top of page

Antique Pedang Portugis - Sword - 16th century - Copper hilt and pommel - Horn hilt - Matching scabbard with copper bands - Damask forged blade.

(Article number: 1832)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This rare and antique Pedang Portugis dates back to the 16th century.

 

The Portuguese arrived in Malacca, Malaysia in 1511 as the first Europeans. From there they tried to build up the spice trade and spread via Java, among others, the small Sunda islands to New Guinea. They later lost the territories to the Dutch.

 

This sword was left behind by the Portuguese after they left East Lombok. I was able to acquire this sword from a man who lives in the village of Sakre in East Lombok. The sword has been in his family for centuries and he confirmed its provenance.

 

The blade of this sword is damask forged with a straight back and cutting edge. The top is adorned with a heavy copper hilt and pommel. The hilt is made of horn.

 

The sword is housed in a matching scabbard decorated with copper bands.

 

Dimensions:

Total length including sheath: 70cm.

Length of the sword: 64.5 cm.

Length of the blade: 52 cm.

 

Antieke Pedang Portugis – Zwaard - 16de eeuw – Gevest en pommel van koper – Greep van hoorn – Passende schede met koperen banden – Damast gesmede kling.

 

Deze zeldzame en antieke Pedang Portugis dateert van de 16de eeuw.

 

De Portugezen arriveerden in 1511 in Malakka, Maleisië, als de eerste Europeanen. Van daaruit probeerden ze de specerijenhandel op te bouwen en via onder andere Java, de kleine Soenda-eilanden naar Nieuw-Guinea te verspreiden. Ze verloren later de gebieden aan de Nederlanders.

 

Dit zwaard is achtergelaten door de Portugezen nadat zij Oost-Lombok verlieten. Ik heb dit zwaard mogen overnemen van een man die in het dorp Sakre in Oost Lombok woont. Het zwaard is al eeuwen in zijn familie en hij bevestigde de herkomst.

 

De kling van dit zwaard is damast gesmeed met een rechte rug en snijdkant. Aan de bovenzijde prijkt een zware koperen gevest en pommel. De greep is van hoorn.

 

Het zwaard huist in een passende schede dat versierd is met koperen banden.

 

Afmetingen:

Totale lengte inclusief schede: 70cm.

Lengte van het zwaard: 64,5cm.

Lengte van de kling:52cm.

 

 

Antique Pedang Portugis - Sword - 16th century - Copper hilt and pommel

€ 250,00Price
    bottom of page