top of page

Antique, powerful and impressive Singo Barong Kinatah keris, kris – Arcana 8 – Surakarta Mataram abad XIX-era (19th century) – Wilah with an imposing Singa (lion) in Kinatah (gold plated) surrounded by floral motifs – Uler Lulut pamor – Solo Ladrang warangka of Sonokembang wood – Two-piece slorok pendok set with stones.

(Article number: 2042)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique, powerful and impressive Singo Barong Kinatah keris, kris dates from the Surakarta Mataram abad XIX-era (19th century).

 

The wilah is a true masterpiece. It is forged to Singo Barong dapur (shape). A Singa (lion) executed in kinatah (gold plate) sits in the place of the gandhik. The singa is surrounded by floral decorations, also with Kinatah. The top of the ganja is also decorated with kinatah patterns.

 

During my meditation with this powerful keris the isi revealed itself as a large, imposing male lion with beautiful golden manes. He had a visible strength, determination and power. Its spiritual powers speaks to the inner strength of the owner of the keris giving him the ability to overcome any obstacle. Strength is about knowing you can endure life’s obstacles. You have great stamina and persistence, balanced with underlying patience and inner calm. You are committed to what you need to do, and you go about it in a way that shows your composure and maturity. The isi fuels your inner strength, personal power, strong will and determination. You will not rule by trying to control others; you quietly influence and persuade. Others may underestimate your power because it is so ‘invisible’ – but you should see that as an advantage. You can control a situation without excessive, outward force. No one knows it’s you calling the shots.

 

Furthermore, the wilah is forged with the rare and difficult to forge pamor Uler Lulut. The pamor motif Uler Lulut has a pattern of pamor spheres that are connected together and that look like the body of a snake. This pamor resembles the nature of water in that its flow is related to cumulative wealth and prosperity. Uler Lulut means "tame snake" in Indonesian. It possesses magical powers that will bring good luck to the owner of the keris in the sense that it will become easy for him to generate income. In addition, it makes the owner flexible in entering into and maintaining both relational and business relationships. Because of this, the owner will be able to count on many friends. In the business or work field, the owner of the keris will be very popular with colleagues, his superiors or his business relations.

 

The keris houses in a Solo Ladrang warangka of the golden-brown Sonokembang wood.

 

A two-piece slorok pendok with silver front adorned with stones covers the gandar.

 

Characteristics:

Dapur: Singo Barong – 7 luk

Pamor: Uler Lulut

Tangguh: Surakarta Mataram XIX (19th century)

Warangka: Solo Ladrang       

Kayu: Sonokembang

 

Dimensions:

Total length: 49,5cm.

Length of the Keris: 46,5cm.

Length of the Wilah: 35,5cm.

 

Antieke, krachtige en indrukwekkende Singo Barong Kinatah keris, kris – Arcana 8 – Surakarta Mataram abad XIX-tijdperk (19e eeuw) – Wilah met een imposante Singa (leeuw) in Kinatah (verguld) omgeven door bloemmotieven – Uler Lulut pamor – Solo Ladrang warangka van Sonokembang hout - Tweedelig slorok pendok bezet met stenen.

 

Deze antieke, krachtige en indrukwekkende Singo Barong Kinatah keris, kris dateert uit het Surakarta Mataram abad XIX-tijdperk (19e eeuw).

 

De wilah is een waar meesterwerk. Het is gesmeed tot Singo Barong dapur (vorm). Een Singa (leeuw) uitgevoerd in kinatah (verguld) zit op de plaats van de gandhik. De singa is omgeven door florale decoraties, ook met Kinatah. De bovenkant van de ganja is ook versierd met kinatah-patronen.

 

Tijdens mijn meditatie met deze machtige keris openbaarde de isi zich als een grote, imposante mannetjesleeuw met prachtige gouden manen. Hij had een zichtbare vastberadenheid en kracht. Zijn spirituele krachten spreken tot de innerlijke kracht van de eigenaar van de keris en geven hem de mogelijkheid om elk obstakel te overwinnen. Kracht gaat over weten dat je de obstakels van het leven kunt doorstaan. Je hebt een groot uithoudingsvermogen en doorzettingsvermogen, in balans met onderliggend geduld en innerlijke rust. Je bent toegewijd aan wat je moet doen, en je doet het op een manier die je kalmte en volwassenheid toont. De isi voedt je innerlijke- en persoonlijke kracht, sterke wil en vastberadenheid. Je zult niet heersen door te proberen anderen te beheersen; je beïnvloedt en overtuigt op bescheiden wijze. Anderen onderschatten je kracht misschien omdat het zo ‘onzichtbaar’ is – maar dat moet je als een voordeel zien. Je kunt een situatie beheersen zonder buitensporige, uiterlijke kracht. Niemand weet dat jij de baas bent.

 

Verder is de wilah gesmeed met het zeldzame en moeilijk te vervalsen pamor Uler Lulut. Het pamormotief Uler Lulut heeft een patroon van pamorbollen die met elkaar verbonden zijn en die lijken op het lichaam van een slang. Deze pamor lijkt op de aard van water in die zin dat de stroom ervan verband houdt met cumulatieve rijkdom en welvaart. Uler Lulut betekent "tamme slang" in het Indonesisch. Het bezit magische krachten die de eigenaar van de keris geluk zullen brengen, in die zin dat het voor hem gemakkelijk zal worden om inkomsten te genereren. Daarnaast maakt het de eigenaar flexibel in het aangaan en onderhouden van zowel relationele als zakelijke relaties. Hierdoor zal de eigenaar op veel vrienden kunnen rekenen. In het zaken- of werkveld zal de eigenaar van de kris zeer geliefd zijn bij collega's, zijn meerderen of zijn zakenrelaties.

 

De keris huist in een Solo Ladrang warangka van het goudbruine Sonokembang hout.

 

Een tweedelige slorok pendok met zilveren voorkant versierd met stenen bedekt de gandar.

 

Kenmerken:

Dapur: Singo Barong – 7 luk

Pamor: Uler Lulut

Tangguh: Surakarta Mataram XIX (19e eeuw)

Warangka: Solo Ladrang

Kayu: Sonokembang

 

Dimensies:

Totale lengte: 49,5cm.

Lengte van de Keris: 46,5cm.

Lengte van de Wilah: 35,5cm.

Antique, powerful Singo Barong Kinatah keris, kris – Arcana 8 - Uler Lulut

€ 550,00Price
    bottom of page