top of page

Antique, exclusive and rare Jangkung Mayat keris, kris – Segaluh abad 14-era (14th century) – Ancient wilah with the rare Jangkung Mayat dapur (shape) and Bendo Segodo pamor – Beautiful Walian Lamen warangka of Nagasari wood – Detailed, antique Trusmian hilt.

(Article number: 2003)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique, exclusive and rare Jangkung Mayat keris dates from the Segaluh-era abad 14 (14th century).

 

The ancient wilah is forged to the extremely rare Jangkung Mayat dapur (shape) with 3 luk (waves). Jangkung Mayat kerisses possess very strong protective powers. Sultan Agung Hanyokrokusumo ordered a Jangkung Mayat keris several times, with the hope and desire to show his determination to provide protection to the people of Mataram at that time. A Jangkung Mayat keris serves as a reminder of our (human) duties as Leaders (Khalifah) in the world. Thus, the task of providing protection to all creatures of the Almighty rests on the shoulders of humans as leaders in the world. But what often emerges is that humans are too domineering over all life in the universe, especially on earth. As if man is the main actor who stands alone. The main focus of public attention is only on oneself and human needs without considering that the world and the universe are actually a fabric of life between creatures that are interrelated and influence one another. Here it shows that the human function as a Protector has shifted to a function as a Ruler. The function of “Administrator” changes to “Owner”. A Jangkung Mayat keris is a true philosopher of life. It lets us learn a lot from our past experiences, thus making us mentally, physically and spiritually stronger whilst protecting us from evil entities, negative spirits and people and warding off illness.

 

Furthermore, the wilah is forged with the rare pamor Bendo Segodo. This pamor is rare because not many Empu’s master the skill and spirituality to forge this pamor. I had the wilah treated with warangan in Indonesia so that the stark white pamor contrasts again the jet-black background of the wilah. Pamor Bendo Segodo is very popular with keris collectors. The shape of pamor motif is formed by pamor spheres arranged in tightly arranged groups all over the wilah. Bendo Sagodo is classified as a pear pamor, namely a pamor pre-designed by Empu. A keris with Bendodo Sagodo pamor possesses magical powers that bring good luck, which will make it easier for its owner to find great wealth and achieve many results. Hence, this pamor is sought after by merchants and entrepreneurs.

 

The top of the keris is adorned with an antique and complexly carved Trusmian hilt.

 

The keris is housed in a magnificent Walian Lamen warangka of Nagasari wood. The Gandar is carved from Pelet Ngingrim wood which compliments the keris.

 

The isi of this powerful keris is a mighty personal and spiritual protector. On request I will gladly tell you more about its spiritual and magical powers.

 

Characteristics:

Dapur: Jangkung Mayat – 3 luk (waves)

Pamor: Bendo Segodo

Tangguh: Segaluh, abad 14 (14th century)

Warangka: Walian Lamen

Kayu: Nagasari and  Timoho Pelet Ngingrim

 

Dimensions:

Total length: 52cm.

Length of the Keris: 44,5cm.

Length of the Wilah: 34,5cm.

 

Antieke, exclusieve en zeldzame Jangkung Mayat keris, kris – Segaluh abad 14-tijdperk (14e eeuw) – Oude wilah met de zeldzame Jangkung Mayat dapur (vorm) en Bendo Segodo pamor – Prachtige Walian Lamen warangka van Nagasari hout – Gedetailleerd, antiek Trusmian greep.

 

Deze antieke, exclusieve en zeldzame Jangkung Mayat keris dateert uit het Segaluh-tijdperk abad 14 (14e eeuw).

 

De oude wilah is gesmeed tot de uiterst zeldzame Jangkung Mayat dapur (vorm) met 3 luk (golven). Jangkung Mayat-kerissen hebben zeer sterke beschermende krachten. Sultan Agung Hanyokrokusumo bestelde meerdere keren een Jangkung Mayat keris, in de hoop en het verlangen om zijn vastberadenheid te tonen om bescherming te bieden aan de mensen van Mataram in die tijd. Een Jangkung Mayat keris dient als herinnering aan onze (menselijke) plichten als leiders (Khalifah) in de wereld. De taak om bescherming te bieden aan alle wezens van de Almachtige rust dus op de schouders van mensen als leiders in de wereld. Maar wat vaak naar voren komt, is dat de mens te dominant is over al het leven in het universum, vooral op aarde. Alsof de mens de hoofdrolspeler is die alleen staat. De belangrijkste focus van de publieke aandacht ligt alleen op zichzelf en de menselijke behoeften, zonder te bedenken dat de wereld en het universum eigenlijk een weefsel van leven zijn tussen wezens die met elkaar verbonden zijn en elkaar beïnvloeden. Hier blijkt dat de menselijke functie als Beschermer is verschoven naar een functie als Heerser. De functie van “Beheerder” verandert in “Eigenaar”. Een Jangkung Mayat keris is een echte levensfilosoof. Het laat ons veel leren van onze ervaringen uit het verleden, waardoor we mentaal, fysiek en spiritueel sterker worden terwijl het ons beschermt tegen kwade entiteiten, negatieve geesten en mensen en ziekte afweert.

 

Verder is de wilah gesmeed met het zeldzame pamor Bendo Segodo. Deze pamor is zeldzaam omdat niet veel Empu's de vaardigheid en spiritualiteit beheersen om deze pamor te smeden. Ik heb de wilah in Indonesië laten behandelen met warangan zodat het spierwitte pamor weer contrasteert met de gitzwarte achtergrond van de wilah. Pamor Bendo Segodo is erg populair bij kerisverzamelaars. De vorm van het pamor-motief wordt gevormd door pamor-bollen die in strak gerangschikte groepen over de hele wilah zijn gerangschikt. Een kris met Bendodo Sagodo pamor bezit magische krachten die geluk brengen, waardoor het voor de eigenaar gemakkelijker wordt om grote rijkdom te vinden en veel resultaten te behalen. Vandaar dat deze pamor gewild is bij kooplieden en ondernemers.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een antiek en complex gesneden Trusmian greep.

 

De keris huist in een prachtige Walian Lamen warangka van Nagasari-hout. De Gandar is gesneden uit Pelet Ngingrim-hout dat de keris complimenteert.

 

De isi van deze sterke keris is een machtige persoonlijke en spirituele beschermer. Op verzoek vertel ik je graag meer over de spirituele en magische krachten.

 

Kenmerken:

Dapur: Jangkung Mayat – 3 luk (golven)

Pamor: Bendo Segodo

Tangguh: Segaluh, abad 14 (14e eeuw)

Warangka: Walian Lamen

Kayu: Nagasari en Timoho Pelet Ngingrim

 

Dimensies:

Totale lengte: 52cm.

Lengte van de Keris: 44,5cm.

Lengte van de Wilah: 34,5cm.

Antique, rare Jangkung Mayat keris, kris – Segaluh era - Bendo Segodo

€ 425,00Price
    bottom of page