top of page

Antique Putut Kembar keris, kris – Majapahit era (15th century) - Wilah (blade) with two Pututs (priests) at the base – White Ngulit Semangka pamor motif – Beautifully carved Krajan hilt – Warangka and gandar of pelet Ngingrim wood.

 

This ancient keris dates from the Majapahit era (15th century).

 

The wilah (blade) is forged to Putut dapur (shape). The Gandhik of this keris is forged in the shape of a seated person. The word 'Putut' actually means young priest, but the shape of the Putut instead of the gandik, sometimes resembles a seated monkey. Putut, in Javanese terms, means Student or Santri or Cantrik, one who studies or learns knowledge (something) from a teacher/rishi/pandita etc. It appears in a sitting position with legs crossed and hands raised as if in a prayer position. To gain knowledge, as a student you must go through the process of tirakat, meditation to achieve stillness, inner purity, trust and surrender to the almighty. If our souls are clean, we will easily absorb the knowledge we learn. As a student, or someone who studies, you must be able to distance yourself from the arrogance and omniscience (rumongso biso) that you should be "biso rumongso". You must be open-minded, introspective, humble, simple, happy and willing to learn from others.

 

Due to the nature of the Puthut kris-dapur as described above, a Putut keris is often thought of as an occult keris. Especially for independent entrepreneurs and businessmen, this keris will remove obstacles and create new opportunities so that the owner will be very successful both commercially and organizationally.

 

The isi of this keris is strong and lively. It has helped me to better deal with my impatient nature so that I can meditate better and more deeply. Focus and concentration were greatly improved as a result.

 

In addition to the rare dapur, the wilah is forged with a snow-white Ngulit Semangka pamor motif that contrasts beautifully with the jet-black wilah.

 

The top of the keris is adorned with an antique Yogyakarta Krajan hilt, set on a Kendhit mendak.

 

The keris is housed in a Gayan warangka and gandar of the rare pelet Ngingrim wood.

 

Characteristics:

Dapur: Putut Kembar

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Majapahit (15th century).

Warangka: Yogyakarta Gayaman

Kayu: Pelet Ngingrim

 

Dimensions:

Total length: 38.5 cm.

Length of the Keris: 36.5 cm.

Length of the Wilah: 27.5 cm.

 

Antieke Putut Kembar keris, kris – Majapahit era (15de eeuw) - Wilah (kling) met twee Pututs (pristers) aan de basis – Spiertwitte Ngulit Semangka pamormotief – Mooi gesneden Krajan greep – Warangka en gandar van pelet Ngingrim hout.

 

Deze oeroude keris stamt van de Majapahit era (15de eeuw).

 

De wilah (kling) is gesmeed naar Putut dapur (vorm). De Gandhik van deze keris is gesmeed in de vorm van een zittend persoon. Het woord 'Putut' betekent eigenlijk jonge priester, maar de vorm van de Putut in de plaats van de gandik, lijkt soms meer op een zittende aap. Putut, in Javaanse termen betekent Student of Santri of Cantrik, iemand die studeert of kennis (iets) leert van een leraar/rishi/pandita etc. Het verschijnt in een zittende positie met gekruiste benen en handen opgestoken als in een gebedshouding. Om kennis te verwerven, moet je als student door het proces van tirakat, meditatie om stilte, innerlijke reinheid, vertrouwen en overgave aan het almachtige te bereiken. Als onze ziel rein is, zullen we de kennis die we leren gemakkelijk in ons opnemen. Als student, of iemand die studeert, moet je afstand kunnen nemen van arrogantie en alwetendheid (rumongso biso) dat je "biso rumongso" zou moeten zijn. Je moet ruimdenkend, introspectief, nederig, eenvoudig en gelukkig zijn en bereid om van anderen te leren.

 

Vanwege de aard van de Puthut kris-dapur zoals hierboven beschreven, wordt een Putut keris vaak gezien als een occulte keris. Vooral voor zelfstandige ondernemers en zakenlieden zal deze keris obstakels wegnemen en nieuwe kansen creëren zodat de eigenaar zowel op commercieel als organisatorisch gebied zeer succesvol zal zijn. 

 

De isi van deze keris is sterk en levendig. Het heeft mij geholpen om beter om te gaan met mijn ongeduldige aard waardoor ik beter en dieper kan mediteren. Focus en concentratie werden hierdoor sterk verbeterd.

 

Naast de zeldzame dapur is de wilah gesmeed met een hagelwitte Ngulit Semangka pamormotief dat prachtig afsteekt tegen de gitzwarte wilah.  

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een antieke Yogyakarta Krajan greep dat gezet is op een Kendhit mendak.

 

De keris huist in een Gayan warangka en gandar van het zeldzame pelet Ngingrim hout.

 

Kenmerken:

Dapur: Putut

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Majapahit (15de eeuw).

Warangka: Yogyakarta Gayaman

Kayu: Pelet Ngingrim

 

Afmetingen:

Totale lengte: 38,5cm.

Lengte van de Keris: 36,5cm.

Lengte van de Wilah: 27,5cm.

 

Antique Putut keris, kris – Majapahit era (15th century)

€ 245,00Price
    bottom of page