top of page

Antique Pendawa Lare keris, kris - Mataram Kartosuro era (15th century) - Wilah with Pendawa Lare dapur with 5 luk (waves) - Kelengan pamor - Three-piece slorok pendok.

(Article number: 1252)


This antique keris dates from the Mataram Kartosuro era (15th century).

 

The jet black wilah is forged after the rare Pendawa Lare dapur with 5 luk (waves). Dhapur Pandawa Lare is synonymous with a warrior spirit leader (Pandavas). This keris possesses spiritual powers that incentivize its owner to defend the weak and defend his rights regardless of the stake. It also enables the owner to master his five senses as a person, so that he can live a dignified and valuable life for his loved ones and others in his private and work environment. A Pandawa Larwe keri is esoterically considered a symbol of authority and charisma that silences opponents so that they obey and submit according to the intentions and objectives of the owner of the keris.

 

It is clear that this kris was a Tayuhan kris, which was commissioned by someone, and that the commissioner was a high-ranking person. If we look at the material of malela iron, it is of course the iron of choice, given the appearance (iron fiber) and the touch (smooth) and the resistance to corrosion. Looking at this kris, on the sides along the wilah of the sor-soran to the top, it is practically free from corrosion after hundreds of years, purely because of the quality of the material and the art of forging.

 

In addition to the special dapur, the wilah is forged with pamor Kelengan. Keleng keris belong to the element of earth. The element earth is produced by fire, water and air. Gaia, the Earth, is a living organism, perfected by the spherical shape we can see from space. The Guardians of the Earth are its creators: fire within, water on the surface, and the atmosphere (air) that envelops the planet. The union of the four elements becomes visible outwardly through the earth: the wonderful nature of 'mother earth'. Slow but persistent is the 'earth element', like time which, unlike us humans, is thoughtful and patient when it comes to harmonizing irregularities again.

 

These keris absorb negative energy and above all give protection against all negative influences be it persons, spirits, diseases or disasters. They also stand for destruction of the existing so that something new can arise from it. In addition, these keris possess magical powers that will increase the owner's self-confidence, prudence and self-confidence.

 

The keris is housed in a Gayaman Yogyakarta warangka of Cendana Wangi wood. An antique three-piece slouch pendok covers the gandar.

 

I acquired this keris from a snake charmer who lives in Kaloran, central Java.

 

Characteristics:

Dapur: Pendawa Lare

Pamor: Kelengan

Tangguh: Mataram Kartosuro (15th century)

Warangka: Gayaman Yogykarta

Kayu: Cendana Wangic

 

Dimensions:

Total length: 48cm.

Length of the Keris: 45.5 cm.

Length of the Wilah: 35.5 cm.

 

Antieke Pendawa Lare keris, kris - Mataram Kartosuro era (15de eeuw) – Wilah met Pendawa Lare dapur met 5 luk (bochten) – Kelengan pamor – Driedelige slorok pendok.

 

Deze antieke keris stamt van de Mataram Kartosuro era (15de eeuw).

 

De gitzwarte wilah is gesmeed naar het zeldzame Pendawa Lare dapur met 5 luk (bochten). Dhapur Pandawa Lare staat synoniem voor een leider met een krijgersgeest (Pandavas). Deze keris bezit spirituele krachten die de eigenaar stimuleert om de zwakken te verdedigen en zijn rechten te verdedigen, ongeacht de inzet. Het stelt ook de eigenaar instaat om als mens zijn vijf zintuigen te beheersen, zodat hij waardig en waardevol kan leven voor zijn dierbaren en anderen in zijn privé- en werkomgeving. Een Pandawa Larwe keri wordt esoterisch beschouwd als een symbool van autoriteit en charisma die tegenstanders het zwijgen op leggen, zodat ze gehoorzamen en zich onderwerpen volgens de bedoelingen en doelstellingen van de eigenaar van de keris.

 

Duidelijk is dat deze kris een Tayuhan-kris, die in opdracht van iemand werd gemaakt, en dat de opdrachtgever een hooggeplaatst persoon was. Als we kijken naar het materiaal van malela-ijzer, dan is dat natuurlijk het ijzer bij uitstek, gezien het uiterlijk (ijzervezel) en de aanraking (glad) en de weerstand tegen corrosie. Kijkend naar deze kris, aan de zijkanten langs de wilah van de sor-soran tot aan de bovenkant, het is na honderden jaren praktisch vrij van corrosie, puur vanwege de kwaliteit van het materiaal en de kunst van het smeden.

 

Naast het bijzondere dapur is de wilah gesmeed met pamor Kelengan. Keleng kerissen behoren aan het element aarde. Het element aarde wordt door vuur, water en lucht voortgebracht. Gaia, de aarde, is een levend organisme, volmaakt door de bolvorm die wij vanuit de ruimte kunnen zien. De wachters van de aarde zijn de scheppers daarvan: vuur van binnen, water aan de oppervlakte en de dampkring (lucht) die de planeet omhult. De vereniging van de vier elementen wordt door de aarde zichtbaar naar buiten toe: de wonderbaarlijke natuur van ‘moeder aarde’. Langzaam, maar volhardend is het ‘aarde-element’, net als de tijd die, in tegenstelling tot ons mensen, bedachtzaam en geduldig is als het erom gaat onregelmatigheden weer te harmoniseren.

 

Deze kerissen absorberen negatieve energie en geven vooral bescherming tegen alle negatieve invloeden zei het personen, geesten, ziektes of rampen. Ze staan ook voor vernietiging van het bestaande zodat er iets nieuws uit kan ontstaan. Daarnaast bezitten deze kerissen magische krachten die de zelfbewustheid, voorzichtigheid en zelfvertrouwen van de eigenaar zullen vergroten.

 

De keris huist in een Gayaman Yogyakarta warangka van Cendana Wangi hout. Een antieke, driedelige slorok pendok bedekt de gandar.

 

Ik heb deze keris mogen overnemen van een slangenbezweerder die in Kaloran, midden Java woonachtig is.

 

Kenmerken:

Dapur: Pendawa Lare

Pamor: Kelengan

Tangguh: Mataram Kartosuro (15de eeuw)

Warangka: Gayaman Yogykarta

Kayu: Cendana Wangi

 

Afmetingen:

Totale lengte: 48cm.

Lengte van de Keris: 45,5cm.

Lengte van de Wilah: 35,5cm.

 

Antique Pendawa Lare keris, kris - Mataram Kartosuro era (15th century) - kris

€ 295,00Price
    bottom of page