top of page

Antique Panimbal keris, kris with a very strong supernatural spirit - Sultan Agung era (17th century) - Magnificent wilah with 9 luk and clear pamor motif - Warangka of rare pelet kendhit rante wood - Antique blewah pendok.

 

This antique Panimbal keris dates from the Sultan Agung era (17th century).

 

The wilah is forged to Panimbal dapur with 9 luk (turns). In Indonesian history, keris with dapur Panimbal were reserved exclusively for courtiers of the royal palaces. It was believed that this dapur would be able to help the owner to become a person who was elected or gained the trust of his superiors or even the king and thus he was trusted to perform important duties of the kingdom. This dapur has magical powers that give its owner charisma and allure in the eyes of other people. His words will always be heard and he will be trusted and obeyed. This made the Panimbal keris one of the keris with its own class. The Panimbal keris gives wisdom and power. It reminds us that people are always responsible for their duties and obligations as human beings, towards others. It is believed that a Panimbal keris draws the powers of other keris to help its owner.

 

In addition to the special dapur, the wilah is forged with a complex variant of pamor Beras Wutah Halus that covers almost the entire wilah. Pamor Wos Wutah means spilled rice spilled because of abundance. This keris has magical properties that will always enable its owner to more than adequately provide for his necessities. Beras Wutah possesses magical powers that give serenity, prosperity and abundance of natural resources to its owner. By owning this keris, the owner will promote faster in his career or his own business will flourish. The owner will be able to focus on achieving his goals in life.

 

The keris is housed in a Solo gayaman warangka of the rare Pelet Kendhit Rante wood. A finely engraved copper blewah pendok covers the gandar.

 

I acquired this keris from an Indonesian man who lives in Germany. He comes from a long line of Empus and collects only special and antique keris that have a strong isi. The spirit of this keris is therefore particularly powerful and lively.

 

He bought this keris from a wayang puppet master in Java. Javanese people believe that a Panimbal keris can call and attract customers to a business. This keris worked well for the puppet master. He was always ensured of much public during his plays.

Because the previous owner is confronted with high medical costs, he is forced to sell some of his precious pusakas.

 

Characteristics:

Dapur: Panimbal, 9 luku

Pamor: Beras Wutah Halus

Tangguh: Sultan Agung – R.M Rangsang (1613-1645)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Pelet Kendhit Rante

 

Dimensions:

Total length: 48.5cm.

Length of the Keris: 46.5 cm.

Length of the Wilah: 35.5 cm.

 

Antieke Panimbal keris, kris met een bijzonder sterke begeesting - Sultan Agung era (17de eeuw) – Magnifieke wilah met 9 luk en heldere pamormotief – Warangka van zeldzaam pelet kendhit rante hout – Antieke blewah pendok.

 

Deze antieke Panimbal keris stamt van de Sultan Agung era (17de eeuw).

 

De wilah is gesmeed naar Panimbal dapur met 9 luk (bochten). In de Indonesische geschiedenis waren kerissen met dapur Panimbal exclusief voorbehouden aan hovelingen van de koninklijke paleizen. Men geloofde dat deze dapur in staat zou zijn om de eigenaar te helpen een persoon te worden die werd gekozen of die het vertrouwen van zijn meerderen of zelfs van de koning won en dat hij aldus werd vertrouwd om belangrijke taken van het koninkrijk uit te voeren. Deze dapur heeft magische krachten die de eigenaar charisma en allure geeft in de ogen van andere mensen. Zijn woorden zullen altijd worden gehoord en hij zal worden vertrouwd en gehoorzaamd. Hierdoor werd de Panimbal keris een van de kerissen met een eigen klasse. De Panimbal keris geeft wijsheid en macht. Het herinnert ons eraan dat mensen altijd verantwoordelijk zijn voor hun plichten en verplichtingen als mens, jegens anderen. Aangenomen wordt dat een Panimbal keris de krachten van andere kerissen trekt om de eigenaar ervan te helpen.

 

Naast het bijzondere dapur is de wilah gesmeed met een complexe variant van pamor Beras Wutah Halus dat bijna de gehele wilah bedekt. Pamor Wos Wutah betekent gemorst rijst dat wordt gemorst vanwege overvloed. Deze keris heeft magische eigenschappen die de eigenaar altijd in een staat zal stellen om meer dan adequaat in zijn levensbehoefte te voorzien. Beras Wutah bezit magische krachten die sereniteit, welvaart en een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen aan de eigenaar geeft. Door het bezitten van deze keris zal de eigenaar sneller promotie maken in zijn carrière of zal zijn eigen onderneming floreren. De eigenaar zal zich kunnen focussen op het behalen van zijn doelstellingen in het leven.

 

De keris huist in een Solo gayaman warangka van het zeldzame Pelet Kendhit Rante hout. Een fijn gegraveerde, koperen blewah pendok bedekt de gandar.

 

Deze keris heb ik overgenomen van een Indonesische man die in Duitsland woont. Hij komt uit een lange lijn van Empus en verzamelt alleen bijzondere en antieke keris die een sterke isi hebben. De geest van deze keris is dan ook bijzonder krachtig en levendig.

 

Hij kocht deze keris van een wayang-poppenmeester op Java. Javanen geloven dat een Panimbal keris kan roepen en klanten naar een bedrijf kan lokken. Deze keris werkte goed voor de poppenspeler. Hij was altijd verzekerd van veel publiek tijdens zijn toneelstukken.

Omdat de vorige eigenaar wordt geconfronteerd met hoge medische kosten, is hij genoodzaakt enkele van zijn kostbare pusaka's te verkopen.

 

Kenmerken:

Dapur: Panimbal, 9 luk

Pamor: Beras Wutah Halus

Tangguh: Sultan Agung – R.M Rangsang (1613-1645)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Pelet Kendhit Rante

 

Afmetingen:

Totale lengte: 48,5cm.

Lengte van de Keris: 46,5cm.

Lengte van de Wilah: 35,5cm.

 

Antique Panimbal keris, kris with a very strong supernatural spirit -17th cent.

€ 450,00Price
    bottom of page