top of page

Antique Pedang Sebet – Gobang - Cirebon abad XIX-era (19th century) – Blade with Kelengan pamor – Wayang hilt – Copper cross guard – Authentic scabbard.  

(Article number: 1847)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

The name pedang is a collective name for sabers and swords of different origins in the different Indonesian regions. Depending on the origin, a pedang can be provided with a blade of European, Turkish, Arabic or Anglo-Indian.

 

This rare Pedang Sabet originates from Cirebon, West Java. The Pedang dates from the Cirebon abad XIX-era (19th century).

 

The blade is forged with pamor Kelengan. Keleng keris belong to the element of earth. The element of earth is produced by fire, water and air. Gaia, the Earth, is a living organism, perfected by the spherical shape we can see from space. The Guardians of the Earth are its creators: fire within, water on the surface, and the atmosphere (air) that envelops the planet. The union of the four elements becomes visible outwardly through the earth: the wonderful nature of 'mother earth'. Slow but persistent is the 'earth element', like time which, unlike us humans, is thoughtful and patient when it comes to harmonizing irregularities again. This pamor has spiritual powers that absorbs negative energy and above all gives protection against all negative influences be it persons, spirits, diseases or disasters. It also stands for destruction of the existing so that something new can arise from it. In addition, it possesses magical powers that will increase the owner's self-confidence, prudence and self-esteem.

 

The top of the Pedang is adorned with a beautifully carved, antique wayang hilt which is carved in the shape of a stylized animal head. The hilt is set on a copper crossbar with a beautiful front piece.

 

The Pedang is housed in the authentic, matching sheath which is which is wound with fine chocolate colored wrapping.

 

Characteristics:

Dapur: Pedang

Pamor: Kelengan

Tangguh: Cirebon abad XIX (19th century).

 

Dimensions:

Total length: 71cm.

Length of the Pedang: 65,5cm.

Length of the Wilah: 51cm.

 

Antieke Pedang Sebet – Gobang - Cirebon abad XIX-era (19de eeuw) – Kling met Kelengan pamor – Wayang greep – Koperen pareerstang – Authentieke schede.  

 

De naam pedang is een verzamelnaam voor sabels en zwaarden van verschillende herkomst in de verschillende Indonesische regio's. Afhankelijk van de herkomst kan een pedang worden voorzien van een kling van Europees, Turks, Arabisch of Anglo-Indische herkomst.

 

Deze zeldzame Pedang Sabet is afkomstig uit Cirebon, West-Java. De Pedang dateert uit het Cirebon abad XIX-tijdperk (19e eeuw).

 

De kling is gesmeed met pamor Kelengan. Kelengan klingen behoren tot het element aarde. Het element aarde wordt geproduceerd door vuur, water en lucht. Gaia, de aarde, is een levend organisme, geperfectioneerd door de bolvorm die we vanuit de ruimte kunnen zien. De Guardians of the Earth zijn de makers ervan: vuur vanbinnen, water aan de oppervlakte en de atmosfeer (lucht) die de planeet omhult. De vereniging van de vier elementen wordt door de aarde naar buiten zichtbaar: de wonderlijke aard van 'moeder aarde'. Langzaam maar hardnekkig is het 'aarde-element', zoals de tijd die, in tegenstelling tot ons mensen, bedachtzaam en geduldig is als het gaat om het weer harmoniseren van onregelmatigheden. Deze pamor heeft spirituele krachten die negatieve energie absorbeert en vooral bescherming geeft tegen alle negatieve invloeden of het nu gaat om personen, geesten, ziekten of rampen. Het staat ook voor vernietiging van het bestaande zodat er iets nieuws uit kan ontstaan. Bovendien bezit het magische krachten die het zelfvertrouwen, de voorzichtigheid en het gevoel van eigenwaarde van de eigenaar zullen vergroten.

 

Aan de bovenzijde van de Pedang prijkt een prachtig gesneden, antieke wayang-greep dat is gesneden in de vorm van een gestileerde dierenkop. De greep staat op een koperen pareerstang met een mooi voorstuk.

 

De Pedang huist in de authentieke, bijpassende schede die is omwonden met fijne chocoladekleurige winding.

 

Kenmerken:

Dapur: Pedang

Pater: Kelengan

Tangguh: Cirebon abad XIX (19e eeuw).

 

Dimensies:

Totale lengte: 71cm.

Lengte van de Pedang: 65,5cm.

Lengte van de Wilah: 51cm.

 

 

 

Antique Pedang Sebet – Gobang - Kelengan pamor – Wayang hilt

€ 175,00Price
    bottom of page