top of page

Antique Pendawa (Pendhawa) keris, kris - Hameng Kubuwono VI-era (19th century) - Wilah with a beautiful version of pamor Kelabang Sayuto and Pendawa dapur with 5 luk (waves) -  Gayaman Yogyakarta warangka of the rare Pelet Terbaru wood - Antique Yogyakarta pendok with deeply driven floral motifs.

(Article number: 1691)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique Pendawa keris dates from the Hameng Kubuwono VI era (19th century).

 

The wilah is forged with the rare and impressive pamor Kelabang Sayuto. Kelabang means centipede and Sayuto means million. Thus, the pasmor Kelabang Sayuto means, a centipede with a million legs (many fine legs). An interesting oblique form of prestige. This pamor motif is very similar to pamor Ri Wader / Eri Wader and is usually found on Javanese wilahs. The image of this pamor resembles a crawling centipede. The centipede refers to the mythical legend of Muara Kaman. Muara Kaman a sea, ruled by an ancient kingdom that established ports and sent ships in and out of the country. This kingdom had a lot of trade and was also famous for its beautiful princess. Her name was Putri Aji the White Blood (Putri Aji Berdarah Putih). The Emperor of China heard about the beauty and decided to court her. Putri Aji welcomed the king and organized a great feast. During the feast, she was disgusted by the king's barbaric eating and bad manners and rebuffed his advances. However, the king wanted revenge for his humiliation and mustered a huge invasion force to take over the kingdom of Putri Aji. During the battle, Putri Aji was in danger of losing the battle. Putri Aji ran out of options and took a betel and chewed it while chanting a mantra. "If the power my ancestors passed on to me is true, then turn my betel nut into a ferocious centipede attacking the troops from China." She spat them the betel all over the area. The bits of betel she spat out became centipedes that attacked the Chinese soldiers. Frightened, the king of China and his troops rushed to their ships to evacuate. However, the centipedes did not stop their attack. They jumped on the king's huge ship and sank it. Kelabng Sayuto possesses spiritual powers that enhance the owner's authority and leadership qualities. In addition, it gives the owner unprecedented perseverance to overcome difficult times and situations and to be a 'born leader'.

 

In addition to the rare pamor, the wilah is forged to Pendawa dapur (shape) with 5 luk (waves). Looking closely at the dapur (shape) Pendawa of this ancient keris, one can only conclude that it is a mysterious beauty from the past. The graceful five waves, the intricately forged Kembang Kacang and the selection of Malela iron kendaga add to the almost sanctity of this wilah. It is said that this type of iron was loved by kings during the pre-mataram period for its effectiveness. Anyone struck by the wilah would disappear due to the powerful magic of the wilah. Pendawa kerisses therefore have strong magical powers that protect the owner and his family from malicious persons and evil spirits, diseases and epidemics.

 

The keris is housed in a Yogyakarta Gayaman warangka of the noble Pelet Terbaru wood. The wood type Pelet Terbaru is characterized by dark brown stripes that vertically traverse the golden-brown background. This wood is said to have spiritual powers that shower its owner with happiness in both a material and personal sense. Pelet Terbaru is a rare wood that is highly sought after for its spiritual power and beauty.

 

An antique copper Yogyakarta bunton pendok with deeply embossed floral motifs covers the gandar.

 

Characteristics:

Dapur: Pendawa (Pandhawa) - 5 Luku

Pamor: Kelabang Sayuto

Tangguh: Hameng Kubuwono VI (19th century)

Warangka: Yogyakarta Gayaman

Kayu: Pelet Terbaru

 

Dimensions:

Total length: 49.5 cm.

Length of the Keris: 44cm.

Length of the Wilah: 34.5 cm.

 

Antieke Pendawa (Pendhawa) keris, kris - Hameng Kubuwono VI-era ( 19e eeuw) – Wilah met een prachtige uitvoering van pamor Kelabang Sayuto en Pendawa dapur met 5 luk (bochten) – Beeldige Gayaman Yogyakarta warangka van het zeldzame Pelet Terbaru hout – Antieke Yogyakarta pendok met diep gedreven florale motieven.

