top of page

Antique Pasopati keris, kris - Mataram Amangkurat III - Sunan Mas Djolang-era (early 18th century) - Old Pasopati wilah with the rare Iris Pandan pamor - Detailed Naga warangka - Rare Nunggak Semi hilt.

(Article number: 1738)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique Pasopati keris dates from the Mataram Amangkurat III - Sunan Mas Djolang era (early 18th century).

 

The keris is housed in a very detailed carved Naga warangka of the reddish brown Gale Asem wood. Two Nagas (serpents) adorn either side of the warangka. The Naga is considered in Javanese cultural as synonymous with the teachings of spiritualism, teachings of leadership and representation of power. The Naga is also considered a symbol of longevity due to its ability to change skin (mlungsungi), in addition to being able to live in all places: on Earth (Earth Dragon), in the Sky (Air Dragon), or on the seabed (antaboga dragon). It is therefore not surprising that the Dragon is considered to be the ruler of the earth, the ruler of the sea or the ruler of the sky. In the concept of Jawa Ratu, it is believed to be the incarnation of a god in the world.

 

When the keris is pulled from the warangka one can only conclude that it is at least as impressive. The wilah is forged to Pasopati dapur (shape). Pasopati, was the death weapon of the Arjuna. A pasopati keris reminds us that we should always be optimistic. Being optimistic doesn't mean you expect everything to go smoothly. But to be optimistic means to expect the best, to be certain that the best will happen, provided one uses all the capacities one has...sweat and drops of blood until something one dreams of happens. Pasopati was Arjuna's ultimate weapon to conquer the nature of people within themselves. Humans and animals both get lust, but human powers are created with perfection in the form of faith complemented by reason and feeling. The greatest struggle is the struggle against lust. Uncontrollable lust can also harm one's potential. The potential mentioned here is the potential to create justice, peace, security, prosperity, unity and other good things. From here we can learn every day to be a better person. One who reaches closer to a higher spiritual plane and one who benefits others more. A Pasopati keris possesses magical powers that enhance the owner's perseverance so that he will achieve his dreams and goals in life. In addition, it brings the owner closer to the spiritual world.

 

In addition, the wilah is forged with the rare pamor Iris Pandan. This pamor motif possesses spiritual powers that greatly increase the authority of its owner. In addition, it enhances the owner's leadership skills and makes him much loved and respected within both his business and private network. In addition, it increases his perseverance and creativity, which guarantees financial success.

 

The isi of this keris is lively and strong. It motivates, stimulates and allows its owner to take advantage of opportunities so that sufficient income is generated even in difficult times. I will be happy to tell you more about this upon request.

 

Characteristics:

Dapur: Pasopati

Pamor: Iris Pandan

Tangguh: Mataram Amangkurat III - Sunan Mas Djolang-era (early 18th century)

Warangka: Naga

Kayu: Gale Asem

 

Dimensions:

Total length: 53.5cm.

Length of the Keris: 46.5 cm.

Length of the Wilah: 37cm.

 

Antieke Pasopati keris, kris - Mataram Amangkurat III - Sunan Mas Djolang-era (vroeg 18de eeuw) – Oude Pasopati wilah met het zeldzame Iris Pandan pamor – Gedetailleerde Naga warangka – Zeldzame Nunggak Semi greep.

 

Deze antieke Pasopati keris dateert van de Mataram Amangkurat III - Sunan Mas Djolang-era (vroeg 18de eeuw).

 

De keris huist in een zeer gedetailleerd gesneden Naga warangka van het roodbruine Gale Asem hout. Twee Nagas (serpenten) sieren weerszijde van de warangka. De Naga wordt in Javaanse culturele beschouwd als synoniem met de leringen van spiritualisme, leringen van leiderschap en representatie van macht en regering. De Naga wordt ook beschouwd als een symbool van een lang leven vanwege zijn vermogen om van huid te veranderen (mlungsungi), naast het feit dat het op alle plaatsen kan leven: op aarde (aardedraak), in de lucht (luchtdraak) of op de zeebodem (antaboga-draak). Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Draak wordt beschouwd als de heerser van de aarde, de heerser van de zee of de heerser van de lucht. In het concept van Jawa Ratu wordt aangenomen dat het de incarnatie is van een god in de wereld.

 

Wanneer de keris uit de warangka wordt getrokken kan men alleen concluderen dat het minstens zo indrukwekkend is. De wilah is gesmeed naar Pasopati dapur (vorm).  Pasopati, was het doodswapen van de Arjuna. Een pasopati keris herinnert ons eraan dat we altijd optimistisch moeten zijn. Optimistisch zijn betekent niet dat je verwacht dat alles vanzelf gaat. Maar optimistisch zijn betekent het beste verwachten, er zeker van zijn dat het beste zal gebeuren, op voorwaarde dat men alle capaciteiten benut die men bezit... zweet en bloeddruppels totdat iets waarvan men droomt, gebeurt. Pasopati was Arjuna's ultieme wapen om de aard van mensen in zichzelf te veroveren. Mensen en dieren krijgen allebei lust, maar menselijke krachten worden met perfectie gecreëerd in de vorm van geloof aangevuld met rede en gevoel. De grootste strijd is het strijd tegen lust. Niet te beheersen lust kan ook iemands potentieel schaden. Het hier genoemde potentieel is het potentieel om gerechtigheid, vrede, veiligheid, welvaart, eenheid en andere goede dingen te creëren. Vanaf hier kunnen we elke dag leren om een ​​beter mens te zijn. Iemand die dichter tot een hoger spiritueel plan reikt en iemand die anderen meer tot voordeel strekt. Een Pasopati keris bezit magische krachten die het doorzettingsvermogen van de eigenaar versterkt zodat hij zijn dromen en doelen in het leven zal verwezenlijken. Daarnaast brengt het de eigenaar dichterbij de spirituele wereld.

 

Daarnaast is de wilah gesmeed met het zeldzame pamor Iris Pandan. Dit pamormotief bezit spirituele krachten die het gezag van de eigenaar aanzienlijk vergroot. Daarnaast versterkt het de leiderschapskwaliteiten van de eigenaar en maakt hem zeer geliefd en gerespecteerd binnen zowel zijn zakelijke- als privénetwerk. Daarnaast vergroot het zijn doorzettingsvermogen en creativiteit waardoor financieel succes wordt gewaarborgd.

 

De isi van deze keris is levendig en sterk. Het motiveert, stimuleert en laat zijn eigenaar kansen benutten zodat ook in moeilijke tijden voldoende inkomsten worden gegeneerd. Op verzoek vertel ik u graag meer hierover.

 

Kenmerken:

Dapur: Pasopati

Pamor: Iris Pandan

Tangguh: Mataram Amangkurat III - Sunan Mas Djolang-era (vroeg 18de eeuw)

Warangka: Naga

Kayu: Gale Asem

 

Afmetingen:

Totale lengte:  53,5cm.

Lengte van de Keris: 46,5cm.

Lengte van de Wilah: 37cm.

Antique Pasopati keris, kris - early 18th century) Iris Pandan pamor - Naga

€ 195,00Price
    bottom of page