top of page

Antique, rare Sempana Panjul keris, kris - Tebu Kineret and Tambal pamors - Segaluh era (12th century) - Donoriko hilt - Pendok of mamas (silver alloy).

(Article number: 1637)

 

This rare, antique Sempana Panjul keris dates from the Segaluh era (12th century).

 

The wilah is forged with two rare pamors, namely Tebu kineret with 5 tambals in between on either side of the wilah.

 

Tebu kineret refers to sugar cane. Tebu (sugar cane) is a plant used for making sugar and it tastes sweet, kineret means pulled or dragged. So that the philosophical meaning in a Keris Pamor Tebu Kineret is the hope that the owner continuously has the sweetness of beauty in life. Philosophically, the happiness of this pamor is very deep, its elements are sweetness or ease of continuous business achievements, a glorious career and a harmonious and intimate household. Each keris in ancient times was made with good intentions and purposes, so that the owner instilled positive qualities in every existing philosophy. So that it becomes the character and culture of the community. Therefore, it is desirable for the Javanese people to have at least one pusaka (heirloom) keris for every adult and married man. This pamor motif is rarely found, or the prestige keris can be said to be rare because few Empus possess the mastery to forge it.

 

In addition to the rare pamors, the wilah is forged to Sempana Panjul dapur (shape). Sempana Panjul dapur is classified as rare. Sempana in Indonesian means dreams or ideals and Panjul broad or prominent. It is compared to the paraphrased goose forehead with clever thoughts or a clever brain in the pursuit of dreams and ideals. It is said that a keris with this dapur will assist the owner in pursuing and realizing his dreams, goals and ideals.

 

At the top of the keris is a detailed Donoriko handle.

 

The keris is housed in a beautifully carved Daunan Madura warangka and gandar of the noble Kemuning wood. A blewah (semi-open) pendok of mamas (silver alloy) covers the gandar.

 

The isi of this ancient keris is strong and lively. It concerns the authentic isi that is forged with the keris without appendages. On request I will be happy to send you more information about how the isi has revealed itself.

 

Characteristics:

Dapur: Sempana Panjuli

Pamor: Tebu Kineret with Tambals

Tangguh: Segaluh (12th century)

Warangka: Daunan Madura

Kayu: Kemuning

 

Dimensions:

Total length: 49.5cm.

Length of the Keris: 42cm.

Length of the Wilah: 32cm.

 

Antieke, zeldzame Sempana Panjul keris, kris – Tebu Kineret en Tambal pamors – Segaluh-era (12de eeuw) - Donoriko greep – Pendok van mamas (zilverlegering).

 

Deze zeldzame, antieke Sempana Panjul keris dateert van de Segaluh era (12de eeuw).

 

De wilah is gesmeed met twee zeldzame pamors namelijk Tebu kineret met daartussen 5 tambals aan weerszijde van de wilah.

 

Tebu kineret refereert aan suikerriet. Tebu (suikerriet) is een plant die wordt gebruikt voor het maken van suiker en het smaakt zoet, kineret betekent getrokken of gesleept. Zodat de filosofische betekenis in een Keris Pamor Tebu Kineret de hoop is dat de eigenaar continu de zoetheid van schoonheid in het leven heeft. Filosofisch gezien is het geluk van dit pamor erg diep, de elementen zijn zoetheid of het gemak van continue zakelijke prestaties, een glorieuze carrière en een harmonieus en intiem huishouden. Elke keris in de oudheid werd gemaakt met goede bedoelingen en doeleinden, zodat de eigenaar positieve eigenschappen in elke bestaande filosofie bijbracht. Zodat het, het karakter en de cultuur van de gemeenschap wordt. Daarom is het voor het Javaanse volk wenslijk om voor elke volwassen en getrouwde man ten minste één pusaka (erfstuk) keris te hebben. Dit pamormotief wordt zelden gevonden, of men kan zeggen dat de prestige keris zeldzaam is omdat maar weinig Empu’s het meesterschap bezitten om het te smeden.

 

Naast de zeldzame pamors is de wilah gesmeed naar Sempana Panjul dapur (vorm). Sempana Panjul dapur wordt geclassificeerd als zeldzaam. Sempana betekent in het Indonesisch dromen of idealen en Panjul breed of prominent. Het wordt vergeleken met het geparafraseerde gansvoorhoofd met slimme gedachtes of een slim brein in het nastreven van dromen en idealen. Naar verluidt zal een keris met dit dapur de eigenaar assisteren in het nastreven en realiseren van zijn dromen, doelstellingen en idealen.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een gedetailleerde Donoriko greep.

 

De keris huist in een mooi gesneden Daunan Madura warangka en gandar van het edele Kemuning hout. Een bewerkte blewah (halfopen) pendok van mamas (zilverlegering) bedekt de gandar.

 

De isi van deze oude keris is sterk en levendig. Het betreft de authentieke isi dat met de keris is mee gesmeed zonder aanhangsels. Op verzoek stuur ik u graag meer informatie over hoe de isi zich heeft geopenbaard.

 

Kenmerken:

Dapur: Sempana Panjul

Pamor: Tebu Kineret met Tambals

Tangguh: Segaluh (12de eeuw)

Warangka: Daunan Madura

Kayu: Kemuning

 

Afmetingen:

Totale lengt: 49,5cm.

Lengte van de Keris: 42cm.

Lengte van de Wilah: 32cm.

 

 

 

Antique, rare Sempana Panjul keris, kris - Tebu Kineret and Tambal pamors

€ 295,00Price
    bottom of page