlumah en Rekan.

 

Naast de pamormotieven is de wilah gesmeed naar Balebang dapur met 9 luk (bochten). Balebang is afgeleid van het woord Bale (gebouw) en Kaban (drijvend op water), een gebouw in het midden van een zwembad dat wordt gebruikt door koninklijke leden. Bale Kambang heeft twee hoofdelementen, namelijk bouwen en water. In het Islamitisch geloof is water een belangrijk element als het gerelateerd is aan de lay-out van de baal Kambang zelf, namelijk in de paleistuinen die worden gebruikt als een replica van de hemel. Dapur Balebang belichaamt de kalmte van een huishouden waar complete rust heerst op zowel fysiek, emotioneel als mentale toestand. Het houdt de eigenaar van de keris weg van zaken die niet goed zijn, creëert een harmonieuze omgeving voor hem en zijn gezin waar fortuin, geluk en rust heersen. 

 

Aan de bovenzijde prijkt een mooi gesneden eveneens antieke Gigi duyung rekko greep dat is gezet op een zware koperen cup.

 

De keris huist in een schede van het edele Santigi hout.

 

Deze keris heeft een bijzondere en zeer krachtige isi. Op verzoek vertel ik u graag hoe deze zich heeft geopenbaard.

 

Kenmerken:

Dapur: Balebang, 9 luk

Pamor: Tritik en Biji Timun

Tangguh: Bugis abad XVII (17de eeuw)

Warangka: Riau

Kayu: Santigi

 

Afmetingen:

Totale lengte:  42cm.

Lengte van de Keris:  41cm.

Lengte van de Wilah:  34cm.

 

Antique Riau, Bugis keris, kris – 17th century ) – Wilah with two pamors

€ 325,00Price
    bottom of page