top of page

Antique Pendawa Lare keris, kris - Mataram Panembahan Seda Krapyak-era (17th century) - Wilah with Pendawa Lare dapur with 5 luk (waves) and Kelengan pamor - Finely carved, antique Yogyakarta Nunggak semi handle - Yogyakarta Gayaman warangka of Timoho pelet Bancih wood .

(Article number: 1218)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique Pendawa Lare keris dates from the Mataram Panembahan Seda Krapyak era (17th century).

 

The ancient wilah is forged with the rather rare dapur (form) Pendawa Lare with 5 luk (waves). Dhapur Pandawa Lare is synonymous with a leader with a warrior spirit (Pandavas). This keris possesses spiritual powers that encourage its owner to defend the weak and defend his rights, regardless of the stakes. It also enables the owner to control his five senses as a human being so that he can live with dignity and value for his loved ones and others in his private and work environment. A Pandawa Larwe keris is esoterically regarded as a symbol of authority and charisma that silences opponents so that they obey and submit according to the intentions and objectives of the owner of the keris.

 

In addition, the wilah is forged with pamor Kelengan. Keleng keris belong to the element earth. The element earth is generated by fire, water and air. Gaia, the Earth, is a living organism, perfect for the spherical shape that we can see from space. The guardians of the earth are its creators: fire within, water on the surface, and the atmosphere (air) that envelops the planet. The union of the four elements is visible through the earth to the outside: the wonderful nature of 'mother earth'. Slow but persistent is the "earth element" like time which, unlike us humans, is thoughtful and patient when it comes to re-harmonizing irregularities. These keris absorb negative energy and especially provide protection against all negative influences, be it persons, spirits, diseases or disasters. They also represent the destruction of the existing so that something new can emerge. In addition, these kerises possess magical powers that will increase the owner's self-awareness, caution and self-confidence.

 

At the top is a beautifully carved, antique Yogyakarta nunggak semi hilt.

 

The keris is housed in a Yogyakarta Gayaman warangka of the rare Timoho pet Bancih wood.

 

An antique brass bunton pendok covers the gandar.

 

The isi of this keris is old and very powerful. It revealed itself as an ancient warlord. I am happy to tell you more about this on request.

 

Characteristics:

Dapur: Pendawa Lare

Pamor: Kelengan

Tangguh:

Warangka: Yogyakarta Gayaman

Kayu: Timoho pelet Bancih

 

Dimensions:

Total length: 45.5 cm.

Length of the Keris: 44.5 cm.

Length of the Wilah: 36cm.

 

Antieke Pendawa Lare keris, kris - Mataram Panembahan Seda Krapyak-era (17de eeuw) – Wilah met Pendawa Lare dapur met 5 luk (bochten) en Kelengan pamor – Fijn gesneden, antieke Yogyakarta Nunggak semi greep – Yogyakarta Gayaman warangka van Timoho pelet Bancih hout.

 

Deze antieke Pendawa Lare keris dateert van de Mataram Panembahan Seda Krapyak-era (17de eeuw).

 

De oeroude wilah is gesmeed met het vrij zeldzame dapur (vorm) Pendawa Lare met 5 luk (bochten). Dhapur Pandawa Lare staat synoniem voor een leider met een krijgersgeest (Pandavas). Deze keris bezit spirituele krachten die de eigenaar stimuleert om de zwakken te verdedigen en zijn rechten te verdedigen, ongeacht de inzet. Het stelt ook de eigenaar instaat om als mens zijn vijf zintuigen te beheersen, zodat hij waardig en waardevol kan leven voor zijn dierbaren en anderen in zijn privé- en werkomgeving. Een Pandawa Larwe keris wordt esoterisch beschouwd als een symbool van autoriteit en charisma die tegenstanders het zwijgen op leggen, zodat ze gehoorzamen en zich onderwerpen volgens de bedoelingen en doelstellingen van de eigenaar van de keris.

 

Daarnaast is de wilah gesmeed met pamor Kelengan. Keleng kerissen behoren aan het element aarde. Het element aarde wordt door vuur, water en lucht voortgebracht. Gaia, de aarde, is een levend organisme, volmaakt door de bolvorm die wij vanuit de ruimte kunnen zien. De wachters van de aarde zijn de scheppers daarvan: vuur vanbinnen, water aan de oppervlakte en de dampkring (lucht) die de planeet omhult. De vereniging van de vier elementen wordt door de aarde zichtbaar naar buiten toe: de wonderbaarlijke natuur van ‘moeder aarde’. Langzaam, maar volhardend is het ‘aarde-element’, net als de tijd die, in tegenstelling tot ons mensen, bedachtzaam en geduldig is als het erom gaat onregelmatigheden weer te harmoniseren. Deze kerissen absorberen negatieve energie en geven vooral bescherming tegen alle negatieve invloeden zei het personen, geesten, ziektes of rampen. Ze staan ook voor vernietiging van het bestaande zodat er iets nieuws uit kan ontstaan. Daarnaast bezitten deze kerissen magische krachten die de zelfbewustheid, voorzichtigheid en zelfvertrouwen van de eigenaar zullen vergroten.

 

Aan de bovenzijde prijkt een mooi gesneden, antieke Yogyakarta nunggak semi greep.

 

De keris huist in een Yogyakarta Gayaman warangka van het zeldzame Timoho pet Bancih hout.

 

Een antieke, koperen bunton pendok bedekt de gandar.

 

De isi van deze keris is oud en bijzonder krachtig. Het openbaarde zich als een oude krijgsheer. Op verzoek vertel ik hier graag meer over.

 

Kenmerken:

Dapur: Pendawa Lare

Pamor: Kelengan

Tangguh:

Warangka: Yogyakarta Gayaman

Kayu: Timoho pelet Bancih

 

Afmetingen:

Totale lengte: 45,5cm.

Lengte van de Keris: 44,5cm.

Lengte van de Wilah: 36cm.

 

 

Antique Pendawa Lare keris, kris - 17th century - Kelengan wilah

€ 175,00Price
    bottom of page