top of page

Antique Pendawa Lare keris, kris - Amangkurat I – Mataram Seda Tegal Arum-era (17th century) – Wilah (blade) with Pandawa Lare dapur (shape) and Ngulit Semangka pamor – Surakarta Ladrang Kagok Kacir warangka.

(Article number: 1577)
SCROLL NAAR BENEDEN VOOR NEDERLANDS

 

This antique Pendawa Lare keris dates from the Mataram Seda Tegal Arum era (17th century).

 

The old wilah is forged to Pendawa Lare dapur (shape). Dapur Pandawa Lare is synonymous with a warrior spirit leader (Pandavas). This keris possesses spiritual powers that incentivize its owner to defend the weak and defend his rights regardless of the stake. It also enables the owner to master his five senses as a human being so that he can live a dignified and valuable life for his loved ones and others in his private and work environment. A Pandawa Larwe keri is esoterically considered a symbol of authority and charisma that silences opponents so that they obey and submit according to the intentions and objectives of the owner of the keris. It is clear that this kris was commissioned and that the client was a highly placed person. If we look at the material of malela iron, it is of course the iron of choice, given the appearance (iron fiber) and the touch (smooth) and the resistance to corrosion. Looking at this kris, on the sides along the wilah of the sor-soran to the top, it is practically free of corrosion after hundreds of years, purely because of the quality of the material and the art of forging.

 

In addition, the wilah is forged with pamor Ngulit Semangka. The prestigious pamor motif Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and makes him much loved within this network, which will increase his wealth as well as achieve his goals faster and easier. After all, the door of destiny is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere. The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways leading to a direction. It is a message that in this life we ​​should not be discouraged from achieving our dreams and goals. It strengthens the owner's belief to find and use different ways to realize his goals and ideals and to carry on without being discouraged, to keep on struggling and to never give up.

 

The keris is housed in a Surakarta Ladrang Kagok Kacir warangka of Trembalo wood. That the keris once belonged to a high-ranking person is apparent from the warangka. The warangka runs in a high point to the right.

 

An antique copper bunton pendok covers the gandar.

 

Characteristics:

Dapur: Pendawa Lare – 5 luk

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Mataram Seda Tegal Arum-era (17th century)

Warangka: Surakarta Ladrang Kagok Kacir

Kayu: Trembalo

 

Dimensions:

Total length: 50cm.

Length of the Keris: 41cm.

Length of the Wilah: 30.5 cm.

 

Antieke Pendawa Lare keris, kris - Amangkurat I – Mataram Seda Tegal Arum-era (17de eeuw) – Wilah (kling) met Pandawa Lare dapur (vorm) en Ngulit Semangka pamor – Surakarta Ladrang Kagok Kacir warangka.

 

Deze antieke Pendawa Lare keris dateert van de Mataram Seda Tegal Arum-era (17de eeuw).

 

De oude wilah is gesmeed naar Pendawa Lare dapur (vorm).  Dapur Pandawa Lare staat synoniem voor een leider met een krijgersgeest (Pandavas). Deze keris bezit spirituele krachten die de eigenaar stimuleert om de zwakken te verdedigen en zijn rechten te verdedigen, ongeacht de inzet. Het stelt ook de eigenaar instaat om als mens zijn vijf zintuigen te beheersen, zodat hij waardig en waardevol kan leven voor zijn dierbaren en anderen in zijn privé- en werkomgeving. Een Pandawa Larwe keri wordt esoterisch beschouwd als een symbool van autoriteit en charisma die tegenstanders het zwijgen op leggen, zodat ze gehoorzamen en zich onderwerpen volgens de bedoelingen en doelstellingen van de eigenaar van de keris. Duidelijk is dat deze kris e in opdracht werd gemaakt, en dat de opdrachtgever een hooggeplaatst persoon was. Als we kijken naar het materiaal van malela-ijzer, dan is dat natuurlijk het ijzer bij uitstek, gezien het uiterlijk (ijzervezel) en de aanraking (glad) en de weerstand tegen corrosie. Kijkend naar deze kris, aan de zijkanten langs de wilah van de sor-soran tot aan de bovenkant, het is na honderden jaren praktisch vrij van corrosie, puur vanwege de kwaliteit van het materiaal en de kunst van het smeden.

 

Daarnaast is de wilah gesmeed met pamor Ngulit Semangka. Het prestigieuze pamor motief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij zeer geliefd wordt binnen dit netwerk waardoor zowel zijn vermogen zal toenemen als zijn doelen sneller en makkelijker zullen worden behaald. De deur van het lot gaat immers steeds wijder open staan zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen.  De pamor lijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende manieren die leiden tot een richting. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het geloof van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te benutten om zijn doelstellingen en idealen te realiseren en door te gaan zonder ontmoedigd te worden, te blijven worstelen en om nooit op te geven.

 

De keris huist in een Surakarta Ladrang Kagok Kacir warangka van Trembalo hout. Dat de keris ooit heeft toebehoord aan een hooggeplaatst persoon blijkt o.a. uit de warangka. De warangka loopt in een hoge punt naar rechts.

 

Een antieke, koperen bunton pendok bedekt de gandar.

 

Kenmerken:

Dapur: Pendawa Lare – 5 luk

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Mataram Seda Tegal Arum-era (17de eeuw)

Warangka: Surakarta Ladrang Kagok Kacir

Kayu: Trembalo

 

Afmetingen:

Totale lengte: 50cm.

Lengte van de Keris: 41cm.

Lengte van de Wilah: 30,5cm.

 

Antique Pendawa Lare keris, kris - Amangkurat I - Surakarta Ladrang Kagok Kacir

€ 150,00Price
    bottom of page