top of page

Amazing Pasopati keris, kris – Wilah (blade) with a rare and stunning Blarak Sineret pamor and Pasopati dapur – Warangka of Asem wood – Finley driven, gold plated, pendok.

 

This keris dates to the Pakubuwono X era (beginning 20th century).

 

The amazing wilah (blade) is forged with a stunning example of the rare pamor motif Blarak Sineret which is also called Bulu Ayam in Indonesia. Bulu Ayam is a common name for the type of pamor image found in parts of East Java and the island of Madura, where the pattern of the image does indeed resemble the feather of a chicken or other poultry. This pamor is classified as oblique pamor. What is considered the pamor Bulu Ayam are the pamors Blarak Sineret, Ri Wader, Ron Genduru and the like. Since the 1990s, the term for Bulu Ayam's pamor begins to be rarely used by people. With more and more books on the keris culture circulating, keris enthusiasts started naming the different pamors correctly.

 

The shape of motif of pamor blarak sineret is similar to a split coconut leaf (in Java it is called blarak), complete with the middle vein. This pamor motif possesses spiritual powers that allow the existence of luck to increase the authority and spirit of leadership of the owner of the keris to increase his popularity both privately and in business. This pamor motif is very difficult to forge, the value is therefore much higher than other pamors.

 

Beside the amazing pamor the wilah is forged to Pasopati dapur (shape). Pasopati, was the death weapon of the Arjuna. A pasopati keris reminds us that we should always be optimistic. Being optimistic does not mean that you expect everything to go smoothly. But to be optimistic means to expect the best, to be certain that the best will happen, provided one uses all the capacities one has...sweat and drops of blood until something one dreams of happens. Pasopati is Arjuna's ultimate weapon to conquer the nature of humans within themselves. Humans and animals both get lust, but human powers are created with perfection in the form of faith complemented by reason and feeling. The greatest struggle is the struggle against lust. Uncontrollable lust can also harm one's potential. The potential mentioned here is the potential to create justice, peace, security, prosperity, unity and other good things. From here we can learn every day to be a better person. One who reaches closer to a higher spiritual plane and one who benefits others more.

 

A Pasopati keris possesses magical powers that enhance the owner's perseverance so that he will achieve his dreams and goals in life. In addition, it brings the owner closer to the spiritual world.

 

The keris is housed in a Solo Ladrang Warangka which is carved from beautiful Asem wood. A gold plated bunton pendok covers the gandar.

 

Characteristics:

Dapur: Pasopati

Pamor: Blarak Sineret

Tangguh: Pakubuwono X

Warangka: Solo Ladrang

Kayu: Asem

 

Dimensions:

Total length: 50.5 cm.

Length of the Keris: 47cm.

Length of the Wilah: 37cm.

 

Fenominale Pasopati keris, kris - Wilah (lking) met een zeldzame en prachtige uitvoering van Blarak Sineret pamor en Pasopati dapur - Warangka van Asem hout - Diep gedreven, vergulde, pendok.

 

Deze keris dateert van het Pakubuwono X-tijdperk (begin 20e eeuw).

 

De verbazingwekkende wilah (kling) is gesmeed met een prachtige uitvoering van het zeldzame pamor-motief Blarak Sineret dat in Indonesië ook Bulu Ayam wordt genoemd. Bulu Ayam is een veel voorkomende naam voor het type pamor-afbeelding dat wordt gevonden in delen van Oost-Java en het eiland Madura, waar het patroon van de afbeelding inderdaad lijkt op de veer van een kip of ander pluimvee. Deze pamor is geclassificeerd als schuine pamor. Wat wordt beschouwd als de pamor Bulu Ayam zijn de pamors Blarak Sineret, Ri Wader, Ron Genduru en dergelijke. Sinds de jaren negentig begint de term voor Bulu Ayam's pamor zelden door mensen te worden gebruikt. Nu er steeds meer boeken over de keris-cultuur circuleren, begonnen keris-enthousiastelingen de verschillende pamoren correct te benoemen.

 

De vorm van het motief van pamor blarak sineret is vergelijkbaar met een gespleten kokosblad (in Java wordt het blarak genoemd), compleet met de middelste nerf. Dit pamor-motief bezit spirituele krachten die het bestaan ​​van geluk mogelijk maken om de autoriteit en de geest van leiderschap van de eigenaar van de keris te vergroten om zijn populariteit zowel privé als zakelijk te vergroten. Dit pamor motief is zeer moeilijk te vervalsen, de waarde is dan ook veel hoger dan bij andere pamors.

 

Naast de verbazingwekkende pamor wordt de wilah gesmeed tot Pasopati dapur (vorm). Pasopati, was het doodswapen van de Arjuna. Een pasopati keris herinnert ons eraan dat we altijd optimistisch moeten zijn. Optimistisch zijn betekent niet dat je verwacht dat alles soepel verloopt. Maar optimistisch zijn betekent het beste verwachten, er zeker van zijn dat het beste zal gebeuren, op voorwaarde dat je alle capaciteiten gebruikt die je hebt... zweet en druppels bloed totdat er iets gebeurt waarvan je droomt. Pasopati is Arjuna's ultieme wapen om de aard van de mens in zichzelf te overwinnen. Mensen en dieren krijgen allebei lust, maar menselijke krachten worden met perfectie gecreëerd in de vorm van geloof aangevuld met rede en gevoel. De grootste strijd is de strijd tegen de lust. Onbeheersbare lust kan ook iemands potentieel schaden. Het potentieel dat hier wordt genoemd, is het potentieel om gerechtigheid, vrede, veiligheid, welvaart, eenheid en andere goede dingen te creëren. Van hieruit kunnen we elke dag leren om een ​​beter mens te worden. Iemand die dichter bij een hoger spiritueel niveau komt en iemand die anderen meer ten goede komt.

 

Een Pasopati keris bezit magische krachten die het doorzettingsvermogen van de eigenaar vergroten, zodat hij zijn dromen en doelen in het leven zal bereiken. Bovendien brengt het de eigenaar dichter bij de spirituele wereld.

 

De keris huist in een Solo Ladrang Warangka die is gesneden uit prachtig Asem-hout. Een vergulde bunton pendok bedekt de gandar.

 

Kenmerken:

Dapur: Pasopati

Pamor: Blarak Sineret

Tangguh: Pakubuwono X

Warangka: Solo Ladrang

Kayu: Asem

 

Dimensies:

Totale lengte: 50,5 cm.

Lengte van de Keris: 47cm.

Lengte van de Wilah: 37cm.

Antique Pasopati keris, kris - Pamor Blarak Sineret - Gold plated pendok

€ 395,00Price
    bottom of page