top of page

Antique Putut Kembar Tombak - Wilah with dapur Putut Kembar with Kinatah (gold plated), 3 luk (waves) and pamor Ngulit Semangka - Complete with Landeyan and Warangka.

(Article number: 1803)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique Putut Kembar Tombak dates from the Madura abad XIX (19th century).

 

The wilah is forged to Putut Kembar dapur with 3 luk (waves). At the base of the wilah, two seated figures can be seen that are provided with kinatah (gold-plated).

 

The shape is similar to the putut dapur but at Putut Kembar there are two gandiks, the shape is slightly symmetrical with both gandiks decorated with human or monkey shapes. Putut and Putut Kembar are rare dapurs. This Tombak has two human forms in the place of the gandik. It is said that this dapur was first forged by a master Empu named Omyang who lived during the Majapahit kingdom. For this reason, this dapur is very popular. The reason this Tombak is so loved is because this Tombak brings many benefits to its owner, namely as a means of finding income that keeps flowing, as an heirloom that is used as an inheritance, making it easier to pay off debts payment, a means of facilitating the return of capital, as a custodian against bankruptcies, etc. and above all to facilitate business. Among Tosan Aji enthusiasts, this Tombak is more interpreted as an isoteric occult object intertwined with the world of shamanism. Most of the devotees of this dapur are businessmen or traders. Looking closer, we can explore the many philosophical values of this double well hut keris rather than just hoping for fortune from inanimate objects.

 

In addition to the special dapur, the wilah is forged with a clear and bright version of pamor Ngulit Semangka. The prestigious pamor motif Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and ensures that he is very popular within this network, which will increase his wealth and achieve his goals faster and easier. After all, the door of fate is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere. The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways leading to one direction. It is a message that we should not be discouraged in this life from achieving our dreams and goals. It strengthens the owner's belief to find and use different ways to realize his goals and ideals and to keep going without getting discouraged, to keep struggling and to never give up.

 

The Tombak is complete with laneyan with copper decorations and beautifully carved warangka.

 

Characteristics:

Dapur: Putut Kembar, 3 luk

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Madura abad XIX (19th century)

 

Dimensions:

Total length including landeyan and warangka: 89cm.

Length of the tombak: 36cm.

Wilah length: 21.5 cm.

 

Antieke Putut Kembar Tombak – Wilah met dapur Putut Kembar met Kinatah (goud verguld), 3 luk (bochten) en pamor Ngulit Semangka – Compleet met Landeyan en Warangka.

 

Deze antieke Putut Kembar Tombak dateert van de Madura abad XIX (19de eeuw).

 

De wilah is gesmeed naar Putu Kembar dapur met 3 luk (bochten). Aan de basis van de wilah zijn twee zittende figuren te aanschouwen die zijn voorzien van kinatah (goud verguld).

 

De vorm is vergelijkbaar met de putut dapur maar bij Putut Kembar er zijn twee gandiks, de vorm is licht symmetrisch met beide gandiks versierd met menselijke of apenvormen. Putut en Putut Kembar zijn vrij dapurs. Deze Tombak heeft twee menselijke vormen op de plaats van de gandik. Er wordt gezegd dat het voor het eerst is gesmeed door een meester Empu genaamd Omyang die leefden tijdens het Majapahit-koninkrijk. Om deze reden is dit dapur zeer geliefd. De reden dat deze Tombak zo geliefd is, is omdat deze Tombak veel voordelen oplevert voor de eigenaar, namelijk als een middel om inkomen te vinden dat blijft stromen, als een erfstuk dat wordt gebruikt als een erfenis, waardoor het gemakkelijker wordt om schulden af ​​te betalen, een middel om het teruggeven van kapitaal gemakkelijker te maken, als behoeder voor faillissementen, enzovoort en vooral om het zakendoen te vergemakkelijken. Onder Tosan Aji liefhebbers wordt deze Tombak meer geïnterpreteerd als een isoterisch occult object dat verweven is met de wereld van het sjamanisme. De meeste van de liefhebbers van dit dapur zijn zakenmensen of handelaren. Als we beter kijken, kunnen we de vele filosofische waarden van deze dubbele puthut keris verkennen in plaats van alleen maar te hopen op fortuin van levenloze objecten.

 

Naast het bijzondere dapur is de wilah gesmeed met een duidelijk en heldere uitvoering van pamor Ngulit Semangka. Het prestigieuze pamor motief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij zeer geliefd wordt binnen dit netwerk waardoor zowel zijn vermogen zal toenemen als zijn doelen sneller en makkelijker zullen worden behaald. De deur van het lot gaat immers steeds wijder open staan zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen.  De pamor lijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende manieren die leiden tot een richting. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het geloof van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te benutten om zijn doelstellingen en idealen te realiseren en door te gaan zonder ontmoedigd te worden, te blijven worstelen en om nooit op te geven.

 

De Tombak is compleet met laneyan met koperen verzieringen en mooi gesneden warangka.

 

Kenmerken:

Dapur: Putut Kembar, 3 luk

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Madura abad XIX (19de eeuw)

 

Afmetingen:

Totale lengte inclusief landeyan en warangka: 89cm.

Lengte van de tombak: 36cm.

Lengte van de wilah: 21,5cm.

Antique Putut Kembar Tombak with Kinatah (gold plated) - pamor Ngulit Semangka

€ 185,00Price
    bottom of page