top of page

Rare, antique Pedang Sabet Sumedang with pamor blade - Sumedang abad XIX-era (19th century) - Blade with silver-grey Adeg pamor – Hilt with silver knuckle guard and cross guard – Matching scabbard with 3 large, silver mountings.

(Article number: 2044)

Scroll naar beneden voor Nederlands

 

This rare, antique Pedang Sabet Sumedang originates from Sumedang, West Java. The Pedang dates from the Sumadang abad VIII era (18th century).

 

The blade is forged with a silver-grey variant of pamor Adeg .

 

The name pedang is a collective name for sabers and swords of different origins in the different Indonesian regions. Depending on the origin, a pedang can be provided with a blade of Indonesian, European, Turkish, Arabic origin. Mostly these blades are not damask forged and therefore have no pamor which makes this Pedang Sabet rare because it is forged with a striking Adeg Pamor. I had the blade professionally and ritually treated in warangan in Indonesia. The silver pamor now contrasts beautifully against the black background of the blade.

 

The Wilah has pamor lines that run the entire length. Pamor Adeg possesses magical powers that protect the owner of the keris and his family against evil spirits, disturbances of spirits, natural disasters and people with bad intentions. It also possesses spiritual healing powers that heal both physical and mental disorders.

 

The top of the Pedang is adorned with impressive hilt with silver silver knuckle guard and cross guard.

 

The Pedang is housed in a matching sheath with three broad silver mountings.

 

Characteristics:

Pamor: Adeg

Tangguh: Sumedang abad XIX (19th century)

 

Dimensions:

Total length: 61 cm.

Length of the Pedang: 57cm.

Length of the Wilah: 45,5cm.

 

Zeldzame, antieke Pedang Sabet Sumedang met pamor kling - Sumedang abad XIX-tijdperk (19e eeuw) - Kling met zilvergrijze Adeg pamor - Greep met zilveren knokkelbeschermer en pareerstang - Bijpassende schede met 3 grote zilveren beslagen.

 

Deze zeldzame, antieke Pedang Sabet Sumedang is afkomstig uit Sumedang, West-Java. De Pedang dateert uit het Sumadang abad VIII-tijdperk (18e eeuw).

 

De kling is gesmeed met een zilvergrijze variant van pamor Adeg.

 

De naam pedang is een verzamelnaam voor sabels en zwaarden van verschillende herkomst in de verschillende Indonesische streken. Afhankelijk van de herkomst kan een pedang voorzien worden van een kling van Indonesische, Europese, Turkse, Arabische afkomst. Meestal zijn deze klingen niet damast gesmeed en hebben dus geen pamor wat deze Pedang Sabet zeldzaam maakt omdat hij gesmeed is met een opvallende Adeg Pamor. Ik heb de kling professioneel en ritueel laten behandelen in warangan in Indonesië. De zilveren pamor contrasteert nu prachtig tegen de zwarte achtergrond van de kling.

 

De kling heeft pamorlijnen die over de gehele lengte lopen. Pamor Adeg beschikt over magische krachten die de eigenaar en zijn gezin beschermen tegen boze geesten, geestenverstoringen, natuurrampen en mensen met slechte bedoelingen. Het bezit ook spirituele helende krachten die zowel fysieke als mentale stoornissen genezen.

 

Aan bovenkant van de Pedang prijkt een indrukwekkende greep met zilverzilveren knokkelbeschermer en pareerstang.

 

De Pedang huist in een bijpassende schede met drie brede zilveren monteringen.

 

Kenmerken:

Pamor: Adeg

Tangguh: Sumedang abad XIX (19e eeuw)

 

Dimensies:

Totale lengte: 61 cm.

Lengte van de Pedang: 57cm.

Lengte van de Wilah: 45,5cm.

Antique Pedang Sabet Sumedang with pamor blade - Silver hilt - Adeg pamor

€ 325,00Price
    bottom of page