 

Deze antieke Pendawa keris dateert van de Hameng Kubuwono VI-era ( 19e eeuw).

 

De wilah is gesmeed met het zeldzame en indrukwekkende pamor Kelabang Sayuto. Kelabang betekent duizendpoot en Sayuto betekent miljoen. Het pasmor Kelabang Sayuto betekent dus, een duizendpoot met een miljoen poten (vele fijne poten). Een interessante schuine vorm van prestige. Dit pamor-motief lijkt veel op pamor Ri Wader / Eri Wader en is meestal te vinden op Javaanse wilah’s. De afbeelding van dit pamor lijkt op een kruipende duizendpoot. De duizendpoot verwijst naar de mythische legende van Muara Kaman. Muara Kaman een zee, geregeerd door een oud koninkrijk dat havens vestigde en schepen binnen en buiten het land stuurde. Dit koninkrijk had veel handel en was ook beroemd om zijn mooie prinses. Haar naam was Putri Aji het Witte Bloed (Putri Aji Berdarah Putih). De keizer van China hoorde van de schoonheid en besloot haar het hof te maken. Putri Aji verwelkomde de koning en organiseerde een groot feest. Tijdens het feest walgde zij van het barbaarse eetgedrag en slechte manieren van de koning en stootte zij zijn avances af. De koning wilde echter wraak voor zijn vernedering en verzamelde een enorme invasiemacht om het koninkrijk van Putri Aji over te nemen. Tijdens de veldslag dreigde Putri Aji de strijd te verliezen. Putri Aji had geen opties meer en nam een betel en kauwde erop terwijl zij een mantra reciteerde. "Als de macht die mijn voorouders aan mij hebben overgedragen waar is, verander dan mijn betelnoot in een woeste duizendpoot die de troepen uit China aanvalt." Ze spuugde ze de betel uit over het hele gebied. Bang renden de koning van China en zijn troepen naar hun schepen om te evacueren. De duizendpoten stopten hun aanval echter niet. Ze sprongen op het enorme schip van de koning en brachten het tot zinken. Kelabng Sayuto bezit spirituele krachten die het gezag en leiderschapskwaliteiten van de eigenaar versterken. Daarnaast geeft het de eigenaar ongekende doorzettingsvermogen om moeilijke tijden en situaties te overwinnen en een ‘born leader’ te zijn.

 

Naast het zeldzame pamor is de wilah gesmeed naar Pendawa dapur (vorm) met 5 luk (bochten). Als men goed kijkt naar de dapur (vorm) Pendawa van deze oude keris, kan alleen worden geconcludeerd dat het een mysterieuze schoonheid uit het verleden is. Pendawa kerisses hebben daarom sterke magische krachten die de eigenaar en zijn gezin beschermen tegen kwaadwillende personen en boze geesten, ziekten en epidemieën.

 

De keris huist in een Yogyakarta Gayaman warangka van het edele Pelet Terbaru hout. Het houtsoort Pelet Terbaru kenmerkt zich door donkerbruine strepen die de goudbruine achtergrond verticaal doorkruisen. Dit houtsoort bezit naar verluidt spirituele krachten die de eigenaar overlaadt met geluk in zowel materiële als persoonlijke zin. Pelet Terbaru is een zeldzame houtsoort dat zeer gewild is vanwege zijn spirituele kracht en schoonheid.  

 

Een antieke, koperen Yogyakarta bunton pendok met diep gedreven florale motieven bedekt de gandar.

 

Kenmerken:

Dapur: Pendawa (Pandhawa) - 5 Luk

Pamor: Kelabang Sayuto

Tangguh: Hameng Kubuwono VI ( 19e eeuw)

Warangka: Yogyakarta Gayaman     

Kayu: Pelet Terbaru

 

Afmetingen:

Totale lengte: 49,5cm.

Lengte van de Keris: 44cm.

Lengte van de Wilah: 34,5cm.

Antique Pendawa keris, kris ) - Wilah with pamor Kelabang Sayuto and Pendawa

€ 350,00Price
    bottom of page