top of page

Antique protective Cirebon Sempana Panjul keris, kris - Cirebon, abad XV-era (15th century) - Ancient wilah with Sodo Saler pamor - Cirebon Parahu Rikat warangka – Jawa Demam hilt.

(Article number: 1805)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique and protective Cirebon Sempana Panjul keris dates from the Cirebon abad XV-era (15th century).

 

Considering its considerable age, the ancient wilah is still in very good condition, a sign of masterful forging. It is forged with a clear execution of pamor Sodo Saler. I was able to aquire this small but spiritually very strong keris from a traveling wayang puppeteer who always carried this keris with him for protection against negative entities and malicious persons. The isi therefore revealed itself to me as a powerful patron.

 

Pamor Sodo Saler possesses spiritual properties that protect the owner of the keris from life's calamities and failures. In addition, it helps independent entrepreneurs to be successful. It enhances the owner's natural authority and charm. In private and business relationships, it makes the owner popular. For the ladies it works as a 'love magnet'.

 

In addition, the wilah is forged to Sempana Panjul dapur (shape) with 7 luk (waves). Sempana Panjul dapur is classified as rare. Sempana in Indonesian means dreams or ideals and Panjul means broad or prominent. It is likened to the paraphrased goose forehead with smart thoughts or a smart brain in pursuit of dreams and ideals. It is said that a keris with this dapur will assist its owner in pursuing and realizing his dreams, goals and ideals. A keris with 7 luk (waves) has its own meaning in Javanese culture. In the Javanese language, the number 7 (pitu, Jw) is a sanepan (figurative) of PITUtur, PITUnuj, PITUlungan, as a guideline to achieve or achieve a hope or (7) a (read = goal). In Javanese literature, the word pitutur comes from the Old Javanese language meaning lesson, advice or warning. Pitutur gives advice (words of wisdom) as one of the guidelines for life.

 

At the top is an antique Jawa Demam hilt. It is carved in the form of a highly abstracted squatting or crouching figure holding its sides as if in distress. The position is known as jawa demam (fever stricken). Considerable speculation has centered on its origin - whether it is indeed an aspect of the Hindu bird god Garuda, bearer of Visnu or a variation of the cockatoo grip found in many types of Malaysian and Philippine keris.

 

The keris is housed in a Cirebon Parahu Rikat warangka of Trebalo wood. An antique bunton pendok with deeply embossed floral motifs covers the gandar.

 

Characteristics:

Dapur: Sempana Panjul

Pamor: Sodo Saler

Tangguh: Cirebon, abad XV – 15th century

Warangka: Cirebon Parahu Rikat

Kayu: Trembalo

 

Dimensions:

Total length: 39.5 cm.

Length of the Keris: 36cm.

Length of the Wilah: 28cm.

 

Antieke, beschermende Cirebon Sempana Panjul keris, kris - Cirebon, abad XV-era (15de eeuw) – Oeroude wilah met Sodo Saler pamor - Cirebon Parahu Rikat warangka – Jawa Demam greep.

 

Deze antieke en beschermende Cirebon Sempana Panjul kerisdateert van de Cirebon abad XV-era (15de eeuw).

 

De oeroude wilah verkeert gezien de aanzienlijke leeftijd nog in een zeer goede conditie, een teken van meesterlijke smeedkunst. Het is gesmeed met een duidelijke uitvoering van pamor Sodo Saler. Ik heb deze kleine maar spirituele zeer sterke keris mogen overnemen van een reizende wajang poppenspeler die deze keris altijd met zich meedroeg ter bescherming tegen negatieve entiteiten en kwaadwillende personen. De isi openaarde zich dan ook aan mij als een krachtige beschermheer.

 

Pamor Sodo Saler bezit spirituale eigenschappen die de eigenaar van de keris beschermt tegen calamiteiten en mislukkingen van het leven. Daarnaast helpt het zelfstandige ondernemers succesvol te zijn. Het verhoogt de natuurlijke autoriteit en charme van de eigenaar. In privé- en zakelijke relaties maakt het de eigenaar populair. Bij de dames werkt het als een ‘liefdesmagneet’.

 

Daarnaast is de wilah gesmeed naar Sempana Panjul dapur (vorm) met 7 luk (golven). Sempana Panjul dapur wordt geclassificeerd als zeldzaam. Sempana betekent in het Indonesisch dromen of idealen en Panjul breed of prominent. Het wordt vergeleken met het geparafraseerde gansvoorhoofd met slimme gedachtes of een slim brein in het nastreven van dromen en idealen. Naar verluidt zal een keris met dit dapur de eigenaar assisteren in het nastreven en realiseren van zijn dromen, doelstellingen en idealen. Een keris met 7 luk (golven) heeft in de Javaanse cultuur heeft zijn eigen betekenis. In de Javaanse taal is het getal 7 (pitu, Jw) een sanepan (figuurlijk) van PITUtur, PITUnuj, PITUlungan, als leidraad om een ​​hoop te bereiken of te bereiken of (7) een (lees = doel). In de Javaanse literatuur komt het woord pitutur uit de Oud-Javaanse taal, wat les, advies of waarschuwing betekent. Pitutur geeft advies (woorden van wijsheid) als een van de richtlijnen voor het leven.

 

Aan de bovenzijde prijkt een antieke Jawa Demam greep. Het is gesneden in de vorm van een sterk geabstraheerde gehurkte of gehurkte figuur die zijn zijkanten vasthoudt alsof hij in nood is. De positie staat bekend als jawa demam (koorts getroffen). Aanzienlijke speculaties hebben betrekking op de oorsprong ervan - of het inderdaad een aspect is van de hindoe vogel god Garuda, drager van Visnu of een variatie op het kaketoe-greep dat in veel soorten Maleisische en Filippijnse kerissen te vinden is.

 

De keris huist in een Cirebon Parahu Rikat warangka van Trebalo hout. Een antieke bunton pendok met diep gedreven florale motieven bedekt de gandar.

 

Kenmerken:

Dapur: Sempana Panjul

Pamor: Sodo Saler

Tangguh: Cirebon, abad XV – 15de eeuw

Warangka: Cirebon Parahu Rikat

Kayu: Trembalo

 

Afmetingen:

Totale lengte:  39,5cm.

Lengte van de Keris: 36cm.

Lengte van de Wilah: 28cm.

 

 

Antique protective Cirebon Sempana Panjul keris, kris - Sodo Saler pamor

€ 175,00Price
    bottom of page