top of page

Rare, antique Bugis Alameng Ma’kure Gamacca – Sulawesi, Indonesia – Long blade with pamor Kelengan – Hilt in the shape of a stylized animal head with finely driven copper band – Matching scabbard in black piano lacquer.

(Article number: 1833)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

 

This rare, antique Bugis Alameng Ma’kure Gamacca dates from the Bugis abad XIX-era (early 19th century).

 

The Alameng is a Buginese sword with a straight and parallel edge and back. The blade curves the edge in a sharp point.

 

The blade of this Alameng is forged with pamor Kelengan. Pamor Kelengan belongs to the element of earth. The element of earth is produced by fire, water and air. Gaia, the Earth, is a living organism, perfected by the spherical shape we can see from space. The Guardians of the Earth are its creators: fire within, water on the surface, and the atmosphere (air) that envelops the planet. The union of the four elements becomes visible outwardly through the earth: the wonderful nature of 'mother earth'. Slow but persistent is the 'earth element', like time which, unlike us humans, is thoughtful and patient when it comes to harmonizing irregularities again.

 

This pamor possesses spiritual powers that absorbs negative energy and above all gives protection against all negative influences be it persons, spirits, diseases or disasters. It also stands for destruction of the existing so that something new can arise from it. In addition, it  possesses magical powers that will increase the owner's self-confidence, prudence and self-awareness.

 

The top of the Alameng is adorned with a hilt that is carved in the shape of a stylized animal head with a finely driven copper band at the base.

 

The Alemang is complete with the authentic, matching scabbard in black piano lacquer.

 

Characteristics:

Dapur: Alameng

Pamor: Kelengan

Tangguh: Bugis abad XIX (early 19th century).

 

Dimensions:

Total length: 45,5cm.

Length of the Alameng: 42,5cm.

Length of the blade: 32cm.

 

Zeldzame antieke Bugis Alameng Ma'kure Gamacca - Sulawesi, Indonesië - Lange kling met pamor Kelengan - Greep in de vorm van een gestileerde dierenkop met fijn gedreven koperen band - Bijpassende schede in zwarte pianolak.

 

Deze zeldzame, antieke Bugis Alameng Ma'kure Gamacca dateert uit het Bugis abad XIX-tijdperk (begin 19e eeuw).

 

De Alameng is een Buginees zwaard met een rechte en evenwijdige snede en rug. De kling  buigt bij het eind in een scherpe punt.

 

De kling van deze Alameng is gesmeed met pamor Kelengan. Pamor Kelengan behoort tot het element aarde. Het element aarde wordt geproduceerd door vuur, water en lucht. Gaia, de aarde, is een levend organisme, geperfectioneerd door de bolvorm die we vanuit de ruimte kunnen zien. De Guardians of the Earth zijn de makers ervan: vuur vanbinnen, water aan de oppervlakte en de atmosfeer (lucht) die de planeet omhult. De vereniging van de vier elementen wordt door de aarde naar buiten zichtbaar: de wonderlijke aard van 'moeder aarde'. Langzaam maar hardnekkig is het 'aarde-element', zoals de tijd die, in tegenstelling tot ons mensen, bedachtzaam en geduldig is als het gaat om het weer harmoniseren van onregelmatigheden.

 

Deze pamor bezit spirituele krachten die negatieve energie absorberen en vooral bescherming geeft tegen alle negatieve invloeden of het nu gaat om personen, geesten, ziekten of rampen. Het staat ook voor vernietiging van het bestaande zodat er iets nieuws uit kan ontstaan. Bovendien bezit het magische krachten die het zelfvertrouwen, de voorzichtigheid en het zelfbewustzijn van de eigenaar zullen vergroten.

 

Aan de bovenzijde van de Alameng prijkt een greep dat is uitgesneden in de vorm van een gestileerde dierenkop met een fijn gedreven koperen band aan de basis.

 

De Alemang is compleet met de authentieke bijpassende schede in zwarte pianolak.

 

Kenmerken:

Dapur: Alameng

Pater: Kelengan

Tangguh: Bugis abad XIX (begin 19e eeuw).

 

Dimensies:

Totale lengte: 45,5cm.

Lengte van de Alameng: 42,5cm.

Lengte van het lemmet: 32cm.

 

 

Antique, rare Bugis Alameng - Pedang -Sulawesi, Indonesia

€ 160,00Price
    bottom of page